Září 2009

22. Ošetřovatelská péče u starých a chronicky nemocných,dekubity

4. září 2009 v 10:35 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Stáří je normální a nevyhnutelný stav vevývoji člověka.Stárnutí je proces , který začíná již od narození.Změny ve stáří jsou projevem biochemických změn, ztráty buněk při opotřebování organismu.Imunitní systém ztrácí svoji sílu a organismus je více ohrožen infekčními,nádorovými a autoimunitními nemocemi.


Klasifikace věku :
· Střední věk : 45 až 59 let
· Vyšší, starší věk (presenium) : 60 až 74 let
· Vysoký ,stařecký (senium) : 75 až 89
· Dlouhověkost :90 a více


Fyzické změny :
· ubývá fyzická síla a výkonnost
· zhoršuje se funkce jednotlivých orgánů ( klouby , srdeční a cévní systém trávící trakt)
· úpadek reprodukční schopnosti muže
· zastavuje se ovulace u žen v menopauze
· mění se elasticita kůže (vrásky)21. OŠETŘOVÁNÍ DĚTÍ S PRŮJMOVÝM ONEMOCNĚNÍM

4. září 2009 v 10:33 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Pro průjmové onemocnění u kojenců, batolat a starších dětí je charakteristický průjem neboli vyprazdňování stolic řidší konzistence. U novorozenců však vyprazdňování častější a řidší stolice není vzácné, a proto je nezbytné zvážit při stanovení diagnózy především hmotnost dítěte a jeho celkový stav. Časté bývá při průjmu také zvracení, které může být nebezpečnější než samotný průjem. U nezralých novorozenců může střevní sliznice nebo celá střevní stěna znekrotizovat s následnou perforací a peritonitis.

RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK PRŮJMU: umělá výživa u kojenců (hygienické zásady při přípravě kojenecké stravy), oslabení organismu dítěte jinou infekcí a pobyt v kolektivních zařízeních (jesle).

PŘÍČÍNY: A) INFEKČNÍ- Enterální= bakteriální( salmonely, Escherichia coli), virové (enteroviry, rotaviry, shigela) a virové, kvasinkové,plísňové infekce. Hlavním zdrojem bakterií je znečištěná potrava a ruce. Parenterální= po léčbě ATB nebo při respiračních infekcích.(Lamblia intestinalis-vybíjí normální střevní mikroflóru)
B)NEINFEKČNÍ- dietní chyby-překrmování,nebo podvýživa (objevují se hladové stolice-řídké), potraviny s vysokým obsahem tuků, nedostatek bílkovin, malabsorpční syndrom, nedostatek některých enzymů, celiakie (nesnášenlivost lepku)


20. Oše. Proces u dětí a dospělých s tuberkulózou plic

4. září 2009 v 10:32 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Charakteristika:
- TBC patří mezi infekční onem.,je způsobena Mykobakteriem tuberkulozis

Příčiny:
- lidskou TBC vyvolávají tyčinkovité mykobakterie, nejčastěji Mykobakterium tuberkulozis = Kochův bacil - lze jej prokázat mikroskopickým vyšetřením, kultivací na spec. Půdách a pokusem na zvířeti
- epidemiologicky jsou závažné ty formy plícní tuberkulózy u nichž lze původce zjistit ve sputu nebo ve výtěrech z dých. cest. Takoví nemocní jsou BK pozitivní
- nejčastějším zdrojem infekce je člověk nemocný tuberkulózou a vylučující BK
- přenáší se obvykle inhalační cestou (kapénkovou inf.) - nejčastější branou vstupu TBC infekce do organismu je dýchací ústrojí, manipulace s kontaminovaným materiálem.
- Zdrojem může být i zvíře (mléko nem. krav)

Přenašeči:
- většinou nemocný člověk nebo zvíře, chroničtí alkoholici, silní kuřáci, bezdomovci, rizikové skupiny lidí


19. Oše péče u nemocného s TEP (totální endoprotézou)

4. září 2009 v 10:31 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Artróza - Je degenerativní postižení kloubů , které vede k omezení pohybu v kloubu. Dělí se podle příčin na:

Primární artrózy - Způsobené asi trvalým přetěžováním kloubů při obezitě, náročném sportu nebo vlivem špatné výživy, kouření, alkoholu
Sekundární artrózy - Vznikají v důsledku jiného onemocnění, nejčastěji úrazu, Perthesovy nemoci, vývojové dysplazie kyčlí nebo aseptické nekrózy hlavice femuru, při užívání kortikoidů, cytostatik nebo u dialýzovaných nemocných.

Každá artróza začíná poškozením chrupavky, která hrubne, vznikají v ní ulcerace.
Na okrajích kloubů vznikají výrůstky, tzv. osteofyty, jimž se snaží kloub odlehčit poškozené chrupavce. Výrůstky však omezují pohyb v kloubu a dráždí nervy v kloubu. Nastává tak reflexní stažení svalů. Bolest se přenáší i na další klouby a šlachy a mění se osa končetin i páteře. Onemocnění může postihnout malé i velké klouby i páteř.

Z velkých kloubů bývá nejčastěji postižen kyčelní kloub - onemocnění se nazývá coxartróza a kolenní kloub - onemocnění se nazývá gonartróza.

18. OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM TLUSTÉHO STŘEVA

4. září 2009 v 10:29 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Příčina nádorového onemocnění tlustého střeva:
-genetická dispozice
-strava (větší % živočišných tuků-maso, rafinovaný cukr, jíme málo vlákniny, ovoce, zeleniny)
-chronická ulcerózní kolitida
-polypóza tlustého střeva
-po 40. roce života, vrchol mezi 60.-70. lety života
-70% nádorů tlustého střeva se vyskytuje v rektu a sigmoideu

Klinické příznaky:
-liší se podle toho kde je nádor lokalizován
1. Vzestupný tračník
-široký lumen- průsvit
-stolice je řídká
-nádory v této části se diagnostikují obtížně
-spíše má celkové příznaky-únava, anémie, hubnutí

2.Sestupný tračník
-lumen je užší
-stolice je zahuštěnější
-nejčastěji dochází k obstrukci

3. Esovitá klička
-obstrukce, tenesmus
-krvácení-enteroragie
-střídaní zácpy a průjmu
-u karcinomu rekta má velký význam digitální vyšetření


17. .Ošetřovatelská péče u pacienta s močovými kameny (urolitiáza)

4. září 2009 v 10:28 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Urolitiáza je přítomnost močových kamenů v dutém prostoru ledviny nebo ve vývodných cestách močových.Pohyby kamenů způsobuje bolest renální koliku.
Renální kolika je akutní,kolikovitá bolest v lumbosakrální oblasti,vystřelující podél močovodů k močovému měchýři.Konkrement se může zaklínit v moč. cestách..Nad konkrementem městná moč,rozšiřuje se močovod a pánvička,vzniká hydroureter a hydronefroza s následnou močovou infekcí.Stav může přejít v urosepsi - proniknutí bakterií do krve ( život ohrožující stav)
Podle místa výskytu konkrementů se rozlišuje:
-nefrolitiáza: kameny v dutém prostoru ledviny(v kalichu nebo v pánvičce-pyelolitiáza)
-ureterolitiáza: kameny v močovodu
-cystolitiáza: kameny v močovém měchýři

Příčiny:
Konkrementy vznikají krystalizací různých minerálních a organických látek v chemicky přesycené moči.


16. Oštřovatelská nemocných s cystitidou a pyelonefritidou

4. září 2009 v 10:26 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Pyelonefritida - zánět ledvinné pánvičky a kalichů, který se šíří do ledvin s tvorbou nebezpečných abscesů, probíhá v akutní nebo chronické formě

Cystitida - zánět močového měchýře, nejčastěji onemocnění vylučovacího systému zejména u žen - anatomické poměry = kratší močová trubice, probíhá v akutní nebo chronické forměPyelonefritis

Příčiny :


- stáza infikované moče, přítomnost konkrementů
- nedoléčení urologická onemocnění
- hematogenní přenos ( infekční ložisko chrupu, tonzil, adnexa…)
- vezikoureterální reflux - vrozená vývojová vada = návrat močeno ureteru a ledviny


15. Oše péče u nemocného s CMP (cévní mozkouvou příhodou)

4. září 2009 v 10:25 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Podle WHO je CMP funkční ložisková porucha mozku, která trvá déle než 24h. a není způsobena jinou příčinou než cévní. CMP představuje třetí nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích.
Podle typu průtokové poruchy se CMP dělí na iktus ischemický a hemoragický.

Iktus ischemický
- jde o obdobu srdečního infarktu, jehož příčinou je nedokrevnost mozku
- tvoří 85% všech iktů
- ischémie mozku nastane, když je neprůchodná mozková céva a nepřitéká tak okysličená krev k mozkovým buňkám, příčinou ischémie bývá ateroskleróza mozkové tepny(cholesterolový plát uzavře průsvit tepny),nebo ateroskleróza s nasedajícím trombem(na cholesterolový plát nasedne trombus)
- spasmus mozkové tepny např. při migréně,úrazu nebo zneužívání drog se může také projevit výpadkem některé funkce,ale většinou se rychle upravuje k normálu


14. Ošetřovatelský proces u žen s nádorovým onemocněním prsu

4. září 2009 v 10:24 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Nádor prsu patří mezi nejčastější zhoubné onemocnění žen v naší populaci. Ohroženou skupinou jsou zejména ženy v produktivním věku. Podrobují se závažnému lékařskému výkonu obvykle s následnou konzervativní onkologickou léčbou. Jsou vystaveny riziku mnohých komplikací a důležitou roli při tomto onemocnění sehrává psychická linie ženské osobnosti.
Dělení nádorů:
1. Benigní - fibrózně-cystická mastopatie (cysty, fibromy)
- epitelové a mezenchymové nádory
2. Maligní - karcinom mléčné žlázy (vzestupná tendence)
Příčiny:
- genetické vlivy
- životní prostředí
- životní styl (kouření, stres, promiskuita aj.)
- antikoncepce (snižuje však riziko vzniku nádoru děložního čípku)
Příznaky:
- bulka - nejčastěji v horní polovině prsu (rezistence bývá neohraničená, kůže fixovaná)
- změny velikosti a symetrie prsu
- změna barvy a vzhledu kůže - svráštělá (připomíná pomerančovou slupku)
- bolest, zarudnutí, otok prsu, vpáčená bradavka
- serózní nebo krvavý výtok z bradavky
- hmatné uzliny v podpaží a podklíčkové jamce - příznakem pokročilého bujení

13. Oše. Péče u pacienta se střevní neprůchodností

4. září 2009 v 10:23 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Charakteristika onem. - patří mezi náhlé příhody břišní ( ileózní NBP )

1) Ileus mechanický
Obturace (uzávěr) střeva způsoben:
 • Útvarem ve střevě (žlučníkový kámen- biliární ileus, dužina z pomerančů, suché ovoce, pecky, cizopasníci - klubka škrkavek, vrozené stenózy)
 • Tlakem zvenku střeva (srůsty po zánětech, operacích, nádor stlačující tkáň střeva)
Příznaky:
 • Kolikovité bolesti, škroukání a přelévání střevního obsahu, střídání intervalů bez bolesti
 • Vysoký ileus - zvracení Nízký ileus - zástava odchodu plynů, stolice, střídání zácpy s průjmem, nadýmání

12. Ošetřovatelská péče u pacienta s akutním zánětem pankreatu

4. září 2009 v 10:21 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Pankreatitis vzniká zvýšením koncentrace trávicích enzymů ve slinivce, které vyvolávají edémsamonatrávení slinivky (štěpení vlastními enzymy)
Dvě nejčastější příčiny - Zaklínění žluč. Konkrementu v papile Vateri a chronický abúzus

 • Biliární - primární příčina pankreatitis /nejčastěji konkrement) je ve žlučových cestách.Pankreatické enzymy (lipázy) a žluč proto přestanou odtékat do duodena, a ve slinivce se pak zvýší koncentrace lipáz, které tkáň natráví. Navíc do slinivky pronikne žluč, která je pro ni toxická.Následkem vznikne: edém až nekróza a zánět
 • Alkoholická - příčinou je alkohol, který přímo poškozuje tkáň pankreatu, ale také stimuluje sekreci pankreatických enzymů. Poškození pankreatu alkoholem je časté u etyliků s abúzem alkoholu nad 15 let
 • Další typy
 1. Iatrogenní ( vyvolaná lékařem) - vzniká po vyšetření, např.Biopsii nebo ERCP ( endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie) viz. Mat. ot. 12
 2. Pooperační - po operaci v dutině břišní
 3. Poléková - diuretika, kortikoidy
 4. Traumatická - úraz, náraz na volant
 5. infekční pankreatitis


11. Oše péče u nemocného s apendicitidou

4. září 2009 v 10:19 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Appendix vermiformis (červovitý přívěšek) ji tenký, slepě zakončený útvar o délce 7-10cm, umístěný v pravém podbříšku a připojený k slepému střevu. Sliznice obsahuje lymfatickou tkáň.

Funkce appendixu - není známa
Charakteristika, průběh: zánětlivá náhlá příhoda břišní

Rozdělení:
a) akutní - většinou mezi 10 - 30 rokem
b) chronická - pomalý rozvoj, neurčité, pozvolné příznaky


10. Oše. péče o pacienta s onemocněním jater

4. září 2009 v 10:18 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše

Játra

- největší žláza v těle (1,5kg)
- játra nebolí,nejsou opatřena nervy
- život bez jater není možný
- Funkce: a) metabolismus živin (sacharidy,tuky,dusíkaté produkty)
b) syntetizují plazmatické bílkoviny (albumin,globulin)
c) detoxikují a zneškodňují škodlivé látky
d) tvorba žluče 1l/den
e)zásobárna vit. B12, odbourává se zde hemoglobin, tvorba tepla - nejteplejší orgán v těle


Jaterní cirhóza


- lidově tvrdnutí jater
- vazivová přestavba jater

Příčiny:
- chronická hepatitida, chronický abúzus alkoholu
- jde o dlouhodobý difuzní (rozptýlený) proces, který způsobí nekrózy jaterních buněk.Během hojení vznikají v játrech vazivové a uzlovité změny, které zničí architektoniku jaterních lalůčků. Tím narůstá překážka pro průtok krve játry - tento stav se nazývá portální hypertenze. Portální krev nemůže protékat přes játra, protéká přes žilní spojky do HDŽ,DDŽ. Přeplněné žíly žaludku, jícnu, podkoží nevydrží dlouhodobě zvýšený tlak krve, jejich cévní stěna se vyklene, vznikají tak jícnové varixy, hemeroidy, pavoučkové névy z rozšířených žilek.
- Nefunkční jaterní buňky netvoří srážlivé faktory, albumin, nedetoxikují jedy, netvoří žluč, proto vzniká krvácivost, dyspepsie, únava, hubnutí, anémie, hypovitaminóza až jaterní encefalopatie - otrava amoniakem.


9. Ošetřovatelská péče u pacienta s epilepsií

4. září 2009 v 10:16 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Epilepsie je charakterizovaná opakujícími se záchvaty s různými motorickými, senzitivními, vegetativními či smyslovými příznaky nebo poruchami vědomí. Podstatou záchvatu jsou náhlé elektrické výboje v určitém okrsku mozkové tkáně tzv. epileptickém ohnisku, které může být v mozkové kůře, ale i podkorových oblastech.
Příčiny
dělí se na :
1) sekundární( symptomatické) epilepsie - elektrické výboje vznikají na podkladě poškození mozku úrazem (i při porodu). Používá se pojem poúrazová epilepsie, onemocnění nádorem a zánětem, epilepsie způsobená alkoholem.(vyskytují se při abstinenčním syndromu)
2) primární epilepsie - nelze stanovit příčinu

Vzniku výbojů v ložisku napomáhá horečka, hypoxie, hypoglykémie, alkalóza, věk, menstruace, gravidita. Někdy je známý přímo epileptogenní podmět ( hyperventilace, léky, toxiny, rychlé záblesky)


8. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U NEMOCNÝCH S HLUBOKOU ŽILNÍ TROMBÓZOU

4. září 2009 v 10:14 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Anatomie:

Žíly dolních končetin
Z dolních končetin přitéká do dolní duté žíly krev hlubokými žílami doprovázejícími tepny.. Tzv. povrchové neboli podkožní žily mají četné chlopně, zabraňující zpětnému toku a hromadění krve ve tkáních a hlubokém žilním systému dolních končetin. Na vnitřním (palcovém ) okraji bérce a stehna běží v. saphena magna ústící pod tříselným vazem do stehenní žíly. V ose lýtka leží v. saphena parva. Na obou žílách dochází často k ochabnuti žilní stěny a k tvorbě mastků (varixů ). Povrchové i hluboké žíly dolní končetiny ústi do zevní kyčelní žíly.


FLEBOTROMBOZA (TROMBOZA HLUBOKÝCH ŽIL)
Flebotrombóza je tvorba trombu v hlubokých žilách (nejčastěji DK)provázena zánětlivou reakcí různého stupně.Považuje se za nejzávažnější žilní onemocnění,protože je nejčastějším zdrojem nebezpečné embolizace do plic.Flebotrombozou onemocní v ČR každý rok 30 až 40tisíc nemocných.

Příčina- městnání krve v DK(imobilizace,sádrový obvaz,zvýšená viskozita krve)
-poškození žilní stěny(porucha endotelu-vnitřní výstelka,mechanická traumatizace bérce a stehna,operace v pánevní oblasti při tromboze pánevních žil.)
-srážení krve(aktivace krevní koagulace,),hematologické změny


7. Oše péče u nemocného s průduskovým astmatem

4. září 2009 v 10:13 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
1.Charakteristika onemocnění - průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění DC charakterizované neprůchodností průdušek. Projevuje se jako záchvatovitá, výdechová, (expirační) dušnost, kterou způsobí přechodný bronchospasmus, otok sliznice DC a vazký hlen, který DC ucpává. Je provázeno slyšitelnými pískoty,vrzoty

2.Příčina onemocnění
- alergeny (pyl, prach, peří, roztoči, potraviny, léky,…)
- alergie s genetickým podkladem (atopie - vrozená dispozice k rozvoji alergické reakce), každé páté dítě je alergik
- opakované respirační infekce
- psychické vlivy - stres, emoce, strach
- bronchospasmus, otok průdušek, tvorba vazkého hlenu


6. Oše proces u nemocných se zánětem plic (pneumonie)

4. září 2009 v 10:09 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Vdech (inspirium)-aktivní děj,zajištují jej dýchací svaly
Výdech (exspirium)-pasivní děj,při kterém se uplatnuje pružnost plic,hrudní stěny a hmotnost
Apnoe-zástava dechu
Dechový objem-500ml
Vitální kapacita plic-je to množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším nádechu
(Žena:3200ml,Muž:4200ml)

Zánět plic
Zánětlivé onemocnění plicní tkáně
Dělí se:PRIMÁRNÍ-z plného zdraví
SEKUNDÁRNÍ-komplikace jiného onemocnění (snížená ventilace plic,bezvědomí,u poop. stavů)
Podle rozsahu a charakteru se dále dělí na:
· LOBÁLNÍ (KRUPOZNÍ)-postihuje celý plicní lalok
· LALŮČKOVÝ (BRONCHOPNEUMONIE)-postihuje drobnější okrsky plic-lalůčky
· INTERSTICIÁLNÍ-postihuje hlavně mezibuněčnou tkání (intesticium),plícní sklípky nejsou zasaženy

5. Akutní infarkt myokardu

4. září 2009 v 10:06 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
AIM je způsoben nekrózou srdečního svalu, která vzniká jako důsledek nedostatku kyslíku v srdeční svalovině. Přerušené zásobování kyslíkem, je způsobené trombózou nasedající na aterosklerotický plát nebo spazmem cévy. Nekróza se hojí jizvou.
Dělení AIM:
1. Transmurální- prochází celou stěnou srdeční svaloviny
- hojí se jizvou
- v místě jizvy je porušena trvale kontrakce
- jizva může být místem vzniku aneurysmatu (výduť)
2. Intramurální - zasahuje jen část myokardu, nezasahuje celou jeho šířku
- hojí se jizvou obvykle s menšími funkčními následky

4.Ošetřovatelská péče u pacienta s anémií

4. září 2009 v 10:04 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše

Anémie

=chudokrevnost,snížený počet červených krvinek


Charakteristika

-není choroba,ale syndrom,vznikající z různých příčin -snížením hemoglobinu,hematorkytu,erytrocytu pod fyziologickou hodnotu
Erytrocyty Ž 3,8-5,2 · 1012/l
M 4,2-5,8 · 1012/l
Hemoglobin Ž 120 - 160g/l
M 140 - 180g/l
Hematokryt Ž 0,34 - 0,45
M 0,45 - 0,55

-v důsledku anémie dochází ke tkáňové hypoxií(snížený přenos kyslíku do tkání=tkáňové dušení)
-buněčnou hypoxií se organismus snaží kompenzovat vyšším přísunem kyslíku:zesílenou plicní ventilaci,zrychlenou srdeční akci-tachykardii

3. Ošetřovatelská péče o pacienta s otřesem mozku,

4. září 2009 v 10:03 | Maruška =) |  Maturitní otázky z oše
Poranění hlavy a mozku patří mezi časté a vážné úrazy.Jsou závažné, neboť bezprostředně ohrožují na životě.Mezi nejzávažnější komplikace patří: krvácení do mozku,otok mozku s poruchami vitálních funkcí,hybnosti.Mezi pozdější komplikace patří neurologické postižení( výpadky čití,hybnosti,smyslů,poúrazová epilepsie)

Příčiny: tupé násilí- např. autohavárie,pád na kole,úder tupého předmětu

Rozdělení:
1) Komoce-otřes mozku,je pouze funkční poškození mozku bez anatomických změn,typickými příznaky jsou krátkodobé bezvědomí,ztráta paměti(amnézie),zvracení, bolest hlavy,dezorientace
2) Kontuze-zhmoždění mozku
3) Dilacerace-úplné rozhmoždění tkáně