Vzdělávání sester v EU - Vznik a vývoj "nové" koncepce pro ošetřovatelství v Evropských zemích

24. ledna 2014 v 21:02 | Maruška |  Teorie ošetřovatelství
Tento příspěvek není ničím novým, jen je shrnutím za poslední pár let, co jsem zde nebyla, protože za mé nepřítomnosti se toho jistě mnoho událo. Musím všechny čtenáře upozornit, že tento úryvek je část mé Absolvenstké práce na VOŠZ na téma Uplatnění všeobecných sester v Evropské unii. Proto zde uvedu jen text v úryvkách, nikoliv celý text z mé práce. Přece jenom internet je pro všechny dostupný. =) Nennechte se zaleknou začátkem, neboť ten, plynule pak navazuje další mezníky v nové koncepci ošetřovatelství.

Vznik a vývoj nové koncepce pro ošetřovatelství v Evropských zemích

 • V roce 1977, 30. Světové shromáždění pod patronací WHO, stanovily tyto rezoluce: Rezoluce č. 30.43 "Zdraví pro všechny do roku 2000" a Rezoluce č. 30.48 "Význam zdravotních sester a porodních asistentek v primární péči".
 • Přijetím ALMA-ATSKÉ deklarace v roce 1978 se mění vzdělání, praxe a výzkum zaměřené na primární péči".
 • V roce 1981, 34. Světové zdravotnické shromáždění. Globální strategie se stanovuje jako "Zdraví pro všechny do roku 2000". Klade se důraz na individuální i kolektivní národní odpovědnosti za zdraví populace. Mimořádná pozornost se přikládá profesní přípravě zdravotnických profesionálů (je nutné přehodnotit jejich počet, typ a kvalitu). Úsilí o zavedení vzdělávání na lékařských fakultách.
 • V roce 1988, 1. Evropská konference WHO o ošetřovatelství ve Vídni. Přijata deklarace o nutnosti změn dosavadní praxe a vzdělávání sester v ošetřovatelství. Inovované služby zaměřit více na zdraví než na nemoc v souladu s Evropskou strategii "Zdraví pro všechny".
 • V roce 1989, 42. Světové zdravotnické shromáždění, ze kterého vyplývá rezoluce č . 42.27 "O posílení ošetřovatelství a porodní asistence v rámci podpory strategií ("Zdraví pro všechny"). Zapojení sester do plánování a řízení ošetřovatelství a zdravotnických aktivit v zemi.
 • Na 45. Světovém shromáždění v roce 1992 se klade především "Důraz na řízení ošetřovatelství sestrami".
 • V roce 1996 přijata Lublaňská charta o reformě zdravotní péče. Ve stejném roce se koná Mezinárodní komise expertů pro ošetřovatelskou praxi. Z ní vyplývají úkony závazné i pro ČR.
 • Na 51. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 1998, které se koná v Ženevě, přijata nová strategie WHO - "Zdraví 21 - Zdraví pro všechny v 21. století", na jejichž základě je připravován program EUROHEALT pro období 2000-2005.
 • 15. - 17. července 2000, II. Konference WHO v Mnichově, která je věnovaná ošetřovatelství a porodní asistenci.
 • V lednu roku 2003 přijat zákon o nelékařských povoláních.
 • 19. - 21. září 2003 se koná v Praze konference ministrů zdravotnictví deseti evropských zemí, kde přijata Pražská deklarace.
 • Vstupem ČR do EU v roce 2004 se stává Česká asociace sester právoplatným členem stálé komory sester v EU - ICN-PCH.
 • Ve dnech 23. - 24. února roku 2004, přijata Dublinská deklarace (Partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a střední Asii).
 • 4. dubna 2004, konference ministrů zdravotnictví přistupujících zemí.
 • Evropská komise, 23. října 2007 dokument "Zdraví v Evropě 2008 - 2013", který určuje priority v péči o zdraví Evropanů.
 • Od 30. června do 31. prosince 2009, předsednickou zemí pro EU Švédsko.
 • 1. - 3. října 2009, ve Švédsku Stockholmské setkání hlavních sester ministerstev zdravotnictví členských států. Stanoveny priority v ošetřovatelství - partnerství lékař - sestra - pacient/klient; péče orientovaná na klienta, podpora kompetencí sester, prevence pochybení aj.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama