Březen 2009

Poslední přání

29. března 2009 v 19:22 | Maruška =) |  Vtípky
Trošku černého humoru...

Kauzuistika č.1

28. března 2009 v 12:40 | Maruška =) |  Kauzuistiky
Na chirurgické oddělení je přijat 30-letý pacient. Pacient je plně informován o své nemoci. Den hospitalizace je 41.


Dg při přijetí:

Mnohočetné zlomeniny dolního konce holenní kosti
fraktura žeber - 7 a 8 vlevo
fraktura sterna
fraktura L1 a Th12
fraktura pelvis l. sin.

věk nemocného:

30 let


povolání:

stavební technik, nyní v invalidním důchodu

dřívejší úrazy, operace, nemoci:

0

přidružená onemocnění:

Schizofrenie

Alergie:

neguje

Kontakt se sociální sestrou:

není potřeba


Vědomí:

Pacient při vědomí, orientovaný časem, místem a prostorem. Plně spolupracuje.


Komunikace:

Komunikace s pacientem probíhá bez omezení, spolupracuje, nemá žádnou poruchu řeči.


Psychická anamnéza:

Pacient je netečný, mlčenlivý a uzavřený do sebe. Sám nevyhlédavá konverzaci, ale na dotaz odpoví.


Smyslové vnímání:

Pacient nemá žádnou poruchu zraku ani sluchu.


Pohyblivost:

Pacient je upoután na lůžko, v lůžku se s dopomocí posadí a umyje popř. nají. Žádné kompenzační pomůcky zatím nepotřebuje.


Bolest:

Pacient bolest neudává.


Dýchání:

Pacient je bez příznaku kašle a dušnosti. Jedná se o kuřáka (od 10 let), vykouří denně 20 cigaret. Dech je prohloubený, hodnota dechu je 17 za minutu.

Výživa:

Pacient má vegetariánskou dietu, při jídle je soběstačný. Nemá zavedenou nazogastrickou sondu. Nepotřebuje umělý chrup. Váha je 80 Kg a výška je 178 cm. BMI pacienta je 25,24.


Potíže s příjmem potravy:

Pacient trpí nechutenstvím, bolest při polykání, pálení žáhy, zvracení neguje. Nesledujeme P+V.


Kůže:

Pacient nemá znatelné změny na kůži. Objevují se otoky, lokalizované na DK.
Vyrážka, svědění, hematomy a vředy pacient neguje. Kůže je bledá, bez snížení turgoru.


Operační rána:

0

Spánek:

Pacient spí asi 5 hodin denně, žádnou poruchou spánku netrpí. Hypnotika neužívá. Návyky se v důsledku nemoci změnily. Pacient se budí v noci.


Vyprazdňování:

Pacient se vypraudňuje do podložní mísy a močové láhve. Močení je pravidelné, bez obtíží. Stolice je pravidelná, bez obtíží. Stomie není. Projímadla pacient neužívá.


Hygiena:

Pacient je soběstačný, hygienu provádí u lůžka, dopomoc spočívá v nachystání pomůcek a umítí zad. Speciální péče o DÚ není třeba ani tak o protézu.


Fyziologické funnkce:

TT: 370C (SUBFEBRIS - zvýš. TT)
TK: 130/90 torrů (v normě)
P: 90´ (v normě)
kvalita: normální


Informace, které jsem získala od pacienta pozorováním, rozhovorem:

Pacient občas trpí nechutenstvím. Budí se v noci (někdy i opakovaně), hlavně vlivem bolesti popř. špatné polohy těla. Pacient je vegatarián. Pacient je po autonehodě.


Terapie:

RIVOTRIL tbl. 2 mg (ANTIEPILEPTIKUM) 1-1-1
ZYPREXA tbl. 10mg (NEUROLEPTIKA) 0-0-1
ORTANOL tbl. (ANTIULCERÓZNÍ LÁTKY) 1-0-1
DEPREX tbl. (ANTIDEPRESIVUM) 1-0-0
FRAXIPARINE 0,3 s.c. (ANTIKOAGULANCIUM) 18.00


Vyšetření:

Kontrolní RTG pánve, hrudníku a DK

Oše dg:

 • Únava v důsledku probouzení se v noci.
 • Poruchy výživy z důvodu nechutenství.
 • Potenciální riziko zácpy z důvodu dlouhodobého upotání na lůžko.
 • Sociální izolace z důvodu dlouhodobé hospitalizace.
 • Upoutání na lůžko z důvodu vlastního onemocnění. aj.

Perličky z tělocviku

28. března 2009 v 11:54 | Maruška =) |  Perličky ze školy =)
při hodině TV v posilovně:

Zuzka K.: "Pane učiteli, můžu už jít šlapat?" (myšleno na rotopedu)
p. Lédr: "No pokud v tom vidíš svůj životní cíl, tak klidně."

***

při hodině TV na stadióně:

p. Lédr: "A ti kdo to neskočili maximálně 12 skoků, tak půjdou ještě jednou..."
Jana S.: "Cože? Vždyť to nikdo z nás nedá! To tu budu skákat jak kráva do večera."

***

při hodině TV v tělocvičně:

učitel reaguje na oblibu nevyžehlených triček

p. Lédr: "Vidím, že móda krepatých triček vede, že Redži?"Perličky z českého jazyka

28. března 2009 v 11:45 | Maruška =) |  Perličky ze školy =)

p. Koubková: "Kdo je to TRAMP, Leoši?"
Leo: "To je dlouhodobý turista."

***

p. Koubková: "Vy jste knihu Babička neviděli ani z rychlíku pendolína!"

***

p. Koubková: "Dám Vám malý domácí úkol."
Jana S.: "A toho jako máme udělat doma?"

***
p. Koubková: "Co je to kostižer? Napovím Vám, to je lidový název pro..."
Leo: "pro psa."
p. Koubková: "No to zrovna ne, ale je to lidový název pro tuberkulózu."

***

"Zdravím zbytky 3.B," pronese p. Koubková při minimální účasti ve třídě...

***

přeřek naší paní profesorky, aneb i učitel je člověk a někde se do svého vlastního výkladu zamotá: =)

k dílu Romeo a Julie

"Baltazar je klíčová postava mezi Veronou a Mantovou. Přichází oznámit, že je Julie mrtvá, on nevěděl o těch čachrech Vavřína a neví že Romeo není mrtvá."Alkohol

28. března 2009 v 11:36 | Maruška =) |  Vtípky
Opět něco pro zasmání... =) Nějak se musím rozptýlit, abych pořád nemusela myslet, na to co mě všechno čeká příští týden... =(

Součastný systém vzdělávání

22. března 2009 v 11:02 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti

Vzdělávání zdravotnických pracovníků probíhá ve třech formách:

1. Kvalifikační
2. Specializační příprava
3. Kontinuální vzdělávání - Index odbornosti
1. Kvalifikační studium
- zdravotnický pracovník získává oprávnění vykonávat svoje povolání

SZŠ - střední zdravotnický personál
Zdravotnický asistent 4-leté studium s maturitou (část všeobecná i odborná), první maturovali v roce 2008
Všeobecná sestra 4-leté studium s maturitou (část všeobecná i odborná), poslední maturovali v roce 2007.

Nižší zdravotnický personál
Ošetřovatelky - dvouleté studium
Sanitáři, sanitárka - nemocniční krátkodobý kurz

VZŠ - vyšší zdravotnická škola
- vyšší kvalifikace
Diplomovaná všeobecná sestra - 3 - leté studium pomaturitní studium ukončeno absolutoriem
Diplomovaná psychiatrická sestra
Diplomovaná porodní asistentka
Diplomovaná sestra pro intenzivní medicínu
Diplomovaná dietní sestra
Vysokoškolské studium
Bakalářské studium- všeobecná sestra, ergoterapie, porodní asistentka
 • Ústav zdravotnických studií
 • Lékařské fakulty (3 leté denní studium, 4 leté dálkové studium)
Magisterské studium - Učitelství odborných předmětů na SZŠ, Ošetřovatelství
2. Specializační příprava
 • vzdělávání v oborech, v nichž chce být zdravotník specialistou
 • podmínkou je určitá doba praxe v daném oboru
 • př. Ošetřování nemocných v chirurgii, na interním oddělení, v resuscitační a intenzivní péči - NCO NZO v Brně
3. Kontinuální vzdělávání
 • zdravotník si musí obnovovat a doplňovat znalosti sledovat novinky v daném oboru
 • musí sledovat novinky v oboru, sledovat odbornou literaturu - knihy, časopisy, semináře
Index odbornosti
 • je to knížka, kam si zdravotník zaznamenává - škola, kde získal kvalifikaci, specializační studia, semináře - aktivní či pasivní účast, získává tak akreditační body, kterými prokáže, že se vzdělávala


Etické normy sester

22. března 2009 v 10:50 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti

 1. sestra si váží jednotlivce bez ohledu na pohlaví, etnockou skupinu, rasu, kulturu, víru nebo ekonomického postavení
 2. sestra pomáhá jednotlivcům, rodinám i jiným skupinám udržovat optimální zdraví
 3. sestra podporuje prostředí bez nebezpečí, aby bylo možno dosáhnout vysoké úrovně spokojenosti a zdraví
 4. sestra využívá vědecké poznatky jako základ pro svou ošetřovatelskou péči
 5. sestra vykonává vhodné zákroky a léčebné úkony, aby ulehčila přežití období v nemosnici, zotavení a přispěla k důstojnému umírání
 6. sestra hodnotí účinnost poskytnuté péče na základě subjektivního a objektivního stavu pacienta
 7. sestra pomáhá klientům dosahovat a udržovat rovnováhu mezi potřebami osobního růstu a optimálními funkcemi - učí nemocného zručnosti v sebeobsluze, aby se pacient o sebe dokázal postarat, učí ho odhalovat změny v jeho zdravotním stavu
 8. sestra odhaluje odchylky od optimálního vývoje
 9. sestra je povinna se soustavně vzdělávat a zvyšovat svoji profesionální úroveň
 10. POVINNOST MLČENLIVOSTI!


Co očekávají pacienti od sestry?

22. března 2009 v 10:45 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti
Další takové souhrné opakování toho, co se učí někdy na začátcích prvního ročníku. Tohle uslyšíte, ale nejen v ošetřovatelství, ale později pak i v psychologii. Vlastně o tomhle se dá říct, že se točí celá zdravka... Prostě vše souvisí se vším... =)
 1. opravdu poslouchejte, co říkám
 2. ptejte se mě, co si myslím
 3. nepodceňujte mé problémy
 4. nejednejte se mnou jako s diagnózou, ale jako s člověkem
 5. mluvte se mnou, ne ke mně
 6. respektujte mé soukromí
 7. nenechávejte mne čekat
 8. neříkejte mi, co mám dělat, aniž byste mi řekla, jak to mám dělat
 9. starejte se, abych byl náležitě informován
 10. pamatujte, kdo jsem byl dříve
 11. dejte mi najevo, že o mne máte zájem

Desatero dobré sestry

22. března 2009 v 10:41 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti
Desatero dobré sestry, to je jedna z prvních věcí, které se učí v prvém ročníku SZŠ v ošetřovatelství, pokud si dobře vzpomínám.... =)
 1. nebuďte anonymní - jmenovka, představit se
 2. oslovujte pacienty příjimením, pouze po dohodě můžete použít jiné oslovení; oslovujte nemocné často a mluvte s nimi, oni to od Vás očekávají
 3. dospělým vykejte
 4. chovejte se kultivovaně; nepokřikujte, nebuďte vulgární
 5. dbejte na Vaši neverbální komunikaci - postoj, gestika, mimika, proxemika, haptika; nezapomínejte na úsměv
 6. vaší vizitkou jsou ruce - upravené, dobře ošetřované, čisté, vhodně nalakované (nejlépe průhledným či jemně světlým lakem, jiné laky moc rády zvláště naše učitelky nerady vidí)
 7. ve službě buďte vždy vhodně upravená - délka šatů, vyloučit svetry, trika a pantofle
 8. jen lehké nalíčení Vás zkrášlí a vyvolá pocit důvěry
 9. dbejte na přiměřenost a vhodnost šperků
 10. před nástupem do služby se podívejte do zrcadla; po službě si položte otázku, zda vypadáte a zda jste se chovala tak, že i Vy byste byla spokojený pacient
Tohle jsou zásady, ale ruku na srdce, kolik z Vás vidělo, že tohle dodržují i sestry v nemocnici? Ono, je pravda že sotva se člověk dostane ze školy do provozu, tak si rychle zvykne, na ten již nesprávný "zajetý" a vyzkoušený režim, který třeba pacientům může někdy i uškodit...

Urologické oddělení

22. března 2009 v 10:34 | Maruška =) |  Vtípky
A protože jsem momentálně na praxi an urolog. odděl. tak jsem se rozhodla sem dát ještě dneska jeden urologický vtípek... =) Není pravda sice nic moc, ale není to jedno? =)

Právní smyčka

22. března 2009 v 10:33 | Maruška =) |  Vtípky
Občas se stanou situace, které si člověk neumí vysvětlit, ale které jsou podle nařízení holý nesmysl... Ale o tom přece je život, ne? =)

Orientace na lidském těle - anatomické názvosloví

22. března 2009 v 10:28 | Maruška =) |  Somatologie
Anatomické postavení zaujímá tělo stojící ve stoji spatném se vzpřímenou hlavou a končetinami spuštěnými podél těla a dlaně jsou obráceny dopředu.

1. Roviny těla

· Rovina podélná, rozdělující dělo na dvě zrcadlové poloviny - rovina mediánní
· Roviny souběžné s mediánní ( jdou zepředu dozadu) - roviny sagitální
· Roviny procházející tělem napříč k podélné ose - roviny transversální
· Roviny jdoucí zleva doprava (souběžně s čelem) - roviny frontální

2. Směry - directio

·
směr k hlavě - cranialis, superior
·
směr k dolnímu konci trupu - caudalis, inferior
·
dozadu - dorsalis, posterior
·
dopředu - ventralis, anterior
·
směr k mediánní rovině - medialis
·
směr zevně - lateralis
·
doprava - dexter
·
doleva - sinister

směry na končetinách:
· směr k trupu - proximalis
· směr k prstům - distalis
· palcový okraj na horní končetině - radialis
· malíkový okraj na horní končetině - ulnaris
· dlaňová strana ruky - palmaris
·
hřbetní strana ruky - dorsalis
· palcový okraj na dolní končetině - tibialis ( medialis)
· malíkový okraj na dolní končetině - fibularis ( lateralis)
· hřbetní strana nohy - dorsalis
· ploska nohy -plantaris

hloubka:

· povrchový - superficialis
· hluboký - profundus
· zevní - externus
· vnitřní - internus


3. Pohyby

· přitažení - addukce
· odtažení - abdukce
· pokrčení - flexe
· natažení - extenze
· předpažení, přednožení - ventrální flexe
· zapažení, zanožení - dorsální flexe
· předklon - anteflexe
· záklon - retroflexe
· úklon - lateroflexe
· otáčení, rotace - torse
· pohyby v loketní kloubu, palec jde směrem dolů - pronace
· pohyby v loketním kloubu, palec jde směrem nahoru - supinace¨


ORL oddělení

22. března 2009 v 8:49 | Maruška =) |  Vtípky
Samé písmenka se v poslední článcích objevily... =) Tudíž je na čase, sem dát zase nějaký ten vtípek... Nyní je na řadě něco z ORL oddělení. A co takhle novou vyšetřovací metodu sluchu? Určitě to bude silná konkurentka i v souboji s klasickým vyšetřením - audiometrie, mno nemám pravdu? =)


Imobilizační syndrom

22. března 2009 v 8:39 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti
Imobilizační syndrom znamená souhrn negativních důsledků nepohyblivosti. I přechodný několikadenní pobyt na lůžku skrývá, zvláště pro starší pacienty, řadu nebezpečí. Jde například o proleženiny (dekubity), o poklesy krevního tlaku se závratěmi a pády, o úbytek svalové síly, zkracování šlach (tzv. kontraktury), o záněty hlubokých žil s tvorbou krevních sraženin a s nebezpečím plicní embolie či o nebezpečí zápalu plic (pneumonie). Imobilizační syndrom (též hypokinetický syndrom) se rozvíjí jako celková odezva organismu na klidový režim pacienta, který může být naordinovaný nebo nevyhnutelný. Může jít o krátkodobou záležitost, nebo se může jednat o dlouhodobý až trvalý stav.

Proto dáváme před klidem na lůžku, nevyžaduje-li to striktně léčebný režim, přednost "županovému režimu", posazování do křesla (ov
šem při celodenním sezení v nezměněné poloze hrozí i v křesle otlaky či kontraktury) a přecházení po místnosti i po bytě s opěrnými pomůckami (chodítka, hole, francouzské hole) nebo s dopomocí jiné osoby.
Ve složitějších případech - např. po mozkové mrtvici, po operacích nebo úrazech pohybového systému je obvykle na místě prevence tohoto syndromu zajištěná jednak různými léky, a jednak speciálními cviky podle instruktáže rehabilitačních pracovníků. I toto lze provádět, po patřičném nácviku, v domácím prostředí.

Polohování pacienta
Zásady:
 • Vždy před uložením do lůžka kontrolujeme matraci, podložku, gumovku a prostěradlo-bez záhybů napnuté
 • Kontrolujeme čistotu a suchost lůžka, zda je dostatečně volná deka, aby pacient mohl pohybovat končetinami a zda přikrývka nevyvíjí přílišný tlak např. na palce u nohy.
 • Umístíme potřebné pomůcky a podložky
 • Při polohování dbáme na to, aby pacient neměl jednu část těla přeloženou přes druhou, hlavně v místech kostních výčnělků, aby nemohlo dojít k poškození cév, nervů- predispozice pro vznik trombózy.
 • Systematicky vypracovat plán na změny poloh na 24 hodin
 • ?Průběžně pacienta sledujeme a získáváme další informace o tom, která z polohje pro pacienta nejpohodlnější
POLOHY:
1.Poloha Fowlerova:
je to poloha v polosedě, hlava a trup jsou vyzdvižené do úhlu 45-90°, modifikací je nízká Fowlerova poloha 15-45°, úhel 90°je pak vysoká Fowlerova poloha.
Indikace:respirační a srdeční potíže, tato poloha umožňuje větší rozpětí plic, protože gravitační síla táhne dolů bránici, tuto polohu volíme také u pacientů imobilních při jídle, čtení, sledování TV, při přijímání návštěv.

2.Ortopnoická poloha:
je modifikací vysoké Fowlerovy polohy, pacient sedí na lůžku nohy má spuštěné, rukama se opírá o pelest, horní polovina těla je v mírném předklonu, nebo je na jeho okraji a opírá se o stolek. V sedě na lůžku, kdy nohy zůstávají na lůžku- je podpěra maximálně vyzvednuta a pacient se opírá rukama o stolek v lůžku. Někdy mimo lůžko sedí pacient na židli a HK opírá o stůl. Tato poloha ulehčuje dýchání a optimální rozpětí plic.

Máme i další polohy např.

 • trendelenburgova poloha
 • protišoková poloha
 • autotransfuzní poloha
 • poloha při poranění hrudníku
 • poloha při akutní dušnosti
 • stabilizovaná poloha
 • rautekova poloha10. Krevní skupiny, Rh faktor, krevní deriváty

22. března 2009 v 8:29 | Maruška =) |  Maturitní otázky z sominy
A. Krevní skupiny

- Aglutinogeny - látky na membránách erytrocytů
- nejdůležitější aglutinogeny - A, B, D (Rh)

- Aglutininy - kolují v plazmě, jsou to protilátky
- nejdůležitější - anti A, anti B, anti D

- Skupiny - A - na erytrocytech je aglutinogen A v séru aglutinin anti B
- 42% populace
- B - na erytrocytech je aglutinogen B a séru aglutinin anti A
- 14% populace
- 0 - nemá anglutinogen, má aglutininy anti A, anti B
- univerzální dárce
- 39% populace
- AB - má aglutinogen A i B, nemá aglutininy
- univerzální příjemce
- 5% populace

Význam krevních skupin:
- znát při transfúzi, transplantaci
- důležitá v soudním lékařství, určení otcovství
- výzkum a léčba krevních chorob


B. Rh systém

- objeven u opice Makakus Rhesus (vřešťan zrzavý)ve 40.letech minulého století
- nejdůležitější aglutinogen - D (celkem jich je 13)
- pokud máme D = Rh + (80-85% populace)
- pokud nemáme D = Rh - (15-20% populace)
- nutné ho znát u těhotných žen - matka Rh - → volá se na odběr otec
otec Rh - → v pořádku
otec Rh + → těhotenství se musí sledovat, protože
matka produkuje látky proti plodu, ohroženo je 2. dítě
v pořadí - dojde k hemolýze krvinek plodu, proto se u
novorozence dělá exsanguinační transfúze


C. Krevní deriváty
- transfúe krve - vždy se dává stejná krevní skuppina i Rh faktor, v případě nouze se použije krev skupiny 0 a příslušný Rh faktor

- dárcovství krve - 18 - 65 let
- do 500 ml (nejčastěji 450 ml)
- jen naprosto zdraví jedinci
- muži 1x za 2-3 měsíce, ženy 1x za 3-4 měsíce

- darovat krev se nesmí - po prodělané žloutence, mimoplicní TBC, pohl. chorobě, některé tropické nemoci (např. malárie); s onemocněním srdce a cév (např. ↑ TK, CMP, ICHS,…), ledvin, jater, žaludku, střev, plic (např. astma), diabetes mellitus, anémie, degenerativní a zánětlivá onemocnění nervová, nádor

- darovat krev jedinci můžou, ale s odstupem času - v době těhotenství a kojení, po chirurgickém výkonu, při přijetí transfúze nebo léčbou krevními přípravky, po akutní glomerulonefritis, po revmatické horečce bez následků, po vředové chorobě žaludku a dvanáctníku, žilní trombóze, kapavce, syfilis, sepsi, virové hepatitidě A a infekční mononukleóze, plicní TBC, borelioze, po tetování nebo piercingu (do 1 roku), akupunktuře, očkování

- krevní deriváty:

1) Plná krev
- ERY + plazma se vším
- čerstvá - použít do 24 hod. po odběru
- konzervovaná - max. 21 dnů, při skladované teplotě 40C
- dává se při šoku
- dole je červená vrstva, nahoře žlutá plazmamezi je bělavá vrstvička leukocytů

2) Erytrocytová masa
- z plné krve se odsaje plazma, která se buď vrátí dárci a nebo se daruje zvlášť
- dává se při nedostatku erytrocytů

3) Erytrocytová resuspenze
- plazma nahrazena rheodextranem
- proti šokové účinky
4) Promytá eyrtrocytová masa
- ERY promíchané ve F roztoku, musí se ihned aplikovat (nemůže se uskladňovat)!
- u lidí, kteří měli reakci na TSF

5) Trombocytový koncentrát

- krevní destičky

- u nedostatku trombocytů

6) Plazma
- bývá čerstvě zmražená
- uchovávaná při teplotě -30 až -400C
- před použitím se rozmrazuje ve vodní lázni 370C teplé a ihned se podá (nesmí se znovu zmrazit!)

7) Frakce plazmy
- rozdělení na albuminy, fibrinogen, globuliny

8) Antihemofilické plazma
- obsahuje faktor VIII a IX
- podává se při léčbě hemofilie

9. Složemí a funkce krve

22. března 2009 v 8:28 | Maruška =) |  Maturitní otázky z sominy

- krev (sanguis) je červená neprůhledná tekutina, tvoří 1/13 tělesné hmotnosti
- ženy 4,5-5 l krve
- muži 5 - 6 l krve
- denně se tvoří 50 ml krve a 50 ml zaniká
- tělo dokáže kompenzovat 550 ml krevní ztrátu, když dojde ke ztrátě 1,5 l může zemřít
- pozvolná krevní ztráta - organismus může přežít až 2,5 l


Regulace objemu krve:
- krev má význam pro udržení homeostázy (stálost vnitřního prostředí)
- při nadbytečném přívodu tekutin se voda vylučuje ledvinami
- při malém příjmu tekutin, ztráta krve při krvácení se voda vyplaví ze tkání do krve

HEMATOKRIT = poměr krevních elementů a krevní plazmy
Ženy - 35-45%
Muži - 45-55%

Funkce krve:
1) transportní - převod kyslíku a oxidu uhličitého z plic do tkání a opačně
- rozvádí živiny z trávicího traktu do tkání
- doprava odpadních látek k močovému systému
- termoregulace (rozvod tepla po těle)
2) specifická
- udržuje homeostázu (stálost vnitřního prostředí ) pH 7,4 - 0,04
- imunitní funkce
- zástava krvácení (hemostáza)

Krevní plazma:
- 3 - 3,5 l
- žlutavá vazká tekutina složená z anorganických (železo, soli, ionty) a organických (bílkoviny, tuky, cukry) látek
a) Bílkoviny - 2,8% globuliny, 4,8% albuminy, fibrinogen
- globuliny: důležité pro imunitní systém organismu
- vznikají v lymfatické tkáni
- (IgA, IgD, IgE, IgM, IgG)
- albuminy: vážou na sebe hormony, enzymy, léky
- tvoří se v játrech
- prům. hodnota 40g albuminu na 1 l
- při nízké hladině albuminu vznikají otoky
- fibrinogen: důležitý pro srážení krve
- vzniká v játrech
- mění se na nerozpustný fibrin
- vytváří síťku, která je podkladem pro vznik krevní sraženiny
- fibrinolýza = rozpad fibrinu
b) Tuky - cholesterol - stavba membrán. buněk, součást hormonů a žluč. kyselin
c) Cukry - glykémie - 3,6 - 5,6 mmol/l
- vysoká hladina cukru v krvi - hyperglykémie
- nízská hladina cukru v krvi - hypoglykémie
- nadbytek cukru se ukládá do jater ve formě glykogenu

Erytrocyty (červené krvinky):
- mají tvar promáčklého míčku, délka 7,2 mikrometrů, tloušťka 1,8-2,1 mikrometrů
- bezaderné buňky žijící tři měsíce
- obsahují krevní barvivo HEMOGLOBIN - váže na sebe kyslík
HEM - obsahuje molekuly dvojmocného železa; GLOBIN - bílkovinná složka
- zanikají ve slezině
- ERYTROPOETIN = hormon, který řídí tvorbu červených krvinek
- ERYTROPOÉZA = tvorba červených krvinek
ženy: 3,8-5,2. 1012
/ l
muži: 4,2-5,8. 1012
/ l

- HEMOLÝZA: rozpad erytrocytů (jedem, transfúzi - inkompabilita krevní skupiny → dvě
různé skupiny)
a) hypertonické prostředí - vyšší osmotický tlak než tlak plazmy, buňka začne vypouštět
vodu do prostředí a svrašťuje se a hemolyzuje
b) hypotonické prostředí - nižší osmotický tlak, buňka přijímá vodu a zvětšením se
rozpadne (hemolyzuje)

Hemoglobin:
ženy: 120-160g/l
muži: 140-180g/l

- fyziologické vazby:
○ oxyhemoglobin - na hemoglobin se váže dvojmocné železo a na něj O2
○ carbaminohemoglobin - hemoglobin a oxid uhličitý
- patologické vazby:
○ carboxyhemoglobin - hemoglobin a CO, váže se 200 až 300x lépe než CO2
normálně se vyskytuje u kuřáků, řidičů z povolání
○ methemoglobin - na hemoglobin se naváže trojmocné železo, O2 se tam už
nedostane → člověk se udusí
příčina: uštknutí hadem, průmyslové jedy
- denně se rozpadne 7-8 g hemoglobinu, za rok 3 kg
- hemoglobin se rozpadá na hem a globin, globin se štěpí na AK; hem se štěpí na biliverdin, Fe, CO; biliverdin se přemění na bilirubin a jde do žluče

Trombocyty (krevní destičky):
150-300. 109 / l
- vznikají v kostní dřeni
- nejsou to prové buňky, vznikají doškrcením části cytoplazmy obrovských buněk - nepravidelné buněčné úlomky
- žijí 4-12 dní
- důležité pro srážlivost krve
- 2/3 v krvi, 1-3 je ve slezině a vyplavuje se při krvácení
- jsou křehké, když narazí na cévní stěnu uvolní se z nich látka TROMBOPLASTIN a ta zahajuje krevní srážení

Leukocyty (bílé krvinky):
4-9.109 / l
- jsou to beztvaré buňky
- vysílají pseudopodie (panožky) → obklopí cizí buňku (bakterii, virus)
- FAGOCYTÓZA = schopnost pohlcovat cizorodé látky
- tři druhy leukocytů → ti co mají paměť, ti co vyhledávají a zabíječi
- DIAPÉZA = schopnost projít stěnou cévy
- účastní se rozpouštění fibrinu - FIBRINOLÝZA
- LEUKOCYTÓZA = nadbytek neukocytů, nedostatek = LEUKOPENIE
- LEUKÉMIE = zmnožení nezralých (nefunkčních) leukocytů
- LEUKOPOÉZA = tvorba leukocytů

- Dělení:
a) granulocyty - mají jádra, vznikají z kmenové buňky v ksotní dřeni, obsahují barvitelná zrna v nuňce

neutrofily
- barví se neutrálními barvivy
- je jich 50-70%
- žijí 6 dní
- mají obrannou funkci

eozinofily - kyselé barvivo
- napadají parazity
- nejvíce jich je v dýchacích a močových cestách, v zažívacím traktu
- zvyšují se při alergiích
- je jich asi 4%

bazofily - zásadité barvivo
- žijí 12 hodin
- jsou málo pohyblivé
- antikoagulanční funkce - obsahují velké granule heparinu, histaminu
- zvýší se pro leukémii, alergiích a zánětech
- je jich asi 0,5-1%


b) agranulocyty
- nemají jádra, dělí se na:

monocyty - je jich 2-8%
- tvoří se v kostní dřeni a pak se dostanou do oběhu, kde jsou asi 72 hodin,
pak se uloží do tkání a tam se znich stávají mikrofágy, tam za tři měsíce
umírají
- jsou velmi výkonné v době fagocytózy

lymfocyty - je jich 20-40%, dělí se na:
T-lymfocyty - vznikají v brzlíku (přechodný orgán v mediastinu za hrudní kostí, zaniká
kolem 15 let, pak se mění na tuk)
- zůstávají nám celý život
B-lymfocyty - tvoří se v kostní dřeni
- žijí několik měsíců
- kolují v krvi
- mají paměť pro nemoc

Fyzikální a chemické vlastnosti krve:

- sedimentace, FW - sedlivost červených krvinek
Ženy: 5-12 / 7 a 10 minut
Muži: 3-9 /7 a 10 minut
- zvýšená u infekčních zánětů, nádorů, v těhotenství

- udržování homeostázy:
- plazma se plní funkci nárazníku - PUFRU
- v okamžiku, kde se pH posune na kyselou stranu vznikne acidóza → vyrovnává jí uhličitan sodný, který je v plazmě v rezervě → alkalická rezerva krve
- alkalóza stav, kdy je pH vyšší a v organismu je hodně zásaditých látek

- HEMOSTÁZA = srážení krve:
- obrana před vykrvácením
- potřebujeme k tomu 12 srážlivých faktorů, značí se římsky (I.-XIII.; VI. - není!)
- nejdůležitější je VIII. (antihemofilický), IX: (Christiánův faktor)
- když chybí VIII.→ Hemofilie A; když chybí IX. → Hemofilie B
- HEMOFILIE = nemoc vázaná na chromozom X, žena je jen přenašečka

Proces srážení při poranění:
1) VAZOKONSTRIKCE - v poraněném místě se zúží cévy a poklesne tlak, ktev se snaží odtékat jinými cévami (kolaterální oběh)
2) činnost krevních destiček - mění svůj tvar ať dojdou co nejrychleji, lepí se na poranění cévy = ADHEZE a pak další vrstva se nalepí na tu první vrstvu buněk = AGREGACE
3) HEMOKOAGULACE = vlastní srážení krve, začínají účinkovat hemokoagulační faktory - vzniká trvalá zátka, nerozpustná (strup)


8. Svaly horní a dolní končetiny a pánve

22. března 2009 v 8:27 | Maruška =) |  Maturitní otázky z sominy
SVALY HKK- m. membri superioris

a) Svaly pažního pletence:

1) deltový sval - m. deltoideus
- začíná na klíční kosti a lopatce a končí na pažní kosti
- udržují kloubní hlavici pažní kosti v jamce, umožňují pohyby ramene
2) Nadhřebenový sval - m. supraspinatus

- nad hřebenem lopatky a upíná se na pažní kosti


- zesiluje pouzdro ramenního kloubu

3) Podhřebenový sval - m.infraspinatus
- pod hřebenem lopatky a upíná se na pažní kost
- zesiluje pouzdro ramenního kloubu

4) podlopatkový sval - m. subscapulares
- mezi lopatkou a žebry
- umožňuje rotaci paže

b) Svaly volné HK - svaly paže - m. brachii

1) Dvojhlavý sval pažní - m. biceps brachii
- začíná na paži a upíná se na vřetenní kosti
- má dvě hlavy, sval jde přes ramenní a loketní kloub

- ohýbá HK v lokti, podílí se na pupinaci předloktí

2) Trojhlavý sval pažní - m. triceps brachii
- upíná se pomocí šlachy na loketní kost
- má tři hlavy
- natahuje loket, je

3) Svaly předloktí - m. antebrachii
- mohou dělat supinaci, pronaci
- rozdělují se na přední skupinu je ve čtyřech vrstvách
- začínají na kosti pažní, některé na kostech předloktí a končí buď na kostech
předloktí nebo na kostech ruky
- na přední straně jsou flexory - ohýbače ruky a prstů
- na dorzální straně jsou Extenzory - natahovače, natahují ruku a prsty
- laterální strana - vřetenní sval- provádí pupinaci a ohýbá loket
- všechny svaly jsou u zápěstí zpevněny vazivovým pruhem ( retinoculum)
4) Svaly ruky - m. manus
- začínají na zápěstních kůstkách a končí na článcích prstů


- na dlaňové straně - Flexory
- na hřbetě ruky - Extenzory
- palcový sval - je důležitý má čtyři části - odtahovač, přitahovač, ohýbač, opozitor.
- červovité svaly - m. lumbricales, mezi prsty ruky, jsou čtyři
SVALY DKK- m. membri. iferioris


a) svaly kyčelního kloubu: (m. coxae)
- přední strana - 1) Sval bedrokyčelní - m. iliopsoas
- má tři svaly

a- Velký bederní sval - m. pepas major- začíná na bederní páteří a upíná se na velký chocholík.
b- Malý bederní sval - m. pepas minor
c- Kyčelní sval - m. iliakus- začíná v jámě kyčelní a spojí se s velkým bederním svalem

FCE: ohýbání stehna, vytáčení stehna směrem ven

- zadní strana - 1) Velký hýžďový sval - m. gluteus maximus
- začíná na lopatě kosti kyčelní a končí na velkém chocholiku
FCE: udržuje vzpřímenou chůzi do schodů, při vstávání, přenáší váhu těla z jedné končetiny na druhou.
2) Střední hýžďový sval - m. gluteus medius - začíná na lopatě kosti kyčelní a upíná se na velký chocholik

3) Malý hýžďový sval - m. gluthus nunimus


b) svaly stehenní: (m. fomoris)
- přední strana - 1) Čtyřhlavý sval stehenní - m. quadriceps femoris
- má 4 hlavy , které se spojují v mohutnou šlachu, přechází přes čéšku a upíná se až na kost holení
- natahují koleno, uplatňují se při vstávání, chůzi a sedu

2) Krejčovský sval - m. sartorius
- nejdelší sval těla
- začíná na přední horním trnu kosti kyčelní a upíná se na kost holenní
- táhne se jako nit přes celé stehno
- umožňují dát nohu přes nohu

- zadní strana - 1) Dvojhlavý sval stehenní - m. biceps femoris
- začíná ne stehenní kosti a končí na lýtkové kosti, ohýbá koleno
FCE: pohyb kyčle a kolene

c) svaly bérce - m. cruris:
- přední strana - 1) Přední sval holenní - m. tibialis anterior - extensor nohy
2) Dlouhý natahovač prstů - extensory nohy a prstů
3) dlouhý natahovač palce - extensory palce
4) Dlouhý natahovač malíčku - extensory malíku

- zadní strana - 1) Trojhlavý sval lýtkový - m. triceps surae
- upíná se na patu pomocí Achilovy šlachy
FCE: vzpřímená chůze

2) zadní sval holenní - m. tibialis posterior (chůze)
3) Dlouhý ohybač - palce, prstů, malíčku - Flexory
4) Zákolenní sval (m. popleteus)- flexe kolene
5) Dlouhý sval lýtkový (m. peronaeus longus) flexor plosky nohy
6) Krátký sval lýtkový (m. peroneus brevis ) flexor plosky nohy

Na nártu jsou šlachy svalů zpevněny vazivovým pruhem- retinaculum

d) svaly nohy- m. pedis:
1) Svaly nártu - extensory
2) Svaly plosky nohy - flexory, ohýbače palce
3) Červovité svaly
- Svaly jsou zlevněny vazivovým pruhem
- tyto svaly udržují správnou klenbu nohy - na plosce


SVALY PÁNEVNÍHO DNA(m. diaphragma palvis)

Pánevní dno - diaphragma pelvis
- m. diaphragma pelvis, začínají na stěnách malé pánve a sbíhají se ke konečníku
- drží orgány dutiny břišní, hlavně dělohu
- tvoří pružnou spodinu pánve, uzavírá jí konečník

1) Zvedač řitě - m. levator áni
- řiť - ánus
- obkružuje konečník, pochvu a moč. trubici

2) Kostrční sval - m. coccy geus

7. Svaly hrudníku, zad a břicha

22. března 2009 v 8:26 | Maruška =) |  Maturitní otázky z sominy
Svaly hrudníku- musculi thoracis
a) svaly, které se upínají má hrudníku a končí na pažní kosti

1. Velký prsní sval- musculus pectoralis major
- začíná na sternální kosti u 6.žebra a klíční kosti
- dolní okraj svalů ohraničuje podpažní jamku, zepředu se upíná na kost pažní
- pohyby HK, důležitý pro šplhání, pomocný sval dýchací
2. Malý prsní sval- m. Pectoralis minor
- tvar trojúhelníku, uložen pod m.p.major
- upíná se na lopatku, táhne lopatku dopředu a dolů
- pomáhá při dýchání
3. Podkličkový sval- m. Subclavius
- pod klíční kostí, rozprostřen mezi klíčné kostí a 1.žebrem
- táhne klíční kost dolů
4. Přední pilový sval- m. Serratus anterior
- začíná na žebrech, upíná se na lopatku, pomocný dých.sval, zvedá žebra ( 1-9 žebro )
b) vlastní svaly hrudníku- na hrudníku začínají i končí

1. Mezižeberní svaly- m. Intercostales- jsou ve třech vrstvách- vnější, střední, vnitřní
- spojují jednotlivá žebra
- důležitá pro dýchání
2. Podžeberní svaly- m. Subcostales
- jsou ob jedno žebro, dýchání
3. Bráníce- diaphragma
- odděluje břišní dutinu od hrudní, plochý sval, uprostřed šlacha
- otvory pro aortu. HDŽ, DDŽ, sympatické nervy, jícen, nervus vagus
- brániční nerv- nervus phrenicus- inervuje bránici, hl.dých.svaly
- při nádechu jde bránice dolů
Svaly břicha- musculi abdominis
a) svaly přední strany břišní- ventrální:

1. Přímý sval břišní- m. Rectus abdominis
- plochý sval, od mečovitého výběžku až po symfýzu
- uprostřed zpevněn bílou čarou LINEA ALBA a 3 vazivovými pruhy
- ve 2/3 liney je pupek UMBILICUS- zeslabené místo- kýla
- nejdůležitější pro břišní lis
b) laterální svaly- boční ( laterální )

1. Zevní šikmý sval břišní- m. Obligus abdominis externis
- rozsáhlý plochý sval
- dolní okraj zesílený v tříselný vaz LIGAMENTUM INGVINALIS- uprostřed tříselný kanál- CANALIS INGVINALIS- zeslabené místo
2. Vnitřní šikmý sval břišní - m.o.a. Interna- pod zevním šikmým
3. Příčný sval břišní- m. Transverzum abdominis
- uložen nejhlouběji, přitlačuje orgány dovnitř, důležitý pro břišní list
c)dorzální svaly

1. Čtyřhranný sval bederní- m. Quadratus lumborum
- plochý pruh svalů podél páteře
- napřímuje páteř a podílí se na pohybu lum. Páteře
Svaly pánevního dna- musculi diaphragma pelvis

· pánevní dno- diaphragma pelvis
· musculus diaphragma pelvis
· drží orgány v dut.břišní, hl.pohl.orgány (děloha)
· tvoří pružnou spodinu pánve a uzavírají konečník

1. Zvedač řitě- m. Levator áni, řiť- ánus
- obkružuje konečník, pochvu a moč. Trubici
2. Kostrční sval- m. Coccygeus

Svaly zad- m. Dorsi
a) první vrstva
1. Trapézový sval- m. Trapezius
· začíná na tylní kosti-krční obratle-hrudní obratle, úpon na claviculu a scapulu
· kolem 7.krč.obratle je šlašité políčko
· zvedá ramena, ruce, pomoc při otáčeni hlavy, fixuje lopatku
· 2. Široký sval zádový- m. Lattisimus dorsi
· rozsáhlý, trojúhelníkovitý
· začíná na posledních hrudních obrat., bederní, křížové, pánev a kyčle, upíná se na kost pažní
· obkružuje podpažní jamku zezadu, pohyby HK
b) druhá vrstva
· zdvihač lopatky - m. Levator scapulae, zvedání lopatky
c)třetí vrstva

1. Zadní pilový sval horní- m. Serratus posterior superior- v oblasti krčních a horních hrudních obratlů
2. Zadní pilový sval dolní- m. Serratus posterior inferior- oba zvedají a sklánějí žebra
poslední hrudní obratle a bederní obratle
d)čtvrtá vrstva- přímo u páteře
Vzpřimovače páteře- m. Erectus spinae
- napřimuje páteř, po celé délce páteře

6. Svaly hlavy a krku; kůže a přídatné kožní orgány

22. března 2009 v 8:26 | Maruška =) |  Maturitní otázky z sominy
Svaly hlavy- (musculi capitis)

A)Mimické (m. faciales)

B)Žvýkací (m. masticatores)


A)MIMICKÉ svaly-začínají na kosti a končí v kůži nebo začínají i končí v kůži
-drobné svaly ovlivňující výraz obličeje (mimika)
1)Ústní kruhový sval (musculus orbicularis oris)

-tvoří výplň rtů
-uzavírá dutinu ústní
-špulí, svírá rty
-v místě křížení snopců vznikají dolíčky
2)Velký sval lícní (musculus
zygomaticus major)

-"smací" sval, zvedá ústní koutek
-pod ním je malý lícní sval (m.zygomaticus minor)

3)Tvářový sval (musculus bucinator)

tzv. trubačský sval
-tvoří podklad tváře, uplatňuje se i při žvýkání
-umožňuje foukání, rozšiřuje dutinu ústní
-je často pokrytý tukem
-prochází přes něj vývod příštítné žlázy
4)Bradový sval (m. mentalis)

-jsou 2
-tvoří důlek v bradě
5)Kruhový sval oční (m.orbitularis oculi)

-tvoří podklad víček
-umožňuje zavírání očí, pevné sevření
-vytváří svislé vrásky na glabele
6)Nosní sval (m. nasalis)
-na kořeni nosu
-krčení nosu
-mění průsvit nozder
7)Svaly klenby lební (m. epicranus)

 • Čelní sval (m.frontalis)

 • Týlní sval (m.occipitalis)

-jsou antagonisté, krčí čelo nahoru(příčné vrásky), týlní se ho snaží vyrovnávat
-mezi nimi je šlacha Aponeuroza (tvoří přilbu na hlavě, je pevně srostlá s kůži)
8)Svaly ušního boltce (m. auricularis)

-vějíř kolem ušního boltce, u člověka rudimentální(zvíře jim může pohybovat)
B) ŽVÝKACÍ svaly

1)Zevní žvýkací sval (m.maseter)

-dobře viditelný
-táhne se od dolní čelisti na klíční kost
-žvýkání a sání
2)Spánkový sval (m.temporalis)

-jde os spánkové kosti k dolní čelisti
-otevírá a zavírá ústa, umožňuje táhnout dolní čelist dozaduSvaly krku (musculi coli)

-umožňují úklony a předkolny hlavy

1)Povrchový sval podkožní (platizma)

-tenký, plochý, těsně pod kůží
-ovládá napětí kůže na krku, pohybuje se v souladu s pohyby krku, tvaruje krk
2)Zdvihač hlavy (m.sternocleidomastoideus)

-párový sval, silný, viditelný
-mezi nimi je jugulární jamka
-zvedá hlavu, umožňuje předklon, záklon, sklon, vysunutí hlavy dopředu
-začíná na sternu a klíční kosti, upíná se na procesus mastoideus za uchem
3)Nadjazylkové svaly (m.suprahyoidei)

-mezi lebkou a jazylkou
-vytváří dno dutiny ústní
-zvedá hrtan, stahuje dolní čelist
4)Podjazylkové svaly (m. infrahyoidei)

-stahují hrtan a jazylku dolů
3) a 4) jsou antagonisté = pracují proti sobě
Kůže (derma, cutis)

-chrání tělo před vnějšími vlivy
-vylučovací funkce - pot, maz
-termoregulační funkce
-hmat

-tvoří se v ní vit.D a protilátky

-příjem živin (-masti)
-obsahuje přídatné orgány
-ročně se obnoví 15kg kůže
-celk. plocha kůže 16-18 000cm², váží asi 4,5kg

Vrstvy: 1)Pokožka (epidermis)

-má 2 vrstvy

-neustále se obnovuje
-obsahuje pigment )zabarvení kůže)
2)Škára (corium)

- je v ní hlavní svalstvo,které napřimuje chlupy
-tloušťka 0,5 - 2,5 mm

-obsahuje čidla bolesti (mají keříčkovitá zakončení, jsou i ve svalech, cévách,
bolest vždy signalizuje nějakou poruchu)
-nebolí: vnitřní část kosti, chrupavka(bolí jen obal),
nehty, ledviny a játra (bolí obaly), mozek(bolí mozkové
pleny), tkáně v oku
-hodně bolí: trojklanný nerv, zuby, okostice
-čidla doteku - nejvíc: jazyk, konečky prstů, chodidla
- Vater-paciniho tělíska
-čidla chladu - je jich 250 000/ mm² , mají kulatý tvar
-nejvíc: čelo, tváře, nos, rty, hřbet ruky
-Krauseho tělíska
-čidla tepla - 30 000/mm²
-nejvíc: předloktí, jemná kůže
-Ruffiniho tělíska
-čidla hmatu - nejvíc: dlaně, prsty, chodidla

-další vnímané kvality jako např.: drsnost, suchost, …jsou kombinací více vjemů.

3)Tuková vrstva

-ochranná funkce
-mechanické polštáře
-chrání před únikem tepla
-na břichu, hýždích, stehna, velké stydké pysky
-není na: ušních boltcích, očních víčkách, nosu, penisu, šourku, malých styd.
pyscích a klitorisu

4)Podkožní vazivo (tella subcutanea)

-řídké vazivo, do kterého se ukládá tuk


Přídatné kožní orgány


o Nehet (unguis, ungus)

-průhledná, rohová destička
-nebolí
-u kořene měsíček(lunula) -vyživuje nehet
-kolem je nehtové lůžko s nehtovou kůžičkou (cutikula)


o Vlasy (capilli)
Chlupy (pilli)

-obsahují kořen a vlasovou cibulku (výživa) a část vyčnívající ven
-poblíž jsou potní a mazové žlázy
-šedivění vlasů - vzduchová bublina v cibulce
-denně rostou vlasy kolem 0,45mm, v létě rostou rychleji
-asi 120 000 vlasů (ženy- silnější, hustší)
- primární ochlupení - chmýří (lanugo)
-sekundární ochlupení- vlasy
&

5. Obecná stavba svalů

22. března 2009 v 8:21 | Maruška =) |  Maturitní otázky z sominy

· Máme asi 625 svalů
· Kosterní svaly tvoří 40% hmotnosti těla
· Hladká svalovina pouze 3%
Většina svalů je párových,jsou v několika vrstvách
STAVBA SVALOVÉ TKÁNĚ
MYOFIBRILA(základní kontraktilní jednotka všech typů svalové tkáně)jsou smrštitelné,vláknité bílkoviny uloženy bud cytoplazmě svalových buněk (hladká svalovina) nebo v cytoplazmě svalových vláken(kosterní svalovina).
Myofibrila se skládají z FILAMENT a ty se skládají z bílkovin AKTIN,MYOSIN,které se při kontrakci svalu začnou do sebe zasouvat. Při relaxaci(uvolnění svalu)se od sebe začnou oddalovat.
Sval je složený z řady tkání:svalové.vazivové,nervové a z cév
Pro činnost svalů je důležitý vápník
DRUHY SVALOVÉ TKÁNĚ
KOSTERNÍ-PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ(ŽÍHANÁ)
· Tvoří základ svalstva končetin,zádových svalů,břišních,hrudních,krčních a žvýkacích
· Základní jednotkou jsou svalová vlákna
· Je řízená mozkovými a míšními nervy
· Kosterní svalstvo je ovládáno vůli
· Upíná se na kostru
nebo do kůže(mimické svaly)
· V klidu má klidové napětí-TONUS
· Má vlastní el.vzruchy-EMG
· Rychle se unaví,ale pracuje intenzivně
· Sval je schopen kontrakce-díky ní vykonává pohyb
FÁZE KONTRAKCE
1. Izometrická-růst napětí ve svalech,sval tuhne
2. Izotonická-sval se smrští vykoná pohyb
· Po ukončení kontrakce nastává relaxace
· Většina svalů jsou antagonisté-jdou proti sobě
· A synergisté -pracují společně
SVALOVÁ MOTORICKÁ JEDNOTKA
Je to funkční jednotka svalu.Skládá se z:
1. Z nervové bunky a axonu(moloneuronu),který inervuje svalová vlákna
2. Z vláken svalu inervovaných tímto jediným nervovým vláknem. Jedno nervové vlákno inervuje určitý počet vláken svalových,množství vláken záleží na tom jaký pohyb sval vykonává,jedno nervové vlákno inervuje 3-4 svalového vlákna na ruce,a na zádech inervuje až 165 svalových vláken.
Ke kontrakci a relaxaci je potřeba přísun velkého množství kyslíku do svalu. V klidu spotřebují až 9L za hodinu,při pohybu až 90l kyslíku.
KYSLÍKOVÝ DLUH
§ Glukoza se ve svalech rozkládá na kyselinu mléčnou-nahrazuje chybějící kyslík
§ Po skončení zátěže se kyselina mléčná odbourává-únava a bolest svalů
§ Hlavním energetickým zdrojem pro svalovou činnost jsou cukry-sportovci,kteří trénují mají pravidelně jíst sladké výrobky řadu dní před závodem(tak se cukr uloží ve formě glykogenu v játrech a při zátěži svalů se vyplaví do svalů)
Rigor mortis-posmrtná ztuhlost. Aktin a myosin se zasunou a zůstanou tak!
HLADKÁ SVALOVINA
· Je inervována autonomními (vegetativními) nervy,nepodléhá naší vůli a řízení hormony
· Kontrakce vede ke zúžení a zkrácení trubic,zmenšení dutin,uzávěru průsvitu orgánu
· Výkon je malý,ale činnost vytrvalá
· Reakce jsou pomalé
· Příkladem hladké svaloviny jsou svaly obklopující žaludek nebo tenké střevo
SRDEČNÍ SVALOVINA-POUZE V SRDCI (MYOKARD)
· Vzhledově připomíná příčně pruhované kosterní svalstvo,ale pracuje jako hladká svalovina
· Základní stavební jednotkou je bunka tvaru Y
· Bunky jsou uspořádané do sítě ,která je přerušovaná interkardiálnímm disky
· Není schopna se obnovit
· Má vlastní automacii(samo pracuje)
· Jeho činnost je neustála-neunávná
· Pracuje intenzívně velkým výkonem
ÚSEKY SVALU
a) ORIGO-začátek svalu,napojuje se na kost šlachou
b) CAPUT-hlava-masitá část
c) VENTER-bříško-nejširší část
d) CAUDA-sval se zužuje
e) INSERCIO-úpon-upíná se na kost nebo kůži,je pohyblivější než origo
TVAR SVALŮ
a) VŘESENOVITÉ-je jich nejvíce(biceps,triceps..)
b) PLOCHÉ-břišní svaly- platyzma
c) ZPEŘENÉ-šikmé-na břichu a trupu
POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ SVALŮ
a) FASCIE-vazivový obal,obaluje sval
b) TUKOVÉ VÁČKY-v místech,kde sval tře o kost
c) ŠLACHA(TENDO)-velice pevná,spíš se přetrhne sval než šlacha,šlacha do svalu vzrůstá vmezeřeně,na kost se napojuje pomocí vazivových vláken,APONEUROZA-plochá šlacha,hlavně na temeni hlavy,RETINOCULUM-pruh šlachy,který fixuje vazy svalů
d) ŠLACHOVÉ POCHVY-podél šlach-v místech,kde šlacha probíhá úzkým kanálem(na dlani,hřbetu ruky,na noze)