Zkratky ve zdravotnictví

28. prosince 2008 v 16:24 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti

A

 • ACI - arteria carotis interna
 • ACM - arteria cerebri media
 • ACoA - arteria communicans anterior
 • ACP - arteria cerebri posterior
 • ACP - acylpyrin
 • ACP - kyselá fosfatáza (ca prostaty)
 • ACTH - adenokortikotropní hormon
 • ADH - antidiuretický hormon
 • AFP - alfa-fetoprotein
 • AG - angiografie
 • AICA - artreria cerebeli anterior inferior
 • AIDS - syndrom získané imunodeficience
 • ALH - atypická lobulární hyperplazie (v prsní žláze)
 • ALP - alkalická fosfatáza (onemocnění jater, kostí)
 • ALT - alanintransamináza
 • AMP - ampicilin
 • ANP - anopyrin
 • APTT - aktivní protrombinový čas
 • ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • ARO vyš. - vyšetření anesteziologem
 • ASC - ateroskleróza cerebri
 • AST - aspartráttransamináza
 • AT - adenotomie
 • ATB - antibiotika

B

 • BAEP - kmenové sluchové evokované potenciály
 • BMC - obsah minerálu v kosti
 • BMI - body mass index (index tělesné hmotnosti)
 • BWR - sérologický průkaz syfilis

C

 • CA - carcinom
 • CA 125 - tumorový marker karcinomu ovaria
 • CA 15-3 - tumorový marker karcinomu prsu
 • CEA - tumorové markery
 • CIN - cervikální intraepiteliální neoplazie
 • CK - celková koupel
 • CK - kreatinkynáza (onemocnění srdce, jater)
 • CMP - centrální mozková příhoda
 • CNS - centrální nervová soustava
 • CRP - C reaktivní protein (zánětlivý proces)
 • CT - výpočetní tomografie
 • CTG - kardiotokografický záznam (kardiotokogram)
 • CŽK - centrální žilní katetr

Č

 • ČGPS - česká gynekologicko-porodnická společnost

D

 • D: - dieta
 • D - dech
 • DD - dnes domů
 • DDS - dolní děložní segment
 • DIC - disemilovaná intravaskulární koagulopatie
 • DIU - diuréza
 • DM - diabetes mellitus
 • DNA - kyselina rybonukleová
 • DO - dolsin
 • DREZ - vstupní zóna dorzálního kořene míšního
 • DSA - digitální subtrakční angiografie

E

 • E - estrogeny
 • EEG - elekroencefalografie
 • ELFO - elektroforéza bílkovin (posouzení stavu výživy)
 • EMG - elektromyografie
 • EP - extrakce nosních polypů
 • EP - evokované potenciály
 • EPI katetr - epidurální katetr

F

 • FEES - operace vedlejších nosních dutin
 • FF - fyziologické funkce
 • FH - francouzské hole
 • FSH - folikulostimulační hormon
 • FW - sedimentace červených krvinek (záněty, nádory, krevní choroby)

G

 • G - glykémie
 • GCS - (Glasgow coma scale) glasgovská stupnice
 • GENT - gentamicin
 • GEU - mimoděložní těhotenství
 • GIFT - transfer gamet do vejcovodů
 • GnRH - gonadoliberin
 • GR - glycerolová radikulolýza
 • GT - gonadotropiny
 • GTM - glutamyltransferáza (onemocnění jater)

H

 • HAK - hormonální antikoncepce
 • HBsAg - Australský antigen
 • hCG - lidský choriogonadotropin
 • HCT - hematokrit
 • HGB - hemoglobin
 • HCHTZ - hydrochlorothiazid
 • HIV - virus lidské imunodeficience
 • HMG - hemoglobin
 • HN - hypertenzní nemoc
 • hPL - placentární laktogen
 • HRT - hormonální substituční terapie
 • HSG - hysterosalpingografie
 • HSV - herpes simplex virus
 • HY - hysteroskopie

I

 • ICP - nitrolebeční tlak
 • ICHDK - ischemická choroba dolních končetin
 • ICHS - ischemická choroba srdeční
 • IM - infarkt myokardu
 • INT - interní oddělení
 • INT vyš. - interní vyšetření
 • INZ - inzulín
 • IUD - nitroděložní tělísko

L

 • LA - laparoskopie
 • LAVH - lyparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
 • LD - laktátdehydrogenáza (onemocnění jater, srdce, kosterních svalů)
 • LDH - jaterní enzym
 • LH - lutenizační hormon
 • LSSy - lumbo-sakrální syndrom

M

 • META - metastázy
 • MO - morfin
 • MOP - mikrobní obraz poševní
 • MR - magnetická rezonance
 • MVD - mikrovaskulární dekomprese

N

 • NGS - nasogastrická sonda
 • NMR - nukleární magnetická rezonance
 • NPB - náhlá příhoda břišní

O

 • ORL - ušní-nosní-krční oddělení
 • OXA - oxacilin

P

 • P - pulz
 • PA- postkoitální antikoncepce
 • PAD - perorální antidiabetikum
 • PB (ORL) - plastika boltců
 • PB - podpažní berle
 • PBR - Paulova-Bunnelova reakce
 • PDK - pravá dolní končetina
 • PET - pozitronová emisní tomografie
 • PHK - pravá horní končetina
 • PICA - arteria cerebelli posterior inferior
 • PID - hluboký pánevní zánět
 • PLT - trombocyty
 • PM - poslední menses
 • PMG - perimyelografie
 • PMK - permanentní močový katetr
 • PNC - penicilin
 • PREV - prevence
 • PRL - prolaktin
 • PŽK - permanentní žilní katetr

Q

 • QUICK - protrombinový čas

R

 • RBC - erytrocyty
 • RHB - rehabilitace
 • RIA - radioimunoanalýza
 • RS (ORL) - resekce nosního septa
 • RS (NEU) - roztroušení skleróza
 • RT - ranní toaleta
 • RTG - rentgenové vyšetření

S

 • SAG - spinální angiografie
 • SAK - subarachnoidální krvácení
 • SC - císařský řez
 • SCC - syndrom canalis carpi
 • SCA - arteria cerebelli superior
 • SSEP - somatosenzorické evokované potenciály
 • STD - sexuálně přenosné choroby
 • STH - somatotropin (růstový hormon)
 • SY - syndrom

T

 • TAG - triacylglyceroly
 • TE - tonzilektomie
 • TEN - tromoembolická nemoc
 • TK - tlak krve
 • TNM - klasifikace maligních nádorů
 • TSH - tyreotropní hormon
 • TT - tělesná teplota
 • TTC - tetracyklin
 • TTE - strumektomie
 • TTH - tyrotopin (ovlivňuje štítnou žlázu)
 • TVT - volná poševní smyčka

U

 • USG - ultrasonografie
 • UUT (UPT) - umělé ukončení těhotenství
 • UZ - ultravuková diagnostika

V

 • VA - ventrikuloatriální
 • VaIN - vaginální intraepiteliální neoplazie
 • VG - ventrikulografie
 • VIN - vulvární intraepiteliální neoplazie

W

 • WBC - lekocyty

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama