MMSE - Mini Mental State Examination - test kognitivních funkcí

28. prosince 2008 v 15:54 | Maruška =) |  Testy a hodnotící škály
VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MMSE
1. Před použitím se pokuste posadit vyšetřovaného tak, aby seděl proti vám. Prověřte jeho schopnost slyšet a porozumět velmi jednoduché konverzaci, např. "Jak se jmenujete?". Pokud vyšetřovaný používá brýle nebo naslouchací přístroj, zajistěte, aby je měl ještě před začátkem vyšetření.
2. Představte se a pokuste se získat důvěru vyšetřovaného. Před vyšetřením ho požádejte, zda mu můžete klást otázky, např. "Mohu se vás zeptat na několik otázek, týkajících se vaší paměti ?". Pomáhá to vyhnout se katastrofickým reakcím.
3. Položte každou otázku nanejvýš třikrát. Když vyšetřovaný neodpovídá, skórujte "0".
4. Když vyšetřovaný odpoví nesprávně, skórujte "0". Nenaznačujte (nepomáhejte), ani neklaďte otázku znovu. Např. "Jaký je nyní rok ?" - "1952." Akceptujte tuto odpověď, neklaďte tuto otázku znovu, nenaznačujte, neposkytujte žádný neverbální "klíč" jako jsou např. pohyby hlavou apod.
5. K používání MMSE je zapotřebí následující vybavení: hodinky, tužka a čistý papír.
6. Když vyšetřovaný odpovídá "Co jste říkal ?", nevysvětlujte ani se nepouštějte do diskuse - jen zopakujte stejné otázky ("Jaký je nyní rok ?"), maximálně třikrát.
7. Když vás vyšetřovaný přeruší, např. "K čemu je to zapotřebí ? ", odpovězte jen "Vysvětlím vám to za několik minut (za chvíli), až skončíme. Nyní bychom mohli pokračovat prosím … už jsme téměř na konci."

POKYNY K JEDNOTLIVÝM ÚKOLŮM

I. Orientace
Ponechte 10 sekund na každou odpověď
1. Jaký den v týdnu je dnes ? (akceptujte pouze přesnou odpověď) 1 bod
2. Kolikátého je dnes (jaké je dnes datum) ? (akceptujte i včerejší nebo zítřejší datum) 1 bod
3. Který měsíc (v roce) je nyní ? (první den nového nebo poslední den
starého měsíce - akceptujte oba) 1 bod
4. Který rok je nyní ? (akceptujte pouze správnou odpověď) 1 bod
5. Jaké je nyní roční období ? (během posledního týdne starého období
nebo prvního týdne nového období - akceptujte obě sezóny) 1 bod
6. Ve kterém státě jsme ? (akceptujte pouze správnou odpověď) 1 bod
7. Ve kterém okrese jsme ? (akceptujte pouze správnou odpověď) 1 bod
8. Ve kterém jsme městě ? (akceptujte pouze správnou odpověď) 1 bod
9. Jak se jmenuje tato nemocnice/zdravotnické zařízení (akceptujte pouze
správný název nemocnice nebo zařízení) 1bod
10. Ve kterém poschodí budovy jsme ? (akceptujte pouze správnou odpověď) 1 bod

II. Zapamatování
11. "Řeknu vám názvy tří předmětů. Opakujte je po mně a zapamatujte si je. Za chvíli se vás na ně
zeptám znovu." (Řekněte je pomalu, asi v jednovteřinových intervalech)
míč auto člověk
"Prosím vás, zopakujte mi tato slova." 3 body
(Skóre 1 bod za každou správnou reprodukci na první pokus.) Při opakování vyšetření použijte
tato slova:
zvonec džbán fanoušek
účet déšť sůl
býk válka sklenice
Poskytněte 20 sekund na odpověď. Pokud vyšetřovaný nezopakuje všechna tři slova, opakujte je,
dokud se je nenaučí, maximálně však 5krát.

12. Opakované odčítání čísla 7.
Řekněte: "Odčítejte 7 od 100 a odčítejte potom dále 7 od výsledku,
dokud vám neřeknu dost."
Instrukci je možno opakovat třikrát, pokud vyšetřovaný mlčí, pouze opakujte
instrukci. Poskytněte 1 minutu. Když už vyšetřovaný začal, nepřerušujte ho,
umožněte mu pokračovat do té doby, dokud neprovede 5 odčítání.
Když vyšetřovaný přestane, zastaví se před pěti odčítáními, zopakujte
původní instrukci: "Odčítejte stále postupně 7 od toho co vám zbylo".
Instrukci opakujte nanejvýš třikrát. Zapište si všechny dílčí výsledky vyšetřovaného.
Skórování:
všechny správně - 5 bodů
4 správně, 1 nesprávně - 4 body
3 správně, 2 nesprávně - 3 body
2 správně, 3 nesprávně - 2 body
1 správně, 4 nesprávně - 1 bod
Hláskování slova pozpátku.
Úkol může být použit alternativně místo opakovaného odčítání. Již na začátku
vyšetření se rozhodněte, zda použijete odčítání či hláskování. Nepoužívejte 5
hláskování pozpátku, pokud vyšetřovaný nebyl schopný odčítat resp. naopak.
Řekněte: "Hláskujte slovo POKRM."
(můžete vyšetřovanému pomoci hláskovat slovo správně)
Řekněte: "Nyní to prosím hláskujte pozpátku."
Poskytněte 30 sekund na hláskování pozpátku.
Když pacient nedokáže hláskovat slovo ani s pomocí, skóre je "0".
Skórování hláskování pozpátku:
všechny správně - 5 bodů
vynechání 1 písmene - 4 body
vynechání dvou písmen - 3 body
přehození dvou písmen - 3 body
vynechání nebo přehození tří písmen - 2 body
přehození, vynechání čtyř písmen - 1 bod

IV. Paměť, výbavnost
13. Řekněte: "Nyní mi řekněte, jaká byla ta tři slova, která jste si měl zapamatovat."
míč auto člověk
(skóre 1 bod za každou správnou odpověď, bez ohledu na pořadí)
Poskytněte 10 sekund. 3 body

V. Pojmenování
14. Ukažte náramkové hodinky. Zeptejte se: "Co je to ?"
Akceptujte "náramkové hodinky" nebo "hodinky".
Neakceptujte "hodiny", "čas" apod. Poskytněte 10 sekund. 1 bod
15. Ukažte tužku. Zeptejte se: "Co je to ? "
(skóre 1 bod za "tužku", skóre pro "pero" 0) 1 bod

VI. Opakování
16. Řekněte: "Chtěl bych, abyste po mně zopakoval větu: "Žádné kdyby anebo ale."
Poskytněte 10 sekund na odpověď. Skóre 1 bod za správnou reprodukci,
musí ale být úplná a přesná. 1 bod

VII. Třístupňový příkaz
17. Zeptejte se vyšetřovaného, zda je pravák nebo levák. Při povelu se tomu musíte
přizpůsobit.
Řekněte: "Vezměte tento papír do vaší pravé (levé) ruky, přeložte ho jednou
na polovinu oběma rukama a položte papír na podlahu."
Skórování:
vezme papír správnou rukou
přeloží ho na polovinu
položí ho na podlahu
Poskytněte vyšetřovanému 30 sekund. Skóre 1 bod za každý správně
vykonaný příkaz. 3 body

VIII. Čtení a splnění příkazu
18. Řekněte: "Přečtěte, co je napsáno na tomto listu, a potom to udělejte
(udělejte to, co je napsané)."
Podejte vyšetřovanému kartičku s textem "Zavřete oči". Když vyšetřovaný
text jenom přečte, je možné instrukci zopakovat, avšak maximálně třikrát.
Poskytněte 10 sekund, 1 bod vyšetřovaný získá jen tehdy, když zavře oči.
Předložený text se nemusí číst hlasitě. 1bod

IX. Psaní
19. Podejte vyšetřovanému tužku a papír.
Řekněte: "Napište mi jakoukoliv celou větu na tento papír."
Poskytněte 30 sekund. Věta musí být smysluplná, nehodnotí se gramatické chyby. 1bod

X. Obkreslování
20. Položte před vyšetřovaného předlohu, papír, tužku a gumu a řekněte:
"Obkreslete tento obrázek, prosím."
Umožněte více pokusů dokud vyšetřovaný neskončí a neodloží kresbu.
Vyšetřovaný musí nakreslit 4stranný obrazec mezi dvěma 5strannými obrazci.
Roztřesenost ani rotace obrazů nevadí. Maximální čas na kreslení je 1 minuta. 1bod

CELKOVÉ SKÓRE MMSE 30
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama