Smyslová adaptace a akomodace

4. ledna 2009 v 9:35 | Maruška =) |  Psychologie

Receptory se přizpůsobují podnětům, které na ně působí = ADAPTUJÍ SE
Adaptace na tepelné podněty - velká (např. koupání - studená voda, po chvilce chlad již nevnímáme).
Adaptace na čichové podněty - velká (např. po chvilce nevnímáme vůni)
Adaptace na dotykové podněty - trvá déle (např. brýle - vnímání za ušima, na nose)
Zraková adaptace - závislá na intenzitě světla (prudké světlo oslní, …)
Adaptace na zvukové podněty - (např. monotónní, nižší intenzity - adaptace - příjemná hudba, ptáci → příjemné pocity; hlasité podněty - křik, hlasitá hudba - přivyknutí do určité míry.
Adaptace na bolestivé podněty - (např. dlouhodobá vnímá bolest - zvyk časem, ale vnímá ji; silná - není adaptace).
Duhy počitků:
 • Smyslové - zrakovém čichové, kožní, sluchové, chuťové
 • Kinetické - pohybové
 • Rovnovážné (polohové)
 • Orgánové

Kvalita čití závisí na:
 1. Anatomickofyziologickém stavu analyzátoru
 2. Na intenzitě počitku
 3. Na stavu CNS a skutečností vědomí
Vnímání
 • je komplexnější než počitek, skládá se z více počitků
 • je to smyslový odraz vnějšího světa
 • výsledkem procesu vnímání jsou vjemy
VJEM = odraz podnětů a jevů jako celku (např. vjem jablka - vnímáme jeho barvu , tvar, vůni, chutě, velikost)
Vjem může být výsledkem činnosti:
 • Několika analyzátorů - např. vjem jablka - současnost zrakového, sluchového, hmatového, čichového analyzátoru.
 • Jednoho analyzátorů - vjem kmity - zrakový anat.tvar, velikost, obaly, listy
Vlastnosti vnímání
 1. Celistvost - je to smyslový odraz vnímaného podněty jen jako celku (např. dům, auto,…)
 2. Výběrovost - na receptory - velké množství podnětů, nejde je vnímat všechny - vybíráme jen některé soustředíme se na vyčleněný objekt (přesnost), výběrovost je ovlivněna zájmy, potřebami, citovým vztahem
 3. Zaměřenost - vnímaný objekt (FIGURU) odlišujeme od pozadí na kterém se nachází
- čím více vnímaný podnět kontrastu je s pozadím (velikost, barvou, pohybem,..) tím je
lépe vnímán
- čím více s pozadím splývá, tím je jeho vnímání těžší (vojenské maskování)
 1. Zapojení minulé zkušenosti =APERCEPCE
- čím větší zkušenosti máme o objekt, který vnímáme, tím přesnější je naše vnímání
- např. nemocný - příznak cukrovky, lepší orientace lékaře než sestry
- novou zkušeností dotváříme, doplňujeme vjem - např. černé skvrny . siluety psa =
PAREIDOLIE.
 1. Dotváření vjemu = PREGNANTNOST
- princip doplňování . doplnění chybějících částí celku na úplný celek
- princip dobrého tvaru - upravování vnímaného předmětu do dobrého tvaru -
zploštělý kruh = dokonalý
- minulá zkušenost - korekce nepřesnosti vjemů - hůl ve vodě . vnímána jako
nalomená, x vědomosti - korekce
Smyslové klamy
Příčina - klamaji smysly
 • mozek neoprávněně zpracovává informace (vizuální)- zrakové, sluchové, (st. 87), méně hmatové, čichové
 • ve stavebnictví, v nemocnicích - barva pokojů - modrá - chlad, žlutá - teplá, hnědá - teplá, útulnost → zdravý člověk si je uvědomuje a využívá je.
Rozdíly ve vnímání u osob
Kvalita, bohatost vjemu záleží na:
- Stavu smysl. orgánu (nevidomí, neslyšící)
- celkovém stavu NS (únava, ospalost, poruchy mozku, alkohol, drogy)
- na předchozích zkušenostech, znalostech o daném vjemu (sestra - příznaky chorob x laici)
- na zájmu o okolí
Kompenzace nedostatků ve snímání
 • Smyslová kompenzace - např. nevyvinutí či poškození jednoho smyslového orgánu (např. sluch), kompenzujeme nedostatek jiným smysl.orgánem (hmat, zrak).
zvláštnosti vnímání
1. SYNESTÉZIE
Vjemy v oblasti jednoho analyzátoru - např. sluchového, doprovázejí počitkový vjem analyzátoru (např. zrakovém), př. určité tóny vyvolávají světelné představy.
2. PSEUDOILUZE (NEPRAVÉ ILUZE)
- Vjemy vyvolané podnětem, kterému neodpovídají, člověk si připouští, že jde o zkreslené vnímání, výtvor fantazií
- nejedná se o chorobný jev, člověk je schopen nesprávnost vjemu korigovat.
Příčiny: objektivní - zhoršené podmínky pro vnímání - např. šero, mlha (např. za šera kmen, strom vnímáme jako zvíře, člověka)
Psychické - psychické stavy (např. únava, strach) → pseudoiluze např. večer při strachu - vnímáme zvuky nebezpečných lidí.
Poruchy vnímání
1. Kvantitativní
2. Kvalitativní
Ad 1. a) Snížené vnímání - v důsledku nemoci, únavy, poruchy vědomí, drog, vjem ztrácí
pružnost, trvanlivost.
b) Zvýšené vnímání - dočasné drogy, alkohol, léky
Ad 2. a) Iluze - chorobný stav, jedná se o zkreslené vnímání skutečných podnětů nemocný je
subjektivně přesvědčen o subjektivnosti vnímání
- příčiny - duševní či tělesné chorobné stavy (horečky), např. údery kladiva - střelba
- malba na stěně - znetvořené zvíře
- iluze zrakové, sluchové, pohybové apod.
b) halucinace . vjem bez současného vnějšího podnětu, jsou to chorobné představy bez
objektivního vnějšího podnětu, člověk je přesvědčen o jejich objektivní skutečnosti
(např.slyšené hlasy, vidění myšek apod.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama