Myšlení

4. ledna 2009 v 9:28 | Maruška =) |  Psychologie


Skutečnost (věci a jevy) poznáváme dvojí cestou:

 1. vnímáním - smyslové poznání, konstatovaní faktů
 2. myšlením - poznání rozumové, objevujeme příčinu
- rozumové poznání je kvalitnější vyšší stupeň poznání

Myšlení = rychlý proces, kterým zprostředkovaně poznáváme obecné a podstatné vlastnosti předmětů a jevů a vztahy mezi nimi.
Co nám umožňuje myšlení:
- Poznávat podstatné vlastnosti a stavy jevů skutečnosti
- Cílevědomě usměrňovat praktickou činnost
- Řešit úlohy
- Předvídat chod událostí
Tvoření pojmů
Základní formou myšlení je POJEM
- myslíme v pojmech
POJEM = obecná představa, vyjadřuje základní podstatné vlastnosti předmětů jevů, osob.
Např. pojem loď = co je společné a podstatné pro všechny lodě = prostředek k dopravě osob a zevně ve vodě.
Pojem se vyjadřuje slovem, či skupinou slov - např. nákladní loď, auto, střední zdravotnická škola
Pojmy předcházejí vývojem.Malé děti nejsou schopny vymezit pojem. Jeho obsah vysvětluje některým charakteristickým rysem ze své zkušenosti, např. pojmy: polévka - jí to, co se jí,
Loď - je to, co houká a má kormidlo. Na různých stupních svého vývoje a vzdělání chápe určitý pojem jinak.

Vztahy mezi pojmy:
1.Vztah nadřazenosti
Psací potřeby = pero, tužka, pastelka
2.Vztah podřazenosti
Tepny, žíly, vlásečnice = cévy
3.Vztah souřadnosti
Smrk, modřín, jedle,..
4.Vztah podobnosti
Plot x ohrada, současník x vrstevník
5.Vztah protikladný
Mír x válka, malý x velký.

Myšlenkové operace:
V průběhu myšlení probíhají myšlenkové operace - řešení, třídění, srovnávání, analýza, syntéza, abstrakce, konkretizace, zobecnění, např. sestra řadí léky dle abecedy.
1.Řazení - např. řazení kostek od největší k nejmenší
2.Třídění - třídění kostek dle velikosti, barvy, tvaru
3.Srovnávání - která kostka je větší, která je menší apod.
4.Analýza - oddělení jedné vlastnosti od jiných (velikost, barva, způsob užití)
- myšlenkový rozbor do částí
5.Syntéza - opak analýzy, myšlenkové sjednocení, spojení části v celek . např. stanovení dg. Provedení různých úkonů, vyšetření (krev, moč, RTG,...) → syntéza všech údajů → DG = stanovení diagnózy
6.Abstrakce - vyčleňujeme obecné a podstatné vlastnosti předmětů a jevů a pomíjíme vlastnosti nepodstatné, např. oběd pro přátele - uvažujeme pro kolik osob máme prostřít, ponecháváme stranou jména osob, jejich věk, zaměstnání, bydliště.
7.Konkretizace - opačná operace než abstrakce, poznávání toho, co je pro daný jev jedinečné.
Např. konkretizace toho, co připravíme k obědu, jak prostřeme stůl, přechod od obecných pojmů k pojmům podřazeným až k návazné představě, např. obratlovec - savec - býložravec - králík.
8.Zobecnění - vytvoření obecného pojmu na základě zjišťované o spojování společných vlastností předmětů, jevů
Např. vytvoření pojmu ovoce (hruška, jablko) - jsou to plody, které rostou na stromech, jíme je, dozrávají v létě.

Myšlenkové operace probíhají
- Vnější pohybové činnosti
- V tiché či hlasité řeči

Druhy myšlení
Praktické - úkol, problém řešíme praktickou činností
Konkrétní názorné - problém řešíme pomocí konkrétních představ.
Např. cesta do Ostravy - představa různých dopravních prostředků, délka trasy.
Konvergentní sbíhavé) - v případech, které mají 1 řešení
Divergentní (rozbíhavé) - v úkolech majících více řešení

Vlastností myšlení:
Myšlení je vždy myšlením určitého konkrétního člověka a přesto u lidí rozlišujeme vlastnosti myšlení, kterými se navzájem od sebe liší - jinde si duální zvláštnosti myšlení:
1)Hloubka - schopnost postihnout to podstatné
2)Šířka - obraznost - schopnost postihnout vzájemné příčiny souvislosti, xxx
3)Přesnost - schopnost jasné formulace myšlenek, dodržování logických postupů
4)Pružnost - hledání nových originálních postupů
5)Rychlost nebo pomalost - rychlé je lepší, pokud je přesné (v rychlosti myšlenek mezi lidmi existují rozdíly)

Řešení problémů:
- probíhá třemi způsoby:
a) využitím předchozích zkušeností - př. setkání s úlohou, kterou jsme již řešili, pro něž známé postup, pravidlo, vzorec - např. řešení úlohy z matematiky, ale i běžné situace.
b) v situacích, které jsou pro člověka nové, s kterými si v ten okamžik neví rady, když chce úkol vyřešit rychle, či je silně citově rozrušen, př. hledá správný klíč k zámku, zkouší jeden po druhém, nebo když člověk založí někde nějakou věc a nemůže jí najít.
→ důležité - uklidnit se, promyslet si postupy vedoucí k cíli.
c)rozborem problémové situace
viz fáze řešení problémů

Rady pro řešení problémů:
 1. Zvážit, v čem je podstata problému
 2. Nepřistupovat k řešení unáhleně, při rozrušení odložit řešení, zabývat se chvíli jinou činností.
 3. Uvažovat nahlas, co nás napadne napsat na papír (i nápady, řešení)
 4. Využít předchozí zkušenosti s podobným problémem, hledat v paměti, v příručkách, sešitech, ptát se lidí!
 5. Při chybě v postupu nepokračovat,ale pátrat po jiném způsobu řešení
 6. Nebát se i nových originálních řešení, nápadů
 7. Nenechat problém nevyřízený v očekávání, že to čas nějak vyřeší. (bude tížit nepřinese pocit uvolnění).

Fáze řešení problému:
 1. Střetnutí se s problémem
 2. Příprava na řešení problému
 3. Vlastní proces řešení problému
 4. Nalezení řešení, či konstatování neúspěchů
 5. Konečná kontrola, či zdokonalení řešení

Ad1) objevení se problému (motivace k překonání, doplnění informací o problému)
Ad2) přípravné činnosti k řešení - pomůcky, rozdělení problému na drobnější úlohy, stanovení postupnosti, jejich řešení, vytyčení hypotézy řešení.
Ad3) Prověřování vytyčených hypotéz, řešení, vylučování nesprávných
Ad4) pocit uvolnění, uspokojení = při úspěchu
Ad5) Dodatečně ověření správnosti řešen, či jeho zlepšení.

Poruchy myšlení
 1. Dynamické
 2. Struktury
 3. Obsahové -náplně

Ad1) zpomalené - útlum myšlení zastavuje se, nic ho nenapadá
zrychlené - myšlenkový trysk - přechodný myšlenkový příval
myšl.závaz. - zastaví se v řeči, nepokračuje dál.

Ad2) perseverační- opakuje několikrát slovo, věty, porucha IQ, mozku
nevýpravné - říká různými slovy totéž, porucha IQ
zabíravé - přerušování myšlenky nepodstatnou myšlenkou
nesouvislé - myšlení se skládá ze slov, které nemají souvislost

Ad3) obsedantní, vtíravé - do vědomí se vtírají myšlenky proti jeho vůli
vztahovačné - přepisuje lidem, událostem nesprávný význam, ohrožují ho.
Myšlenkové bludy - mylná přesvědčení, je přesvědčen o jejich pravdivosti.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama