Seznam maturitních témat z češtiny

28. prosince 2008 v 9:55 | Maruška =) |  Maturitní otázky z češtiny
1. Starověká a orientální literatura
 • orientální písemnictví (sumerské, egyptské, hebrejské)

 • bible

 • řecká a římská literatura

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

2. Podoby nejstarší české literatury

 • staroslověnské písemnictví (Cyril a Metoděj)

 • přechod od písemnictví staroslověnského k latinskému (Hospodine, pomiluj ny, románský sloh)

 • latinské literární památky

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

3. Počátky českého písemnictví v období rozvinutého feudalismu


 • charakter středověké literatury (12.-14.stol.)

 • doba Karla IV., gotický sloh

 • Tomáš Štítný, Jan Hus, Petr Chelčický

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

4. Ideál harmonicky rozvinutého člověka


 • renesance a humanismus (výtvarné umění, osobnosti světové literatury, např. Shakespeare)

 • představitelé českého humanismu

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

5. Baroko jako univerzální umělecký směr


 • české baroko (výtvarné umění, hudba)

 • dílo J.A. Komenského

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

6. Rozumíš poezii?


 • vysvětlete váš vztah k poezii

 • váš nejoblíbenější básník

 • význam poezie v dějinách našeho národa, přehled hlavních vývojových etap (zejména poetismus a surrealismus)

 • přední osobnosti poválečné poezie, písničkáři

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

7. Jazyk jako nástroj porozumění a myšlení


 • jazykový systém, jazyky přirozené a umělé

 • rozvrstvení národního jazyka, jazykové rozdělení Evropy

 • vývoj češtiny, vývojové tendence spisovné češtiny

 • významné osobnosti české jazykovědy, slovníky

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

8. Společenské funkce žurnalistiky, vzájemný vliv literatury a žurnalistiky


 • vztah našich spisovatelů k publicistice (novinářská činnost Havlíčka, Nerudy, Čapka, Vaculíka aj.)

 • publicistický styl, publicistické útvary

 • popište přiložené noviny

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

9. Úsilí formování novodobého národa


 • národní obrození (výklad pojmu)

 • myšlenka slovenské vzájemnosti - Jan Kolár

 • vznik moderního spisovného jazyka (Dobrovský, Jungmann)

 • obrana českých dějin - František Palacký

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

10. Lidová slovesnost a její odraz v literatuře


 • ústní lidová slovesnost, obsah pojmu, znaky, druhy

 • společensko-politické příčiny vzniku lidové slovesnosti v 17.stol., její útvary

 • poezie národního obrození ovlivněná lidovou slovesností (např. Erben, Čelákovský)

 • charakteristika pohádky, sběratelé pohádek (např. bratři Grimmové, Erben, Němcová)
 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor
11. Počátky a vývoj české balady


 • vývoj balady a její charakteristické znaky

 • první balady v naší literatuře

 • odraz společensko-politické situace v baladě sociální (Neruda, Vrchlický, Bezruč)

 • balady v díle Jiřího Wolkera

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

12. Romantismus jako konflikt jedince a společnosti


 • romantismus jako literární směr i jako životní postoj - znaky

 • romantický hrdina, představitelé světového romantismu

 • zájem o lidovou tvorbu (např. Erben, Němcová)

 • časové určení romantismu - svět 20.léta 19.století ; u nás 30.léta 19. století

 • Karel Hynek Mácha

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

13. Generace májovců a její přínos české literatuře


 • charakteristické období (60.-70.léta 19.st.)

 • literární skupina májovci

 • Jan Neruda

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

14. Realismus ve světové a české literatuře


 • charakteristika realismu, znaky

 • nejznámější představitelé světového realismu (Francie, Anglie, Rusko, Polsko)

 • realismus v české vědě - tzv. "rukopisné boje"

 • kritický realismus v české próze (např. Jirásek, Rais)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

15. Společenská funkce divadla do konce 19.století


 • vznik a vývoj dramatu ( viz řecké a římské drama)

 • význam divadla (české a světové později) pro formování národního uvědomění (Václav Thán, V.K. Klicpera, J.K. Tyl, Prozatímní divadlo, Národní divadlo, česká národní hudba)

 • nejznámější světoví a naši dramatikové (Shakespeare, Moliér, W. Goethe (Faust), Henrik Ibsen (Nora), Gogol (Revizor), Čechov, Stroupežnický, Preissová, Mrštíkové)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

16. Náš kraj v literatuře a v jiných druzích umění • literatura ve vztahu k našemu kraji (Komenský, Bezruč, Jarmila Glazarová, aj.)

 • která výtvarná umění nebo hudební díla znázorňují náš kraj? (Burian, Zábranský, Albín Polášek, Leoš Janáček)

 • co víte zajímavého o místě odkud pocházíte?

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor


17. Společenské postavení ženy a její obraz v literatuře


 • proměna úlohy ženy v závislosti na jejím společenském postavení

 • realistické tendence v zobrazení života žen v minulosti i v současnosti (např. Němcová, Světlá, Mrštíkové (Maryša), Flaubert (Paní Bowaryová), Tolstoj (Anna Kareninová), Glazarová; současnost: Boučková, Kantůrková, Dousková, Berková)

 • obraz ženy - matky v literatuře (např.Erben, Neruda, Seifert, Glazarová, Nezval, Čapek)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

18. Postavení satiry a humoru ve světové a české literatuře


 • staročeská satira

 • měšťák v literatuře (Moliér, Čech)

 • společensko-politické pozadí satiry Havlíčkovy, Haškovy a Voskovce a Wericha

 • součastné projevy humoru a satiry (vtipy, Bubílková - politická satira, Čtvrtníček)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

19. Literatura proti násilí, válce a fašismu


 • próza, reagující na první světovou válku (např. Hašek, Remarque, Hemingway, Rollad)

 • fašismus a jeho odraz v literatuře (např. Čapek, Hemingway, Voskovec a Werich, Drda, Fučík, Šolochov, Heller, Moravia, Styron)

 • reakce české poezie na Mnichov, okupaci a válku (např. Halas, Seifert, Orten, Kainar Kolář)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

20. Literární moderna konce 19.století


 • společenské poměry na přelomu století (podněty z Paříže)

 • expanze nových uměleckých směrů (prolet básníci, impresionismus, symbolismus, dekadence)

 • česká moderna - charakteristika

 • skupina tzv. "protispolečenských buřičů a anarchistů"

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

21. Úloha kultury v životě člověka

 • vysvětlete pojmy kultura, umění,l literatura

 • druhy, funkce umění

 • které osobnosti světové a české kinematografie znáte?

 • rozeberte podrobněji film podle vlastního výběru (autor, námět, scénář, hudba, herecké výkon)

 • vztah literatura -film

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

22. Divadlo a drama 20. století

 • české divadlo 20.století (V+W, D34, Nezval)

 • divadlo malých forem (např. Semafor, Suchý - Šlitr, aj.)

 • nejznámější osobnosti české dramatiky 20.století (např. Čapek, Nezval, Topol, Havel, Kohout, Kundera)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

23. Podoby české prózy po roce 1914

 • próza experimentální a psychologická

 • katolicky orientovaná próza

 • demokratická a společenská próza

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

24. Literatura po roce 1945

 • významná jména světové literatury po roce 1945

 • hlavní historické mezníky naší země od roku 1945 do současnosti a jejich odraz v literatuře

 • návrat k člověku (Lustig, Fuks, Škvorecký, Otčenášek, Hrabal, Pavel)

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

25. Hledání nových cest

 • literatura období normalizace (Páral, Hrabal)

 • literatura samizdatová a exilová (Vaculík, Kundera, Kohout, aj.)

 • zajímavé osobnosti po listopadové literatury (Viewegh, Šabach, Topol, Boučková, Legátová, Berková, Dousková)

 • oblíbený spisovatel ze součastné literatury

 • práce s textem - všestranný jazykový rozbor

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama