1. Starověká a orientální literatura

1. února 2009 v 10:06 | Maruška =) |  Maturitní otázky z češtiny

Orientální písemnictví

Sumerské, akkádské

 • Mezopotámie- 4.tis. př. N.l.
 • Hliněné destičky,klínové písmo, rydlo
 • Epos o Gilgaméšovi

Staroegyptské

 • 4. tis. př. N.l.
 • Hieroglyfické písmo, papyrus, třtinové pero
 • Milostné písně, Achnatonův Hymnus na slunce

Hebrejské

 • 1. tis. Př. N.l.
 • Most mezi orientální a evropskou literaturou
 • Bible - Starý zákon

Bible

 • Soubor textů a pravidla náboženské víry, morálky
 • Dělí se na Starý a Nový zákon

Starý zákon

 • Má tři oddíly 1) Tóra - knihy Mojžíšovy ( 5 )
2) Soubor Proroků ( dějiny Izraele)
3) Svaté spisy ( básnické knihy) =
 • Žalmy, jób, přísloví, Pět svitků, Kniha Danielova, biblické příběhy ( stvoření světa a člověka, vyhnání z ráje, Kain a Abel, potopa, Noemova archa…)

Antická literatura

1) Řecká literatura - 8. st. př. N.l.- 2 a 1 st. př. N.l. do expanze Říma
 • ústní lidová slovesnost = mýty
 1. Období archaické - do 6. st. př. N.l.
Epika- Ilias a Odyssea, básník Homér (8. st. př. N.l.)
 • Trojská válka- Achilleus proti Hektorovi
 • Odysseovo- bloudění. Návrat do rodné Ithaky

Znaky Homérského eposu

 • rozsáhlá veršovaná epická skladba
 • bohatá dějovost
 • hlavními postavami jsou hrdinové, zdrojem je ústní lidová slovesnost
Lyrika- (elegie, monodická lyrika, milostná píseň, sborová lyrika, epigram) bajka - Ezop
b) Období attické - 5.- 4. st. př. N.l.
 • vrchol řecké otrokářské demokracie, rozkvět Athén
Řecké drama - obřadní hry, herci jsou vždy muži, většinou hráli ve třech lidech, kteří hráli několik postav a měli masky
Tragédie - Aischylos = Oresteia, Sofoklés = Antigona, Král Oidipus, Eurípidés = Médea (Ideux Ex Machina)
Znaky tragédie - čerpá z mytologie, hrdinové jsou odvážní, krutí nebo samolibí
 • konflikt se silnějšími, končí tragicky - hrdina umírá, ale mravně vítězí
 • formou je verš, existence chóru
 • jednota času, děje a místa, děj se nečlení na dějství
 • spojení mluveného slova, tance, zpěvu
Komedie - Aristofanés
Znaky komedie - veselohra, komický účinek
 • zesměšňuje jevy života, šťastný a smírný konec
 • útok na politické poměry, morálku, nevázaný žert, dialog
Historická próza - Herodotós = otec historie
Řečnictví - Demosthenés
Filozofická próza - Platón, Aristoteles
 1. Helénistické období - 4. - 1. st. př. N.l. po dobytí Řecka Alexandrem Makedonským
Vědecké dílo - Archimédés
Nová komedie - Menandros

2) Římská literatura - od 3. st. př. N.l.
 • latinská, většinou nepůvodní

 1. Období archaické - 3. st. př. N.l.
Komedie - Plautus
 • komedie o hrnci, lišák Pseudolus

 1. Vrcholné období - zlatý věk 1. st. př. N.l. - poč. N.l.
Řečnictví-- Cicero
Paměti - ( Memoáry ) Caesar
Lyrika - Horatius
Autoři z doby Octavia Augusta - Vergilius - epos Aenesis na oslavu Augustova rodu
- Proměny = Ovidius - 250 řeckých a římských bájí, umění milovat
 1. Stříbrný věk - literatura doby císařské- 1. st. N.l.
Satira - Martialis
Filozofie - Seneca
Historie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama