City (emoce)

4. ledna 2009 v 9:15 | Maruška =) |  Psychologie
Vyjadřují prožívání subjektivního stavu (jak se cítíme) a vztahu k působícím podnětům (podněty nás přitahují či odpuzují)
Ke všemu, co poznáváme, co si vybavujeme v paměti, co si představujeme, o čem přemýšlíme, máme vztah - pociťujeme to jako libost (příjemný dojem), nelibost (nepříjemný dojem), nebo lhostejnost.City vyjadřují hodnocení.
Citové protiklady
 • v citech je vyjádřen vztah k dané konkrétní situaci, osobě, věci…
 1. City příjemné (libé) - radost, uspokojení, uklidnění (kladný vztah)
 2. City nepříjemné (nelibé) - odpor, strach, rozčílení (odmítavý postoj k osobě, události, věci)
 3. City ambivalentní (smíšené) - smíšení libých a nelibých citů, př. nesmělý chlapec by rád oslovil dívku, které se mu líbí, ale bojí se, že se mu vysměje.
Fyziologický základ citů
Hypotalamus - úloha v citových reakcích. Je nadřazený vegetativnímu systému a má přímé spojení s činností vnitřních orgánů - př. při strachu - změna činnosti srdce, cév, zblednutí, tachykardie, zrychlení peristaltiky střev, nadledvinky vylučují více adrenalinu, což způsobuje prudké reakce člověka na určité situace.
Uvědomování si citů a jejich ovládání je, ale výsledkem činnosti mozkové kůry.
Projevy citů
City se projevují navenek ve slovním a v mimoslovním sdělení.
 1. V mimice (výraz tváře) - úsměv, přivřené oči,zamračení,radost, smutek
 2. V pohybech rukou - hraní s prsty, mávání rukou, hrozí netrpělivost, radost, zlost
 3. V držení celého těla - uvolněný, vzpřímený, zkroucený, veselý, optimistický, smutný
 4. V hlasovém projevu - jásavý, zastrašený, veselý, smutný
 5. Ve změnách činnosti vnitřních orgánů - bušení srdce, zrychlené dýchání, vysoký TK
Společenský význam citů
Společenské city - základ v rodině, po té se utvářejí ve škole, mezi přáteli, v práci - př. sympatie, solidárnost, vstřícnost
Vliv společenské skupiny je velký.
Empatie= vciťování= ztotožňujeme se s city člověka, který je nám blízký, vciťujeme se do jeho situace.
Prožívání citů druhých lidí je projevem altruismu - kladného vztahu k druhým ( důl pro profesi setry, učitele…)
Základní druhy citů:
Tělesné city
Prožíváme v nich stav našeho tělesného organismu
Základní tělesné city - příjemnost, např. jemnost, spokojenost - nespokojenost, napětí - uvolnění.
Citové reakce
Vznikají při náhlém narušení rovnováhy
Př. Afekty - prudké vzplanutí, citové poruchy, vznikají náhle a trvají krátce
Vyvolány zevním podnětem, intenzita efektního vzplanutí často neodpovídá síle vnějšího podnětu.
 • prudké reakce - zrychlení srdeční činnosti, pláč, zčervenání, neschopnost střízlivě uvažovat.
 • Jsou těžko ovládnutelné vůli, proto při afektu hněvou vzteku člověk něco rozbije, napadne jiného člověka,…
Po afektu - celkové vyčerpání, apatie
Uvolnění napětí - nechat afektu volný průběh, tělesná práce - štípání dříví, sport,..
Citové stavy
Př. Nálady - déle trvající citové stavy, př. nálada veselá, optimistická, radostná, zlostná,
Změna nálady - vyvolána podněty z vnějšího prostředí, ale i změnou činností vnitřních orgánů (např. necítím se dobře,..)
Trvá několik minut, hodin i dnů
Ovlivňuje naše konání, jednání, náladu blízkých lidí, aktivuje i k činnosti (mírná tréma před zkouškou, aktivuje i mobilizaci sil) ovlivňuje hodnocení lidí i očekávání budoucnosti.
Citové vztahy
Prožívání vztahu k předmětům, k sobě samému, a k jiným lidem.
Trvají léta i celý život, např. láska rodičů k dítěti, ženy a muže, nenávist k jiným, láska k vědě, umění,
Mezi citové vztahy patří láska, nenávist, přátelství a vášeň
Vášeň- zesiluje citový vztah, který člověk někdy neovládne, př. sportovní kuřácká, čtenářská vášeň.
Vyšší city (typické jen pro jednoho člověka)
Vznikly působením společnosti, její kultury a morálky a na člověka
 1. morální, etické - vznikají při hodnocení chování jednání druhých lidí z hlediska morálky., př. cit mrav. Uspokojení - vyvolání pomáháním druhým → jednání čestné, nesobecké, odpovědné.
 2. Estetické city - při hodnocení krásy a ošklivosti v přírodě, uměleckých dílech, v prostředí
 3. Intelektuální - při nalézání nových poznatků, při řešení úloh, problémů
 4. Sociální - prožíváme k ostatním lidem (např. nemocným, postiženým) - př. obavy o druhého, vcítění se do jeho situace, rozhořčení se nad nespravedlností,..
Vývojově nižší
Vývojově starší
City libosti a nelibosti, při uspokojování biolog. potřeb
Individuální zvláštnosti citů
 1. Dráždivost - jak rychle vznikají nové cesty, př. někdo rychle citově vzplane
 2. Zralost - rovnováha mezi city a rozumem
 3. Labilita - nevyrovnanost, náladovost
 4. Ovlivnitelnost - podléhá citům v okolí
 5. Zranitelnost - přecitlivělost, málo odolní - dotyk každé maličkosti
Citové poruchy
 1. Porucha dynamiky (intenzity)
 1. labilita - neudrží citový vztah delší dobu
 2. ambivalentnost - citová rozdvojenost, neumí se rozhodnout
 3. snížená dráždivost - citová tupost, k podnětům je lhostejný
 4. manická nálada - zvýšená živost, aktivita, mnohomluvnost
 5. depresivní nálada - opak manické nálady - smutek
 6. melancholická nálada - vystupňovaný smutek
 7. ansiózní nálada - úzkostná
 8. apatická nálada - nezájem, netečnost
 9. euforická nálada - zvýšená nálada
 1. Poruchy obsahu
 1. averze - nechuť, odpor k nějaké činnosti
 2. fóbie - zvýšený strach
 3. komplex méněcennosti - pocit nedostatečnosti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama