Srpen 2009

Astma bronchiale

31. srpna 2009 v 10:13 | Maruška =) |  Ošetřovatelské diagnózy
 1. Neschpnost normálně dýchat z důvodu zmenšení průsvitu a nahromadění sekretu v DC.
 2. Omezení průchodnosti dýchacích cest z důvodu obstrukce dýchacích cest.
 3. Poruchy výměny dýchacích plynů z důvodu obstrukce DC
 4. Změny tkáňového zásobování kyslíkem z důvodu nedostatečného okysličování krve, úzkost, strach z pcitu dušení.
 5. Omezení sebeobsluhy v akutním stavu a snížení výkonnosti z důvodu dechových obtíží.
 6. Poruchy spánku z důvodu dechových obtíží.

Dechová (respirační) nedostatečnost

31. srpna 2009 v 10:05 | Maruška =) |  Ošetřovatelské diagnózy
 1. Poruchy dýchání a výměnyplynů v plicích v důsledku změn propustnosti plicních kapilár a změn poměru O2 a CO2 ve vdechovaném v zduchu.
 2. Úzskost, strach a neklid v důsledku nedostatečného dýchání.
 3. Omezení průchodnosti dýchacích cest v důsledku zvýšené viskozity sekretu.
 4. Poruchy soběstačnosti v základní péči z důvodu dušnosti a námahy.
 5. Sta bezmocnosti a benaděje z důvodu selhávání tělesných funkcí.

CHOPN

31. srpna 2009 v 10:00 | Maruška =) |  Ošetřovatelské diagnózy
 1. Omezení průchodnosti DC z důvodů zúžení DC a tvorby hlenu.
 2. Poruchy výměny plynů v plicích v důsledku destrukce plicních sklípků.
 3. Poruchy dýchánání z důvodu vlastního onemocnění .
 4. Sníená výkonnost v důsledku nemoci.
 5. Snížená sebepéče z důvodů dechových obtíží.
 6. Úzskost, sztach z důvodů dechových obtíží a perspektivy dalšího života s omezením.
 7. Poruchy spánku v důsledku decových obtíží.
 8. Nedostatek informací o onemocnění a o tom, jak s ním žít.
 9. Potenciální vznik poruchy přizpůsobivosti - změny návyků, zaměstnání.

Vyhodnocení rizika vzniku dekubitu - preventivní opatření dle stupně rizika

31. srpna 2009 v 9:51 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti
Nízký stupeň rizika vzniku dekubitů:
 • polohování pacienta - je-li pohyblivý, poohuje se sám, jinak dle plánu polohování
 • maximální mobilizace, je-li možné, nezůstávat celý den na lůžkum podporovat pohyb pacienta
 • chránit paty proti otlakům (podkládat)
 • prevence proti vlhkosti (pot, moč), zajistit výživu a ochranu tření a střižnímu efektu u pacienta na lůžku
 • používat vhodné antidekubitní podložky, matrace
 • pokud jsou přítomné další rizikové faktory - pokročilý věk, horečka, ztráta imunity, špatné stravování a špatný příjem bílkovin, diastolický tlak pod 60, nestabilní krevní tlak, mimotělní plicní ventilace, kardiovaskulární onemocnění, velkké nesnesitelné bolesti - POTOM přesunout d vyššího stupně rizika (střední stupeň rizika)
Střední stupeň rizika vzniku dekubitů:

 • aplikovat vše, co u předchozího stupně a dále:
 • časté, systematické a plánovité polohování paienta v pravidelných intervalech, alespoň 1x denně kontrolovat místa ohrožená vznikem dekubitů (dle sestaveného písemného plánu polohování)
 • používat pěnové (molitanovéú klíny a podložky pro boční polohování v úhlu 300C
 • pokud jsou přítomné další rizikov faktory - viz výše - POTOM přesunout do vyššího stupně rizika (vysoký stupeń rizika)

Oše dg - obecně II.

26. srpna 2009 v 16:23 | Maruška =) |  Ošetřovatelské diagnózy

9. Omezená pohyblivost z důvodů:
 • klidového režimu na lůžku
 • diagnostických a terapeutických výkonů
 • imobility (nervově-svalové a kosterně-svalové poruchy)
 • celkové slabosti, únavy a bolesti
 • kardiopulmonálnách poruch
 • chronicky progredujících chorob
10. Strach, úzkost, beznaděj z důvodu:
 • náhlé změny zdravotního stavu, obavy ze smrti
 • hospitalizace, nového prostředí, nových lidí
 • nedostatku informací
 • vyšetření, operačního výkonu
 • bolesti
 • z dalšího průběhu těhotenství
11. Porucha spánku z důvodu:
 • Hospitalizace (provoz na pokoji, nedostatek soukromí)
 • vlastního onemocnění, bolesti
 • působení léčiv
 • úzskosti, strachu, nejistoty
12. Hypertermie z důvodu:
 • vlastního onemocnění, zánětu, úrazu
 • dehydratace
 • zvýšené tělesné aktivity
 • reakce na anestezii
 • zvýšeného metabolizmu´

Oše dg - obecně

17. srpna 2009 v 19:12 | Maruška =) |  Ošetřovatelské diagnózy
1. Bolest z důvodu:
 • Patofyziologického - onemocnění pohybového aparátu, porucha prokrvení, zánět, tumor, trauma
 • Invazivní diagnostické metody, operačního zákroku
 • Situační - mobilita, nesprávná poloha, nadměrná aktivita pacienta
 • Psychosoiální - strach, úzkost, stres, sociální izolace
2. Nedostateční dýchání, omezení průchodnosti DC, porucha výměny dýchacích plynů z důvodu:
 • Nervově - svalových - kosterních poruch
 • Úzkosti, bolesti
 • Infekce, obstrukce DC, nadměrná sekrece hlenu
 • Poruch průtoku krve plícemi (picní embólie, cévní spasmus, hypovolemický šok)
 • Nedostatečného přívodu kyslíku
3. Porucha výživy (nedostatečná, nadměrnáú z důvodu:
 • Nedostatečná - bolesti, nechutenství, nauzey, zvracení, neschopnosti příjmout potravu (porucha plykání, mechanická překážka)
 • Nadměrná - dědičné dispozice, sedavého způsobu života, nevhodných návyků stravování, stresu