Volné procesy

4. ledna 2009 v 9:17 | Maruška =) |  Psychologie
Vůle je psychický proces, kterým člověk řídí své jednání k dosažení
určitého cíle a překonání přitom překážky.

Člověk překážky
(vůle) → cíl

Vůle se uskutečňuje jen u člověka
Lidé, kteří mají pevnou vůli se vyznačují jasným cílem (v životě, v práci). Snaží se ho dosáhnout překonáním překážek a zvýšeným úsilím.
Lidé se slabou vůli mají problém s výběrem cíle. Po jeho zvolení ho nedokáží uskutečnit, hledají výmluvy, omluvy, proč nemohou překonat překážky.

Pevná vůle se projevuje těmito vlastnostmi:
  1. Iniciativnost - přistupuje k práci tvořivě, s chutí
  2. Cílevědomost - člověk má cíl, kterému podřizuje vše ostatní
  3. Rozhodnost - rozhodnutí bez váhání změnit čím, je zde nutná odvaha a schopnost vést odpovědnost (např. lékař)
  4. Samostatnost - člověk jedná bez nápodoby, má vlastní názory
  5. Sebeovládáním - umět přemoci strach, únavu, bolest
  6. Zásadovost - jednání dle pevných mravních zásad
  7. Vytrvalost - houževnatost, překonání překážek
Postoj člověka k plnění úkolu
Při dosahování cílů - důležitý vlastní postoj jedince k činnostem "já chci" nebo "já musím", důležitá je ale MOTIVACE a CHTĚNÍ cíle dosáhnout
Motiv - vnitřní hybná sílá jednání a chování člověka
Motivem je vše, co podnítí člověka k fyzické či psychické aktivitě.
Dělení motivů:
  1. uvědomované
  2. neuvědomované - neuvědomujeme si, proč jsem tak jednala (jednání pudové)
Hodnotová orientace a motivace - dle toho jaký máme motiv, taková je hodnota
orientace a motivace.
Při dosahovaná cíle slovem "já musím" je cesta obtížnější, důvodem je překonání počáteční nechutě. Může nám pomoci pochopit význam uloženého úkolu.

Průběh volného jednání
A jednodušší forma - jasný cíl (nemusí si to jedinec sám vybrat), př. je třeba převléknout lůžko, budu aplikovat injekcí p. Novákové
B Složitější forma volného jednání:
1)První stádium - vytyčení cíle
Volba mezi několika cíli, zvažování pro a proti (není jasný, předem daný cíl) VŠ, Mgr, BC
2)Druhé stádium - posuzování motivu
a) vnějších - od rodičů, přátel
b) vnitřních - proč to chci, co mě to přinese
3)Třetí stádium - rozhodnutí
Po volbě mezi několika cíly i po zhodnocení motivů se jedinec rozhodne pro jeden cíl
Uvědomujeme si cesty k jeho dosažení a i překážky
4)Čtvrté stádium - uskutečnění, dosažení cíle
Kontrola činnosti překonání překážek (správné, nesprávné kroky) korekce.
Kontrola činnosti - důležitá cesta k cíli - během jeho dosahování i po jeho dosažení.
Pocit uklidnění, uspokojení

Při dosahování cíle člověk přemýšlí řeší problémy, uplatňuje fantazijní představy, řeč…
Síla vůle se pozná dle množství překonaných překážek. Po dosažení cíle - uklidnění, pocit uspokojení.

Cvičení vůle (postoj chci)
Zvolit si určitý cíl
Znění cíle - v kladné podobě - př.sladká jídla nahradím ovocem, zeleninou
Předsevzetí - nejbližší hodiny, promyslet postup, činnosti rozdělit na konkrétní body- př. snídaně - horký čaj, v poledne místo zákusku ovoce,..
Při výskytu překážek uvědomit si je, pojmenovat je, zvolit jiný způsob řešení…
Plnit průběžně předsevzetí, neotálet, nehledat omluvy
Vytrvat!
Po zvládnutí drobného celé, snášet zvládnout obtížnější a vzdálenější
Nepoužívat věty DNES SE MI NECHCE, ZÍTRA JE TAKY DEN, TO NEDOKÁŽU.

Poruchy vůle
celkové
částečné

ad1) a) Hyperbulie - extrémně silná vynakládaná na dosahování nepříjemných cíle, př. ublížit někomu vynakládat všechno volné úsilí. A nedá se od něj něčím odradit.
Okamžité volné jednání, bez potřebného zhodnocení.
b) Hypobulie - chorobně oslabená vůle projevuje se sníženou schopností regulovat své rozhodování v důsledku malého volného úsilí.
c) Abulie - vystupňované oslabení vůle, neschopnost volného jednání vůbec.

Ad2) částečně se týkají vtíravého i impulzivního jednání při určitých činnostech nebo oslabení vůle pro určité činnosti.
Př. a) kleptomanie - chorobné a impulzivní odcizování předmětů bez účelu, př. peníze.
b) dromonanie - impulzivní tuláctví
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama