Prosinec 2008

Zásady znakového jazyka

28. prosince 2008 v 18:03 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Ještě než ale začneme znakovat, měla bych vám sem dát ještě zásady.

1. Kominukace přes papír s neslyšícími je většinou neúčinná. Lidé, kteří se narodili jako nyslyšící nebo ztratili sluch v raném věku, nemají dostatečnou slovní zásobu, takže psaný projev pro ně neznamená úlevu. (neznají skloňování, časování,...)

2. S neslyšícím je třeba mluvit přirozeně, pomaleji, čelem a s prázdnými ústy. Při mluvení by jednající osoba neměla jíst, pít, kouřit, žvýkat, podpírat si bradu č dávat ruce před ústa. Je vhodné udrovat pomalejší rytmus řeči a nezvyšovat hlas.

3. Pro komunikaci s nyslyšícími je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou. Přijímaní zpráv je pro neslyšícího stejně důležité jako jejich předávání.

4. Odzíráni pto neslyšící nepředstavuje úlevu. Je zjíštěno, že odezírání je pro neslyšící zřetelné jen ze 30-40%.

5. Pokud jednající osoba neslyšícímu nerozumí, je hodné požádat neslyšícího, aby zpomalil nebo větu zopakoval.

6. Zná-li osba jednající s neslyšícím základy znakového jazyka či prstové abecedy, měla by jej zkusit použít.

7. Při konverzaci ve skupině je třeba neslyšícímu objasnit téma rozhovoru tak, aby se z ní necítil vyčleněn.

8. Kontakt s neslyšícím je zaptřebí udržovat přímým pohledem z očí do očí.

9. Při komunikaci je žádoucí vypnout všechny rušivé zvuky.

10. Pokud chceme získat zpětnou vazbu a ujištění, že neslyšící našemusdělení skutečně porozuměl, není dobré ptát se zda porozuměl, ale položt otázku: "Co jste mi rozuměl?"

Pozice rukou

28. prosince 2008 v 17:53 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Tak tohle je to nejdůležitější v celé znakovce =). Proč? Tady jsou uvedené jednotlivé pozice rukou, ze kterých se pak tvoří jednotlivá slova. Je to opět naskenované z mých materiálů, ale tentokrát tady máte i pár mých poznámek. Tak snad je přečtete.

A teď ještě musím vysvětlit jak se vyznat v číslech. (tohle slouží hlavně pro dalších příspěvky, kde pak už budou jednotlivá slovíčka). První číslo znamená svislé (teda myslím, že je to tak jak myslím já ten směr), mno jednodušše z vrchu dolů. A druhé číslo pak v pozicíh je vodorovné. Např. 1/3 vyjde vám tam určitá pozice. Konkrétně ta s palcem vztyčeným a prsty skrčenými k sobě.. =)
U poslední pozice (4/4) je malinká poznámka, pro ty, kteří jí nemůžou přečíst napíšu sem ještě: Tato pozice připomíná držení papíru.Prstová abeceda - obouruční

28. prosince 2008 v 17:46 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Mám i obouruční prstovou abecedu. S tou i pracujeme ve škole v hodinách. A podle mě je i mnohem lehčí. =)


Pracovní list

28. prosince 2008 v 17:34 | Maruška =) |  Znakový jazyk

Nevím jeslti jsem se už někdy zmínila, ale znakovku se učím od třetího ročníku jako nepovinný předmět. Znakovku učí naše p. uč. třídní... =) A na začátku každé hodiny dostáváme tenhle papír, kde si píšeme slovíčka, překlad a pozice rukou. Naskenovala jsem jej, trochu zmenšila... Takže pokud chcete, můžete si ho stáhnout. =)Je třeba navýšit cenu práce sester a posílit jejich kompetence

28. prosince 2008 v 16:32 | Maruška =) |  Zdravotnická tématika
(zkrácená verze tiskové zprávy z ministerstva zdravotnictví)

Zajímá vás co chystá MZČR? Tak si to můžete přčíst tady ve zkrácené verzi a nebo přímo na stránkách mzcr.cz . Tady už vyňatek z tiskové zprávy:
"V České republice je stále citelnější nedostatek zdravotních sester, zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a prezidentka České asociace sester (ČAS) Dana Jurásková se proto dohodli na společném postupu, jak nepříznivý trend zvrátit. Zahrnuje především navýšení ceny práce sester, posílení jejich kompetencí a změny ve vzdělávání. Oznámili to 1. listopadu 2008 na tiskové konferenci v Luhačovicích, kde se uskutečnil sněm ČAS.

Navýšení ceny práce a posílení kompetencí

Průměrná mzda sester se podle statistik pohybuje v rozmezí od 20 do 25 tisíc korun měsíčně. Ministr Tomáš Julínek si je vědom, že s tím nemohou být sestry spokojeny. "Je třeba napravit chybu z minulosti a navýšit cenu práce nelékařů, a tedy zejména sester, v sazebníku výkonů. Můj předchůdce David Rath jako ministr zdravotnictví navýšil cenu práce pouze lékařům a sestry hodil přes palubu," zdůraznil Tomáš Julínek.
Další zásadní změnou, se kterou přichází ministr Tomáš Julínek a která zlepší nejen finanční ohodnocení sester, ale také péči o pacienty, je posílení kompetencí sester. "To velice vítáme. Připravuje se novela příslušné vyhlášky, kde je možné dohodnut se s ostatními organizacemi, včetně lékařských společností, na výkonech, kterými lze pověřit absolventa s vysokoškolským studiem nebo se specializací," potvrzuje prezidentka České asociace sester Dana Jurásková.


Odstranění chyb ve vzdělávání

"Velká část absolventek oboru zdravotnický asistent nadále pokračuje ve studiu a nenastupuje do zaměstnání, zjednodušeně řečeno - sestřičky sedí ve školních škamnách namísto aby byly u lůžka pacienta," uvedl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Chyba podle něj nastala před čtyřmi roky, kdy bylo studium v oboru zdravotnický asistent zahájeno a předpokládalo se, že absolventky doplní chybějící stavy ve zdravotnických zařízeních. "Tento předpoklad se nenaplnil, po ukončení studia se devadesát procent absolventů rozhodlo pro další studium v oboru všeobecná sestra," dodal ministr.Z ankety ministerstva zdravotnictví vyplývá, že na vyšších odborných školách pokračuje ve studiu z tisícovky přijatých studentů přes osm set zdravotnických asistentů a na vysokých školách studují všeobecné sestry absolventky vyšších zdravotnických škol v 86 %. "Současný vzdělávací systém zachytává potenciální pracovní sílu. Nepovolit studium by byla diskriminace, proto okamžité řešení není tak snadné," přibližuje úskalí nápravy Dana Jurásková. Ministr zdravotnictví přesto vidí východisko. "Musíme prověřit efektivitu vzdělávacího systému, chceme jednat s ministerstvem školství na úrovni náměstků a pozvat děkany vysokých škol. Budeme navrhovat rozšíření kombinované formy studia a zkrácení studia pro absolventy oboru všeobecná sestra," říká Tomáš Julínek.
zdroj: mzcr.cz

Slovních cizích pojmů

28. prosince 2008 v 16:29 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti

A

 • abces - ohraničený hnisavý zánět hlubokých tkání
 • aberace - úchylka
 • ablace - snesení
 • abúzus - nadměrné používání
 • acidóza - snížení pH
 • adaptace - přizpůsobení
 • adenom - benigní nádor ze žlázového epitelu
 • adultní - postihující dospělý věk
 • agens - činitel
 • agranulocytóza - chybění granulocytů
 • acholický - bez žluče
 • akromegalie - zvětšení koncových částí těla (nos, prsty ...)
 • akutní - rychlý
 • albinismus - úplné chybění melaninu u jedince
 • albumin - druh bílkoviny krevní plazmy
 • alergie - přecitlivělost
 • alergeny - antigenní látky zevního původu
 • alkalóza - zvýšení pH
 • alterace - změna
 • amputace - odříznutí
 • anamnéza - předchorobí
 • anaerobní - bez přístupu vzduchu
 • anémie - úbytek krevního barviva
 • aneurysma - výduť stěny srdce, cévy
 • angiopatie - patologické poškození cévy
 • angína - zánětlivé onemocnění mandlí
 • ankylóza - znehybnění kloubu
 • anomálie - vrozené odchylky od normálního vývoje
 • apatie - netečnost
 • apendicitida - zánět apendixu
 • apoplexie - mrtvice
 • artritida - zánět kloubu
 • arytmie - porucha srdečního rytmu
 • ascites - tekutina v břišní dutině
 • astma - záchvatovitá dušnost
 • ataka - útok (vzplanutí nemoci)
 • ateroskleroza - kornatění tepen
 • autogenní - mající původ sám v sobě
 • autoimunita - imunita proti vlastnímu organismu
 • autolýza - samonatrávení způsobené enzymy vlastních tkání
 • autonomie - částečná nezávislost
 • autosomy - somatické chromosomy
 • azotémie - zvýšené množství dusíkatých látek v krvi

B

 • bazilární - postihující spodní část mozku
 • biopsie - vyšetření části těla živého člověka patologem
 • bronchopneumonie - zánět průduškového stromu a plicních sklípků
 • bronchiektázie - chorobné rozšíření bronchu

C

 • calor - teplo
 • celulizace - výskyt buněk
 • cirhóza - chronické onemocnění jater
 • cyanóza - modorfialové zbarvení sliznic a kůže
 • cytologie - nauka o mikroskopické stavbě buněk
 • cytotoxický - toxický pro buňky

D

 • deficit - ztráta
 • dekompenzace - nevyrovnaný
 • dekomprese - snížení tlaku
 • demarkanční - ohraničující
 • demineralizace - úbytek minerálů
 • dependentní - závislý
 • depistáž - aktivní vyhledávání onemocnění
 • dermatomykoza - kožní onemocnění vyvolané houbovitými mikroorganismy
 • diabetes mellitus - cukrovka
 • diagnóza - rozpoznání nemoci
 • dilatace - rozšíření
 • dispenzarizace - soustavná péče
 • dispozice - sklon, náchylnost
 • distorze - podvrtnutí kloubu
 • dolor - bolest
 • duodenitida - zánět duodena
 • dysenterie - střevní úplavice
 • dysurie - bolestivé močení
 • dyspnoe - dušnost

E

 • edém - otok
 • emfyzém - rozedma
 • empyém - nahromadění hnisu v tělní dutině
 • encefalitida - zánět mozku
 • encefalomalacie - kolikvační nekróza mozku
 • endogenní - vnitřního půvosu
 • endokarditida - zánět srdeční nitroblány
 • endoskopie - pozorování tělní dutiny pomocí optického přístroje
 • endotel - výstelka oběhového systému
 • enteritida - zánět střeva
 • enzymopatie - nemoc, jejíž podstatou je defekt enzymu
 • eroze - velmi povrchovitý defekt
 • erysipel - růže (streptokokové onemocnění kůže)
 • erytém - zčervenání kůže
 • erytroblasty - druh nezralých červených krvinek
 • etiologie - příčina nemoci
 • exacerbace - akutní vzplanutí chronické choroby
 • excize - vyříznutí
 • exogenní - zevního původu
 • exsudace - tvorba zánětlivého výpotku
 • expirium - výdech
 • extirpace - vytržení, vyloupnutí
 • extravaskulární - uložený mimo cévy

F

 • fagocytóza - pohlcování částic buňkami
 • feochromocytom - nádor dřeně nadledvin
 • fibroblast - aktivovaný fobrocyt
 • fibrocyt - základní klidová buňka vyziva
 • fistula - píštěl
 • fixace - upevnění
 • flebitida - zánět žíly
 • flegmona - hnisavý zánět hlubokých tkání bez ohraničení
 • folikulitida - zánět vlasového váčku
 • fraktura - zlomenina
 • furunkl - hnisání vlasového váčku a okolní škáry
 • fylogeneze - vývoj živočišných druhů

G

 • gametopatie - vrozené vady vzniklé poruchou pohlavních buněk
 • genotyp - soubor všech genů jedince
 • gigantismus - obří vzrůst
 • glie - podpůrné buňky, které tvoří s neurony CNS
 • glositida - zánět jazyka
 • glykogenóza - vrozená metabolická vada glykogenu
 • granulom - uzlíkovitý zánětlivý útvar
 • gynekomastie - výskyt prsů ženského tvaru u muže

H

 • hematom - krevní výron
 • hemodialýza - dialýza krve umělou ledvinou
 • hemochromatóza - porucha metabolismu železa
 • hemolýza - rozpad erytrocytů s uvolňováním hemoglobinu
 • hemoragie - krvácení
 • hepatikolitiasa - přítomnost kamenů ve společném jaterním výcodu
 • hepatitida - zánětlivé onemocnění jater
 • hepatocyt - jaterní buňka
 • hermafroditismus - pohlavní obojetnost
 • heterosomy - pohlavní chromosomy; určují pohlaví
 • hillus - stopka, místo vstupu hlavních cév do orgánu
 • histologie - nauka o mikroskopické stavbě tkání a buněk
 • hydroperikard - tekutina v osrdečníkové dutině
 • hydrops - naplnění tekutinou; otok
 • hydroureter - hromadění moči v močovodu
 • hygrom - vodnatý nádorovitý útvar
 • hyperémie - překrvení
 • hypercholesterolémie - zvýšený obsah cholesterolu v krvi
 • hyperkapnie - zvýšení obsahu oxidu uhličitého v krvi
 • hyperlipoproteinémie - zvýšený obsah lipoproteinů v krvi
 • hyperplazie - zvětšení části organismu zmnožením buněk
 • hypertenze - zvýšený krevní tlak
 • hypovitaminóza - nemoc z nedostatku vitamínů
 • hypovolémie - snížený objem krve

CH

 • chemotaxe - aktivní pohyb za chemickou látkou
 • cholesterol - látka lipidové povahy, součást buněčných membrán
 • choriokarcinom - zhoubný nádor z plodové vody placenty
 • chronický - vleklý

I

 • ileus - střevní neprůchodnost
 • imunizace - získávání imunity
 • imunokomlex - komlex antigenu s protilátkami
 • indurace - zvýšení tuhosti
 • inkopatibilní - neslučitelný
 • inspirium - nádech
 • intersticiální - vmezeřený
 • intoxikace - otrava
 • ischémie - nedostatečný přívod okysličené krve do tkáně

J

 • juvenilní - postihující mladý věk

K

 • kachexie - vyhublost
 • kalcifikace - zvápenatění
 • kalus - svalek, místo srůstu fraktury
 • kauzální - příčinný
 • karnifikace - organizace fibrinozního exsudátu v plicích
 • karyotyp - morfologický obraz všech chromosomů jednotlivce
 • kaverna - dutina
 • kazeifikace - zesýrovatění
 • kolikvace - zkapalnění
 • kompenzace - vyrovnaný
 • komplikace - další patologický proces, zhoršující se stav
 • kyretáž - výškrab

L

 • laryngitida - zánět hrtanu
 • latentní - skrytý
 • leptomeningitida - zánět měkkých mozkových plen
 • letargie - chorobná spavost
 • leukémie - zhoubný nádor z bílých krvinek
 • leukocytóza - zmnožení leukocytů v krvi
 • leukoplakie - rohovějící ložisko na slizničním povrchu
 • lipidóza - enzymopatie (vrozená vada) metabolismu lipidů
 • lipom - nezhoubný nádor z tukové tkáně
 • lymfadenitida - zánět lymfatické uzliny
 • lymfangoitida - zánět lymfatické cévy
 • lytický - způsobující rozpuštění

M

 • makroangiopatie - nemoc velkých cév
 • makrofág - velká; fagocytující buňka
 • makroskopie - pozorování okem
 • malformace - vrozená tvarová úchylka
 • meningitida - zánět mozkových plen
 • mastitida - zánět mléčné žlázy
 • mediátor - zprostředkující činitel
 • meningiom - benigní nádor mozkomíšních obalů
 • mikroangiopatie - nemoc malých cév
 • miliární - tečkovitý
 • mitóza - způsob dělení buněk
 • monosomie - patologická přítomnost jediného chromosomu v páru
 • morfologie - nauka o tvaru, vzhledu
 • mozaicismus - přítomnost buněk s různým karyotypem v jednom organismu
 • mukopolysacharidóza - vrozená metabolická vada hlenovitých sacharidů pojivových aj. tkání
 • multifaktoriální - týkající se mnoha činitelů

N

 • nazofaryngitida - zánět nosohltanu
 • nefropatie - onemocnění ledvin
 • neuropatie - nemoc nervů
 • neutropenie - nedostatek neutrofilních granulocytů
 • nekróza - odumřelá část živého organismu
 • nodózní - uzlovitý
 • nozokomiální - nemocniční

O

 • obezita - otylost
 • obstrukce - uzávěr, překážka
 • oligurie - snížená tvorba moči
 • oportunní infekce - vyvolaná málo patogenními nebo nepatogenními původci
 • opsonin - látka zvyšující fagocytózu
 • osteomalacie - měknutí kostí při hypovitaminóze D dospělých
 • osteomyelitida - zánět kosti a kostní dřeně

P

 • panmyelopatie - poškození kostní dřeně
 • papilom - benigní nádor
 • patogenní - způsobující nemoc
 • paréza - částečné ochrnutí
 • paroxyzmální - záchvatovitý
 • penetrace - proniknutí
 • perforace - proděravění
 • peroperační - v průběhu operace
 • perfuze - průtok, proplachování
 • pigment - barevná látka
 • plegie - úplné ochrnutí
 • pleuritida - zánět pohrudnice a poplicnice
 • polakisurie - časté nucení na močení
 • poliferace - množení buněk
 • poliomyelitida - zánět šedé hmoty míšní
 • polyartritida - současný zánět několika kloubů
 • posthemoragický - po krvácení
 • prekanceróza - přednádorová změna
 • prognóza - předpověď průběhu nemoci
 • progresivní - pokračující k zhoršování stavu
 • proktitida - zánět rekta
 • proktokolitida - zánět rekta a tračníku
 • proliferace - množení buněk; někzvýšené dělení bu
 • pseudomembrána - nepravidelná blána
 • punkce - nabodnutí
 • pustula - dutinka v pokožce, obsahující hnis
 • prevence - předcházení
 • pyelonefritida - zánět ledvinné pávičky a ledviny
 • pyogenní - vyvolávající hnisání

R

 • radioresponzibilní - schopný odpovědi na ozařování
 • radiorezistentní - odolný k ozařování
 • radiosenzitivní - citlivý k ozařování
 • relativní - poměrný
 • resekce - vytnutí
 • regenerace - obnovování buněk
 • regresivní - zpětný pochod
 • reinfekce - opaková nákaza stejným mikrobem
 • rejekce - odmítnutí
 • relaps - zvrat k předešlému horšímu stavu
 • reminentní - kolísající
 • remise - dočasný ústup
 • reparační - opravný
 • revmatoidní - podobný revmatismu
 • rezistentní - odolný
 • ruptura - prasknutí

S

 • salpingitida - zánět vejcovodu
 • sedimentace - klesání a usazování krvinek v krevní plazmě
 • senzibilizace - zvyšování citlivosti
 • sepse - zaplavení organismu bakteriemi
 • sinusitida - zánět vedlejších nosních dutin
 • soor - bělavé povlaky sliznic; moučnivka
 • splanchnomegalie - zvětšení vnitřních orgánů
 • sputum - vykašlaný hlen
 • steatóza - ztukovatění tkání původně netukových; regresivní změna
 • stenóza - zúžení
 • sterkorální - mající vztah ke stolici
 • strangulace - zaškrcení
 • skirhus - tuhý karcinom obsahující velké množství vaziva
 • superinfekce - navazující na jinou infekci
 • symptom - příznak nemoci
 • syndrom - soubor příznaků
 • synkopa - náhlá ztráta vědomí

Š

 • šok - selhání periferního oběhu

T

 • tamponáda - akutní vyplnění dutiny např.: krví
 • terapie - léčba
 • tonzilitida - zánět mandlí
 • toxémie - přítomnost jedu v krvi
 • toxin - jed
 • toxikománie - chorobná závislost na určité látce (droze)
 • tracheitida - zánět průdušnice
 • transudát - edémovitá tekutina; neobsahuje bíkoviny
 • trauma - úraz
 • transmulární - postihující stěnu v celé tloušťce
 • trisomie - ztrojení chromosomu
 • trombarteriitida - zánět tepny spojený s její trombózou
 • trombocytopenie - nedostatek krevních destiček
 • tromboflebitida - zánět žíly spojený s její trombózou
 • tuberkul - uzlíkovitý zánět

U

 • ulcus - vřed
 • urémie - stav selhání ledvin se zvýšením koncentrace kyseliny močové

V

 • varix - nepravidelně rozšířená žíla přeplněná krví; městka
 • vaskulitida - zánět cév
 • venostáza - městnání krve v žilách
 • venula - nejmenší část žilního řečiště za kapilárou
 • vezikula - puchýřek
 • virémie - stav, kdy v krvi kolují viry
 • virilismus - výskyt mužských pohlavních znaků u ženy
 • virulence - schopnost mikroorganismu vyvolávat onemocnění
 • viscerální - týkající se orgánů
 • vizkozita - vazkost, její zvýšení odpovídá snížení tekutosti

X

 • xantelazma - nažloutlý až žlutý kožní nádorkovitý útvar očních víček
 • xantom - nažloutlý až žlutý nádor, tvořený buňkami fagocytujícími cholesterol

Česko-latinský slovník

28. prosince 2008 v 16:27 | Maruška =) |  Klinická propedeutika

B

 • barvivo krevní červené - hemoglobin
 • bérec - crus
 • bílkovina krevní - protrombin
 • bok - latus
 • bolest - dolor
 • brada - mentum
 • bradavka - mamma, papilla
 • branka - hilus
 • bránice - diaphragma
 • břicho - abdomen
 • bubínková dutina - cavum tympani
 • buňka - cellula
 • buňky pohlavní zárodečné - gamety

C

 • céva - vas
 • céva odvodná - vas efferens
 • céva přívodná - vas afferens
 • cirkulace - cirkulatio
 • citlivý - senzitivní
 • cukr hroznový - glukosa
 • cukry - sacharidy

Č

 • část - pars
 • čelist horní - maxilla
 • čelist dolní - mandibulla
 • česlo - kardie
 • čéška - patella
 • červovitý přívěšek - appendix vermiformis
 • čidlo - receptor
 • čočka oční - lens crystallina
 • článek - phalanx
 • články prstů - phalanges
 • člověk - homo

D

 • dáseň - gingiva
 • dávka - dosis
 • dechoměr - spirometr
 • deformace tvaru - malformace
 • děloha - uterus, metra
 • dispozice - dispositio
 • dítě - infans
 • dlaň - palma manus
 • dolní - inferior
 • dolní dutá žíla - vena cava inferior
 • dráždivost - excitabilita
 • duhovka - iris
 • dutina - cavitas
 • dutina ústní - cavum oris
 • dvanáctník - duodenum
 • dvojčata - gemini
 • dvojitý - duplex

H

 • hlava - caput
 • hlemýžď - cochlea
 • hlen - sputum, mucin
 • hnis - pus
 • hltan - pharynx
 • hluboký - profundus
 • horečka - febris
 • horní - superior
 • horní dutá žíla - vena cava superior
 • hráz - perineum
 • hrdlo děložní - cervix
 • hrozící - imminens
 • hrtan - larynx
 • hrtanová příklopka - epiglotis
 • hřbet nohy - dorsum pedis
 • hřbet ruky - dorsum manus
 • hrudník - pectus, thorax

CH

 • chámovod - ductus deferens
 • chodidlo - planta pedis
 • chodidlový - plantární
 • chocholík - trochanter (minor x major)
 • choroba - morbus
 • chmíří (jemné chloupky) - lanugo
 • chrupavka - cartilago
 • chrupavka štítná - cartilago thyroidea
 • chřipka - influenza
 • chudokrevnost - anemie
 • chybění vitamínu - avitaminoza

I

 • injekce - iniectio
 • intubace - intubacio

J

 • jáma podpažní - axilla
 • játra - iecur, hepar
 • jazyk - lingua
 • jazylka - os hypoideum
 • jed - venenum
 • jícen - oesophagus

K

 • kalichy ledvinové - calices renales
 • kámen - lapis
 • kanál tříselný - canalis inguinalis
 • kaz - caries
 • kladívko - malleus
 • klíční kost - clavicula
 • klk - villus
 • klk (část placenty) - kotyledon
 • klenba - kalva
 • kloub - artikulatio
 • kloub hlezenní - articulatio talocruralis
 • kloub kolenní - articulatio genus
 • kost křížo-kyčelní - artikulatio sacroiliaca
 • kloub kyčelní - articulatio coxae
 • kloub loketní - artikulatio cubiti
 • kloub ramení - articulatio humeri
 • kloub vřeteno-zápěstní - artikulatio radiokarpalis
 • klubíčko kapilár v kůře ledvin - glomerulum
 • koláč plodový - placenta
 • koleno - genu
 • komora - ventriculus
 • koncový - terminalis
 • končetina - extremitas, membrum
 • konečník - rectum
 • kost - os, ossis
 • kost čelní - os frontale
 • kost čichová - os etmoideale
 • kost hlezenní - talus
 • kost holení - tibia
 • kost jařmová - os zygomaticum
 • kost klíční - clavicula
 • kost klínová - os sphenoidale
 • kost kostrční - os coccygis
 • kost loketní - ulna
 • kost lýtková - fibula
 • kost nosní - os nasale
 • kost patní - calcaneus
 • kost patrová - os palatinum
 • kost pažní - humerus
 • kost radličná - vomer
 • kost slzná - os lacrimale
 • kost spánková - os temporace
 • kost stehenní - femur
 • kost temenní - os parietale
 • kost týlní - os occipitale
 • kost vřetenní - radius
 • kosti bérce - ossa cruris
 • kosti předloktí - ossa antebrachii
 • kostnatění - osifikace
 • kostra ruky - ossa manus
 • kotník - malleolus
 • kořen - radix
 • kovadlinka - incus
 • krev - sanguis
 • krev sražená - trombus
 • krevní - sanguinosus
 • krevní přenos - transfuze
 • krk - colum
 • krouživě - rotace
 • krvácení z dělohy - metrorhagie
 • krytí - tego
 • křeč - spasmus
 • křivice - rachitis
 • k trupu - proximální
 • kůstky zápěstní - ossa carpi
 • kůstky záprstní - ossa metacarpi
 • kůže - cutis, derma
 • kyčel - coxa
 • kýla - hernia

L

 • lačník - jejunum
 • lalok čelní - lobus frontalis
 • lalok spánkový - lobus temporalis
 • lalok temenní - lobus parietalis
 • lalok týlní - lobus occipitalis
 • lebka - cranium
 • lební spodina - baze
 • léčba - curatio
 • léčit - sano
 • léčitelný - sanabilis
 • ledvina - ren
 • lék - medicamentum
 • lékař - medicus
 • levá předsíň - atrium sinistrum
 • levá komora - ventriculus sinister
 • levý - sinister
 • lidský - humanus
 • líce - bucca
 • loket - cubitus
 • lomivost - fragilitas
 • lopatka - scapula
 • lupínek - fontanela
 • lýtko - sura

M

 • mandle - tonsilla
 • mandle hltanová - tonsilla pharyngea
 • malý - parvus
 • málo plodové vody - oligohydramnion
 • menstruace první - menarche
 • mezimozek - diencefalon
 • mezižeberní svaly - musculi intercostales
 • měchýř močový - vesica urinaria
 • mimoděložní - extrauterinas
 • mícha hřbetní - medulla spinalis
 • množení - reprodukce
 • moč - urina
 • močovod - ureter
 • močení - mictio
 • močení za 24 hodin - diuresa
 • mozek - encefalon, cerebrum
 • mozek koncový - telencephalon
 • mozek střední - mesencefalon
 • mozkové závity - gyri cerebri
 • mozkový plášť - cortex cerebralis
 • mozkový podvěsek - hypophysis cerebri
 • mrtvý - mortus

N

 • nadbřišek - epigastrium
 • nadvarle - epididymis
 • nahrazování - kompenzace
 • nakažlivý - infectiosus
 • na stranu - laterální
 • natažení - extenze
 • natrávenina - chymus
 • narkóza - narcosis
 • nádor - tumor
 • nádor porodní (otok) - caput succedaneum
 • napětí - tonus, tenze
 • napětí zvýšené - hypertonus
 • nástroj - instrumentum
 • nástříh hráze - epiziotomie
 • natažení - extenze
 • natrávenina - chymus
 • nebezpečný - periculosus
 • nedostatečnost - incuficience
 • nedostatek kyslíku - hypoxie
 • nemluvnost - mutismus
 • nemoc - morbus
 • nemocnost - morbidita
 • nehet - unguis
 • neoperovatelný - inoperabilis
 • neprůchodnost střevní - ileus
 • nerv - nervus
 • nerv bloudivý - nervus vagus
 • nerv lícní - nervus facialis
 • nerv loketní - nervus ulnaris
 • nerv lýtkový - nervus peronaeus
 • nerv podpažní - nervus axillaris
 • nerv trojklanný - nervus trigeminus
 • nerv sedací - nervus ischiadicus
 • nerv středový - nervus medianus
 • nerv vřetenní - nervus radialis
 • nerv zrakový - nervus opticus
 • nervová křížová pleteň - plexus sacralis
 • nervová bederní pleteň - pleus lumbalis
 • nervová pažní pleteň - plexus brachialis
 • nestálost - labilita
 • nevolnost - nauzea
 • němota - mutismus
 • nitroděložní - intrauterinní
 • nitrožilní - intravenosus
 • noha - pes
 • nos - nasus
 • nosohltan - nasopharynx

O

 • obratel - vertebra
 • obratel první krční - atlas
 • obratel druhý krční - čepovec, axis
 • obratle bederní - vertebre lumbales
 • obratle hrudní - vertebre thoracicae
 • obratle kostrční - os coccygis
 • obratle krční - vertebre cervicales
 • obratle křížové - os sacrum
 • očistky - lochiae
 • oční důlek - orbita
 • oční koule - bulbus oculi
 • odchlípení - amotio
 • odchylka - aberace
 • odolnost - imunita
 • odtažení - abdukce
 • ohnutí - flexe
 • oko - olulus
 • okostice - periosteum
 • okysličování - oxidace
 • onemocnění - morbus
 • onemocnění těhotenské - gestóza
 • operace - operatio
 • opoždění ve vývoji - retardace
 • orgán - organum
 • osrdečník - perikardium
 • otok - edém
 • otvor - foramen
 • otylost - obesitas
 • ozubice - periodontium

P

 • pacient - patiens
 • palec - pollex
 • pajizévky - striae
 • paže - brachium
 • pánev - pelvis
 • pánvička ledvinová - pelvis renalis
 • páteř - spina dorsalis , columma
 • pevný - rigidní
 • pigmentové skvrny v obličeji těhotných - chloasma uterinum
 • plíce - pulmo
 • plod - fetus
 • ploténka meziobratlová - discus intervertebralis
 • pobřišnice - peritoneum
 • podbřišek - hypogastrium
 • podílení se - participace
 • podvaz - ligatura
 • podvyživenost - hypotrofie
 • pohrudnice - pleura
 • pochva - vagina
 • počínající - incipiens
 • pokožka - epidermis
 • porod - partus
 • porucha krevní srážlivosti - koagulopaie
 • postavení proti - oposice
 • poškození - laesio
 • poštěváček - clitoris
 • porušený - laesus
 • pot - sudor
 • potrat - abort
 • potrat zamlklý - missed abortion
 • prodloužená mícha - medulla oblongata
 • prohnutí páteře dozadu - kyfosa
 • prohnutí páteře dopředu - lordosa
 • prolínání vody membránou - osmóza
 • promodralý - lividní
 • pronikat - penetro
 • prs - mamma
 • prsní sval malý - musculus pectoralis minor
 • prsní svla velký - musculus pectoralis major
 • prst - digitus
 • průběh - decursus
 • průduška - bronchus
 • průdušinka - bronchiolus
 • průdušnice - trachea
 • předčasný - praecox
 • předklon - anteflexe
 • překotný - praecipitatus
 • přerušení těhotenství umělé - interrupce
 • předcházet - praeventio
 • předkožka - praepulium
 • předklon - anteflexe
 • předloktí - antebrachium
 • předsíň - atrium
 • přepážka - septum
 • přerušení - interruptio
 • převod - transfusio
 • přitahovač (sval) - adductor
 • přitažení - addukce
 • příznak - symptoma
 • pysky stydké - lania pudenti

R

 • rakovina - cancer
 • rána - vulnus, trauma
 • ret - labium
 • rodička - para
 • rohovka - cornea
 • rotace - rotatio
 • rozmnožování - reprodukce
 • rozpad červených krvinek - hemolýza
 • roztáhnutí - diastola
 • ruka - manus

Ř

 • řez - sectio
 • řezáky - dentes incisivi

S

 • samovolný - spontánní
 • sebevražda - suicidum
 • semeno - semen, spermie
 • sítnice - retina
 • skořepa nosní - concha
 • skrytý - occultus
 • sladký - dulcis
 • slezina - lien
 • slepé střevo - caecum
 • slina - saliva
 • slinění nadměrné - ptyalizmus
 • slinivka břišní - micter, pankreas
 • sliznice - mucosa
 • sliznice děložní - endometrium
 • sítnice - retina
 • slza - lacrima
 • smrt - mors
 • smrtelný - mortalis
 • smysl - sensus
 • snížené množství kyslíku - hypoxie
 • spála - scarlatina
 • spalničky - morbili
 • spánek - somnus
 • spodina lebeční - baze lební
 • spojivka - conjunctiva
 • spojka umělá nebo přirozená - anastomosa
 • spona stydká - symfýza
 • srdce - cor
 • srdečnice - aorta
 • stah - kontrakce
 • stažení - systola
 • steh - sutura
 • steh na děložním hrdle - cerclage
 • stehy nepravidelné - dystokie
 • sterilní - sterilis
 • stolička (zub) - molaris
 • střevo - intestinum
 • střevo tenké - intestinum tenue
 • svěrač - sphincter
 • sval - musculus
 • sval brániční - diaphragma
 • sval deltový - musculus deltoideus
 • sval dvojhlavý pažní - musculus biceps brachii
 • sval hýžďový velký - musculus glutaeus maximus
 • sval lýtkový trojhlavý - musculus triceps surae
 • sval trapézový - musculus trapezius
 • sval trojhlavý pažní - musculus triceps brachii
 • svalstvo orgánové - sympaticus
 • svalová povázka - fascie
 • svalovina děložní - myometrium
 • svalovina srdeční - myokard
 • svalovina děložní - myometrium
 • svaly krční šikmé - skaleny
 • svazek síňokomorový (Hissův) - fasciculus atrioventricularis

Š

 • šíje - cervix
 • škára - corium
 • škodit - noceo
 • škrob živočišný - glykogen
 • šlacha - tendo
 • šourek - scrotum
 • špičáky - dentes oaniny

T

 • tep - pulsus
 • teplota snížená - hypotermie
 • teplota zvýšená - hypertermie
 • tepna - arteria
 • tepna krční - arteria carotis
 • tepna kyčelní - arteria iliaca
 • tepna ledvinová - arteria renalis
 • tepna okružní - arteria mesenterica
 • tepna podklíčková - arteria subclavia
 • tepna pažní - arteria brachialis
 • tepna pupečníková - arteria umbilicalis
 • těhotenství - graviditas, gestace
 • tělo - corpus
 • teplý - calidus
 • tlak snížený - hypotenze
 • tlak zvýšený - hypertenze
 • topořivá část penisu - corpus cavernosum
 • tkáň - tela
 • tkáň kostní houbovitá - spongioza
 • tkáň kostní hutná - kompakta
 • tkáň výstelková - epitel
 • tmel (zubní cement) - cement
 • tuky - lipidy
 • tul - adeps
 • trup - truncus
 • tvar - forma
 • tvář - facies
 • tvorba mléka - laktace
 • tvrdý - durus
 • tračník přímý - colon transversum
 • tračník sestupný - colon descendens
 • tračník vzestupný - colon ascendens
 • trhlina - ruptura
 • trojčata - trimini
 • třenový zub - premolar
 • třes - tremor
 • třmínek - stapes

U

 • úd - membrum
 • ucho - auris
 • úchylka - deviatio
 • uložení - situs
 • úmrtnost - mortalita
 • ústa - os (oris)
 • ústní - oralis
 • uzliny míšní - spinální ganglia
 • uzliny mízní - nodi lymphatici
 • uzlík sinusový - nodus sinoatrialis
 • uzlík síňokomorový - nodus atrioventricularis
 • užívat - adbibeo

V

 • vada vrozená - malformace
 • vaječník - ovarium
 • vajíčko oplodněné - zygota
 • vajíčko uzrálé - oocyt
 • varle - testis
 • vaz tříselný - lig. inguinale
 • vazivo v okolí dělohy - parametrium
 • vazivová vrstva zevní - adventicia
 • vdechnutí - inspirace
 • vejcovod - tuba (uterina)
 • veliký - magnus
 • vitamín A - axeroftol
 • vitamín B1 - thiamin
 • vitamín B2 - riboflavin
 • vitamín B6 - pyridoxin
 • vitamín B12 - kobalamin
 • vitamín E - tokoferol
 • vitamín H - biotin
 • vnitřní - internus
 • voda - agua
 • vodorovně - ductio
 • vlas - capillus
 • vlastní - proprius
 • vlákno - fibrin
 • vlevo - sinister
 • vnímání - percepce
 • vnímání sebe - sebereflexe
 • vpravo - dexter
 • vrátník - pylorus
 • vrozený - congenitus
 • vřed - ulcus
 • vstřebávání - resorpce
 • vtáčení - pronace
 • výběžek červovitý - processus
 • vyléčitelný - sanabilis
 • vyloupnutí - enukleace
 • vylučování - exkrece, sekrece
 • vymknutí - luxace
 • vyprazdňování střev - defekace
 • vyšetřovat - examino
 • vyšetření poslechem - auskultace
 • vyšetření pohmatem - palpitace
 • výběrový - selektivní
 • výdech - expirace
 • vývod jaterní - ductus hepaticus
 • vývod slinivky břišní - ductus pankreaticus
 • vývoj oplodněného vajíčka (časný) - blastogeneze
 • vývoj plodu - fetogeneze
 • vývoj pohlavních mužských buněk - spermatogeneze
 • významný - signifikantní
 • výživa - alimentum
 • vzhed - habitus
 • vzpomínání - retrospektiva

Z

 • zadržení dechu - apnoe
 • zadržení varlat - kryptorchismus
 • zahnízdění vajíčka - nidace
 • zakřivení - curvatura
 • zakřivený - curvus
 • zaškrcení - strangulace
 • zavodnění - rehydratace
 • zácpa - obstipace
 • základní - bazální
 • záklon - retroflexe
 • zánět - inflammatio
 • zánět prsu - mastitis
 • zárodek - embryo
 • zdvihač hlavy - musculus sternocleidomastoideus
 • zevní - externus
 • zlomenina - fraktura
 • zub - dens
 • zubní lůžko - alveolus
 • zuby třenové - dentes praemorales
 • zvuk - sonus
 • snížené množství cukru v krvi - hypoglikemie
 • zvracení - emesis
 • zvýšené množství cukru v krvi - hyperglikemie

Ž

 • záklon - retroflexe
 • žalud - glans penis
 • žaludek - gaster
 • žaludek - ventriculus
 • žaludeční zakřivení - kurvatura (major x minor)
 • žebro - costa
 • žena - femina
 • žíla - vena
 • žíla vrátnicová - vena portae
 • žíla pupečníková - vena umbilicalis
 • žíla rozšířená - varix
 • život - vita
 • žízeň - sitis
 • žláza - glandula
 • žláza mléčná - glandula mammaria
 • žláza slzná - glandula lacrimalis
 • žláza podčelistní - glandula submandibularis
 • žláza podjazyková - glandula sublingualis
 • žláza pohlavní - gonada
 • žláza příušní - glandula parotis
 • žlázy měchýřkovité - glanduae vesiculosae
 • žluč - bilis, chole
 • žlučník - vesica fellea, biliaris
 • žlučníkový vývod - ductus cysticus
 • žlučové barvivo - bilirubin
 • žlučové barvivo zelené - biliverdin
 • žlučovod - ductus choledochus
 • žvýkač - masseter

Zkratky ve zdravotnictví

28. prosince 2008 v 16:24 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti

A

 • ACI - arteria carotis interna
 • ACM - arteria cerebri media
 • ACoA - arteria communicans anterior
 • ACP - arteria cerebri posterior
 • ACP - acylpyrin
 • ACP - kyselá fosfatáza (ca prostaty)
 • ACTH - adenokortikotropní hormon
 • ADH - antidiuretický hormon
 • AFP - alfa-fetoprotein
 • AG - angiografie
 • AICA - artreria cerebeli anterior inferior
 • AIDS - syndrom získané imunodeficience
 • ALH - atypická lobulární hyperplazie (v prsní žláze)
 • ALP - alkalická fosfatáza (onemocnění jater, kostí)
 • ALT - alanintransamináza
 • AMP - ampicilin
 • ANP - anopyrin
 • APTT - aktivní protrombinový čas
 • ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • ARO vyš. - vyšetření anesteziologem
 • ASC - ateroskleróza cerebri
 • AST - aspartráttransamináza
 • AT - adenotomie
 • ATB - antibiotika

B

 • BAEP - kmenové sluchové evokované potenciály
 • BMC - obsah minerálu v kosti
 • BMI - body mass index (index tělesné hmotnosti)
 • BWR - sérologický průkaz syfilis

C

 • CA - carcinom
 • CA 125 - tumorový marker karcinomu ovaria
 • CA 15-3 - tumorový marker karcinomu prsu
 • CEA - tumorové markery
 • CIN - cervikální intraepiteliální neoplazie
 • CK - celková koupel
 • CK - kreatinkynáza (onemocnění srdce, jater)
 • CMP - centrální mozková příhoda
 • CNS - centrální nervová soustava
 • CRP - C reaktivní protein (zánětlivý proces)
 • CT - výpočetní tomografie
 • CTG - kardiotokografický záznam (kardiotokogram)
 • CŽK - centrální žilní katetr

Č

 • ČGPS - česká gynekologicko-porodnická společnost

D

 • D: - dieta
 • D - dech
 • DD - dnes domů
 • DDS - dolní děložní segment
 • DIC - disemilovaná intravaskulární koagulopatie
 • DIU - diuréza
 • DM - diabetes mellitus
 • DNA - kyselina rybonukleová
 • DO - dolsin
 • DREZ - vstupní zóna dorzálního kořene míšního
 • DSA - digitální subtrakční angiografie

E

 • E - estrogeny
 • EEG - elekroencefalografie
 • ELFO - elektroforéza bílkovin (posouzení stavu výživy)
 • EMG - elektromyografie
 • EP - extrakce nosních polypů
 • EP - evokované potenciály
 • EPI katetr - epidurální katetr

F

 • FEES - operace vedlejších nosních dutin
 • FF - fyziologické funkce
 • FH - francouzské hole
 • FSH - folikulostimulační hormon
 • FW - sedimentace červených krvinek (záněty, nádory, krevní choroby)

G

 • G - glykémie
 • GCS - (Glasgow coma scale) glasgovská stupnice
 • GENT - gentamicin
 • GEU - mimoděložní těhotenství
 • GIFT - transfer gamet do vejcovodů
 • GnRH - gonadoliberin
 • GR - glycerolová radikulolýza
 • GT - gonadotropiny
 • GTM - glutamyltransferáza (onemocnění jater)

H

 • HAK - hormonální antikoncepce
 • HBsAg - Australský antigen
 • hCG - lidský choriogonadotropin
 • HCT - hematokrit
 • HGB - hemoglobin
 • HCHTZ - hydrochlorothiazid
 • HIV - virus lidské imunodeficience
 • HMG - hemoglobin
 • HN - hypertenzní nemoc
 • hPL - placentární laktogen
 • HRT - hormonální substituční terapie
 • HSG - hysterosalpingografie
 • HSV - herpes simplex virus
 • HY - hysteroskopie

I

 • ICP - nitrolebeční tlak
 • ICHDK - ischemická choroba dolních končetin
 • ICHS - ischemická choroba srdeční
 • IM - infarkt myokardu
 • INT - interní oddělení
 • INT vyš. - interní vyšetření
 • INZ - inzulín
 • IUD - nitroděložní tělísko

L

 • LA - laparoskopie
 • LAVH - lyparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
 • LD - laktátdehydrogenáza (onemocnění jater, srdce, kosterních svalů)
 • LDH - jaterní enzym
 • LH - lutenizační hormon
 • LSSy - lumbo-sakrální syndrom

M

 • META - metastázy
 • MO - morfin
 • MOP - mikrobní obraz poševní
 • MR - magnetická rezonance
 • MVD - mikrovaskulární dekomprese

N

 • NGS - nasogastrická sonda
 • NMR - nukleární magnetická rezonance
 • NPB - náhlá příhoda břišní

O

 • ORL - ušní-nosní-krční oddělení
 • OXA - oxacilin

P

 • P - pulz
 • PA- postkoitální antikoncepce
 • PAD - perorální antidiabetikum
 • PB (ORL) - plastika boltců
 • PB - podpažní berle
 • PBR - Paulova-Bunnelova reakce
 • PDK - pravá dolní končetina
 • PET - pozitronová emisní tomografie
 • PHK - pravá horní končetina
 • PICA - arteria cerebelli posterior inferior
 • PID - hluboký pánevní zánět
 • PLT - trombocyty
 • PM - poslední menses
 • PMG - perimyelografie
 • PMK - permanentní močový katetr
 • PNC - penicilin
 • PREV - prevence
 • PRL - prolaktin
 • PŽK - permanentní žilní katetr

Q

 • QUICK - protrombinový čas

R

 • RBC - erytrocyty
 • RHB - rehabilitace
 • RIA - radioimunoanalýza
 • RS (ORL) - resekce nosního septa
 • RS (NEU) - roztroušení skleróza
 • RT - ranní toaleta
 • RTG - rentgenové vyšetření

S

 • SAG - spinální angiografie
 • SAK - subarachnoidální krvácení
 • SC - císařský řez
 • SCC - syndrom canalis carpi
 • SCA - arteria cerebelli superior
 • SSEP - somatosenzorické evokované potenciály
 • STD - sexuálně přenosné choroby
 • STH - somatotropin (růstový hormon)
 • SY - syndrom

T

 • TAG - triacylglyceroly
 • TE - tonzilektomie
 • TEN - tromoembolická nemoc
 • TK - tlak krve
 • TNM - klasifikace maligních nádorů
 • TSH - tyreotropní hormon
 • TT - tělesná teplota
 • TTC - tetracyklin
 • TTE - strumektomie
 • TTH - tyrotopin (ovlivňuje štítnou žlázu)
 • TVT - volná poševní smyčka

U

 • USG - ultrasonografie
 • UUT (UPT) - umělé ukončení těhotenství
 • UZ - ultravuková diagnostika

V

 • VA - ventrikuloatriální
 • VaIN - vaginální intraepiteliální neoplazie
 • VG - ventrikulografie
 • VIN - vulvární intraepiteliální neoplazie

W

 • WBC - lekocyty


Pravda či výmysl?

28. prosince 2008 v 16:22 | Maruška =) |  Zdravotnická tématika
Našla jsem tohle napsané na jednom papíru mezi spoustou věcí, a tak jsem se rozhodla, že to sem dám.. A tak mě napadlo, jestli v tom není náhodou něco pravdy? Teda samozřejmě, kromě té první věty... ta od letoška vzhledem k regulačním poplatkům, nějak už moc asi neplatí =).

"Zdraví nelze zaplatit, ale některému doktorovi to nevymluvíte."

"Lepší malá pomoc, než-li velká nemoc."

"Skoro se zdá, že příroda sesílá na lidi jenom krátké nemoci, le lékařství si osvojilo umění je prodlužovat."

"Každý smrtelný úrazje součastně poslední."

"Je zajímavé, že vždy přečteme lékařův účet a nikdy jeho recept."

"Nechceš-li, aby na tebe lidi vyplazovali jazyk, nedávej se na medicínu."

"V medicíně jde podstatně o to, aby lékař stanovil diagnozu o chvíli dřív něž patolog."

"Chirurg je člověk, který se snží vycházet co nejlépe se sousedy, kteří mají ještě slepé střevo."

"Zdraví - to je taková ošklivá nemoc." říkají bakterie.


Čeští vědci vynalezli samodezinfekční obvazy

28. prosince 2008 v 16:20 | Maruška =) |  Zdravotnická tématika
Čeští vědci z pražské Univerzity Karlovy a liberecké Technické univerzity se mohou pyšnit unikátním objevem, který může revolučním způsobem pomoci při léčbě zraněných pacientů. Vylepšením velmi tenkých syntetických vláken, takzvaných nanovláken, vyvinuli náplasti a obvazy, které mají samodezinfekční vlastnosti.

Nový způsob výroby nanovláken, který vůbec poprvé umožnil jejich průmyslové využití, objevili před více než dvěma lety vědci Technické univerzity v Liberci. Tento výjimečný materiál, jehož tloušťka kolem 200 nanometrů je viditelná pouze elektronovým mikroskopem, může být přitom využit nejen na náplasti a obvazy v lékařství. Vědci a firmy jej začínají používat i v dalších odvětvích, například stavebnictví či letectví.

"Samotná tkanina z nanovláken je schopná díky malým pórům zadržet bakterie a některé větší viry," řekl Právu spoluobjevitel patentovaných samodezinfekčních nanovláken Jiří Mosinger z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vědci ale museli zpočátku překonat velký problém, když zachycené bakterie časem i malými póry v nanovláknech prorostly.

"Nanotkaniny s takzvanými fotosenzitizery, což jsou chemické látky citlivé na světlo, však tento problém vyřešily. Na světle tyto látky totiž přenášejí svoji energii na kyslík za vzniku vysoce oxidativního, tzv. singletového kyslíku. Ten je pro mikroorganismy toxický a zabíjí je. Tím získávají nanotkaniny samosterilizující, autodezinfekční vlastnosti," vysvětlil Mosinger.

Licenci na využití nanotechnologie, která vznikla na Technické univerzitě, vlastní liberecká firma Elmarco. Ta v květnu letošního roku otevřela svou první zahraniční pobočku v japonském městě Kóbe. Podle ředitele marketingu společnosti Petra Kužela o samodezinfekční náplasti a obvazy projevila zájem už řada renomovaných nadnárodních firem.

zdroj: Novinky.cz

Lidský genom se podle vědců v průběhu života mění

28. prosince 2008 v 16:18 | Maruška =) |  Ze světa medicíny


Lidský genom se v průběhu života jedince mění podle životního prostředí, v němž se člověk pohybuje, a také podle toho, jak se stravuje. To by vysvětlovalo vznik takových závažných onemocnění, jako je rakovina v průběhu stárnutí. Vyplývá to z výzkumu zveřejněného odborným časopisem Journal of the American Medical Association.

Vědci z univerzity Johnse Hopkinse v americkém státě Maryland zjistili, že epigenetické stopy na DNA se mění v průběhu života a že rozsah těchto změn je stejný u příslušníků jedné rodiny.
Epigenetika se zabývá změnou chování genů a také tím, jak se geny mění následkem chování lidí. Sleduje mechanismus umožňující buňkám udržovat integritu genomu.

"Začínáme zjišťovat, že epigenetika je v lůně moderní medicíny, protože k epigenetickým změnám může docházet pod vlivem stravovacího režimu nebo při vystavení faktorům životního prostředí," uvedl Andrew Feinberg, profesor molekulární biologie a genetiky na lékařské fakultě univerzity Johnse Hopkinse. Podle něj by epigenetika mohla mít vliv na léčení nemocí jako jsou cukrovka, autismus nebo rakovina.

Vědci provedli analýzu vzorků DNA zhruba 600 lidí, a to nejprve z roku 1991 a poté z let 2002 až 2005. V třetině případů pak našli epigenetické změny.
Ty by mohly být i dědičné, což by vysvětlovalo, proč jsou některé rodiny více postihovány nemocemi než jiné.

zdroj: Novinky.cz

Hormon oxytocin může podporovat věrnost partnerů

28. prosince 2008 v 16:16 | Maruška =) |  Zdravotnická tématika
Pokusy ukázaly, že oxytocin upevňuje pouto mezi partnery.
/* <![CDATA[ */ fotogallery.fillArray( 0, '', 'http://media.novinky.cz/731/127312-article-1o9wv.jpg', 'http://media.novinky.cz/731/127312-gallery-1o9wv.jpg', 400, 300, 601, 428, '','Bohemia Sekt','','Novinky','http://www.novinky.cz'); /* ]]> */
Britští vědci zjistili, že ženský hormon oxytocin, vyplavovaný do organismu při porodu, může být účinný proti přílišné stydlivosti či k upevnění pouta mezi partnery. Podle jejich výzkumu snižuje také úzkost a zmenšuje fóbie.
Vědci mají dobrou zprávu pro milióny stydlínů. Lékem na jejich potíže se může stát hormon oxytocin. V současnosti pracují odborníci z celého světa na vývoji komerčně využitelného preparátu na hormonální bázi a doufají, že díky němu přestanou pacienti kvůli překonání svých problémů užívat drogy a alkohol.

Oxytocin zmenšuje úzkost. Je to hormon, který usnadňuje komunikaci mezi lidmi a co víc, je to velmi bezpečná látka bez vedlejších účinků, nevyvolávající závislost," říká profesor Paul Zak z kalifornské Claremont University.

Oxytocin potlačuje instinkt k opatrnosti a podezíravosti

Zak testoval tento hormon na stovkách respondentů a došel k závěru, že potlačuje instinkt k opatrnosti a podezíravosti, který úzkostné stavy doprovází. Hormon vzniká v mozku a jedním z jeho účinků je také pocit vzájemné důvěry po pohlavním styku.

"Zjistili jsme, že vyvolává potřebu péče o druhé, čímž zjednodušuje sociální vztahy," pokračuje Zak a dodává: "Oxytocin dokonce redukuje symptomy u autistů, takže jsou schopni navázat vizuální kontakt s ostatními, což je pro ně jinak extrémně těžké.

Určitou roli hraje i v partnerských vztazích

Vědci z univerzity v Atlantě zase zjistili, že samci a samice hlodavců, kterým se hormon podával, si byli věrnější.

Naše pokusy ukázaly, že oxytocin upevňuje pouto mezi partnery," říká vedoucí výzkumu, neurolog Larry Zouny. Ačkoli hlodavci normálně nejsou monogamní, po aplikaci hormonu se jimi stali.

Oxytocin se může uplatnit jak při terapii, tak komerčně. Představte si například restaurace, kde se bude tato látka jemně rozprašovat do vzduchu!

zdroj: Novinky.cz

Krevní skupiny

28. prosince 2008 v 16:14 | Maruška =) |  Zdravotnická tématika
Nauka, která se zabývá krevními skupinami, se jmenuje biopsychologie. O člověku mnohé sdělí.

"0" - silná, družná, energická, extrovertní, se silnou imunitou, s potřebou pohybovat se ve společnosti.

"A" - citlivá, rozvážná, introvertní, spolehlivá, tvořivá, kontrolující, puntičkářská.

"B" - vyrovnaná, flexibilní, výkonná, racionální, skvělý organizér( někdy notorický ), praktická, usiluje o jednotu jin a jang, mentálně kontrolující emoce.

"AB" - charismatická, pružná, nevyrovnaná, nejduchovnější, s nízkou imunitou, směs protikladů, nejméně se vyskytující krevní skupina

Znakové jazyky Evropy

28. prosince 2008 v 16:03 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Navzdory obecnému přesvědčení slyšících, že existuje pouze jeden znakový jazyk, kterým se všichni neslyšící domluví, ve skutečnosti se jen v Evropě můžete setkat se zhruba 30 znakovými jazyky. Neslyšící tak v mnohých případech ovládají více jazyků (oficiální řeč své země, svůj znakový jazyk, další cizí řeč apod.).

Mezinárodní srozumitelnost

Jednotlivé znakové jazyky jsou autonomní, ale mezi některými z nich existují určité podobnosti (zejména mezi těmi, které se vyvíjely vedle sebe). Řeči sice nejsou plně srozumitelné, neslyšící však jsou schopni mezi sebou navzájem komunikovat pomocí určitých "mezinárodních znaků".

Koncem 70. let se objevila forma "gestuno", která je jakýmsi esperantem v oblasti znakových jazyků. Její používání se však příliš neujalo. Dnes se s ní můžete setkat zejména u tlumočení oficiálních událostí a festivalů. Gestuno se nejvíc uplatňuje mezi odborníky.

Znakové jazyky mezi sebou

Jisté odlišnosti existují i v rámci jednotlivých zemí - počet nářečních variant znakového jazyka v Británii přesahuje počet možností mluvené angličtiny. Tato situace vznikla v důsledku rozdílného vývoje jednotlivých škol pro neslyšící.

Tyto školy se v některých případech rozšířily do dalších zemí (typické jsou např. bývalé britské kolonie), a tak např. australský znakový jazyk se s britským shoduje až v 80%. Český a slovenský znakový jazyk se však od sebe v mnohém liší. Odchyluje se např. i pražská a brněnská podoba jazyka.

Standardizace jednotlivých forem znakových jazyků začala v jednotlivých zemích obvykle schválením prstové abecedy. Masivní rozvoj nastal v souvislosti se vznikem televizního vysílání pro neslyšící, kdy televizní znaky vytlačují některé nářeční zvláštnosti.

Ještě pořád vám připadá neuvěřitelné, že mluvíme o znakových jazycích? Věřte, že britský znakový jazyk je po angličtině a velštině druhým nejrozšířenějším jazykem ve Velké Británii. Přesné počty uživatelů znakových jazyků nejsou známy, v České republice se odhadují na 4 až 10 tisíc.

Složky znakových jazyků

Jak mnozí z vás vědí, základním předpokladem pro komunikaci v znakových jazycích, jsou ruce. Nezbytným doplňkem je také výraz tváře, který umocní účinek sdělení. Pro komunikaci se používají i znaky, které představují jednotlivá písmena. Čeští neslyšící aplikují navíc pohyby hlavy a horní části trupu.

Historie znakových jazyků

První zmínky o vzniku prstové abecedy se datují do 13. století. Byla používána v klášterech pro komunikaci mezi mlčícími mnichy. Aristotelův názor, že neslyšící jsou nevzdělavatelní postupem času vyvrátili mniši, kteří vyučovali pomocí prstové abecedy neslyšící děti. V 17. století již vznikla první kniha o vyučování neslyšících pomocí jedno-ruční prstové abecedy.

Metodu pro výuku neslyšících vydal v 18. století abbé l´Epée, který je považován za Otce neslyšících. Jeho metoda tzv. francouzská se dostala až do USA, kde se používá dodnes. Na druhé straně výuky znakových jazyků stojí tzv. německá metoda, která vychází z orálního způsobu komunikace, kdy se nacvičuje artikulace a odezírání ze rtů.

Znakové jazyky dnes

Mnoho vlád se snaží integrovat neslyšící děti do běžných škol a zároveň tak ubývá speciálních vzdělávacích zařízení. Neslyšící odborníci se proto obávají o další rozvoj znakových jazyků. Ve Švédsku byl však znakový jazyk uznán jako první (tj. mateřská) řeč u dětí, a proto existují dvojjazyčné výukové programy (švédština a švédský znakový jazyk).

Evropské organizace pro neslyšící se podílejí na společných projektech pro další rozvoj znakových jazyků. Na podporu zaměstnanosti a zvýšení pracovních příležitostí vznikl projekt Eurosigns - Evropské znakové jazyky pro profesionály, jehož výsledkem jsou interaktivní DVD umožňující stejný přístup neslyšících k informacím jaké mají ostatní slyšící.

zdroj: jazyky.com

Jednoprstová abeceda

28. prosince 2008 v 16:02 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Podle mě je jednodušší o malinko dvou ručná prstová abeceda.... (Taky tady jednou bude =) ).

Znakový jazyk

28. prosince 2008 v 16:00 | Maruška =) |  Znakový jazyk

Základem znakové řeči je zásoba znaků. Jsou buď znaky ikonické, kde na první pohled poznáte, co znamenají ("řídit", "mávat", "létat", "já", "ty", "nahoře", "dole"), u jiných to nepoznáte ("kdo", "co", "ano").Z jednotlivých znaků se tvoří věty. Buďto tak, že si celou větu řeknete nahlas česky - a každé slovo nahradíte znakem. Tomu se říká znakovaná čeština a dál se tím nebudeme zabývat, protože neslyšící tak mezi sebou nemluví (a někdy tomu ani pořádně nerozumí).

Jazykem neslyšících je znakový jazyk, který má trochu jiná pravidla. Není to jenom řeč rukou, jak si mnozí myslí, ale "řeč celého těla". Ruce jsou samozřejmě nejdůležitější, ale pomáháme si výrazem obličeje, postavením těla, pohybem..
Znakový jazyk je primárně určen k přenosu informace a nepotrpí si na všechny ty "serepetičky a cingrlátka", která ke slovům obvykle přidává čeština. I znakový jazyk má gramatiku, ale ta je schovaná někde jinde - je právě v tom pohybu, výrazu obličeje..

Znakový jazyk má jiné pořadí znaků ve větě. Také se jinak vyjadřuje zápor: třeba "chci" a "nechci" jsou dva různé znaky, které to lépe vystihují (stejně tak "mám"-"nemám", "umím"-"neumím", "můžu"-"nemůžu" apod). Když namísto toho utvoříte zápor třeba jako "ne" + "chci", je to špatně a asi tomu neslyšící nebude rozumět.
Často se několik slov zkrátí do jednoho znaku. Třeba spojení "letět letadlem do" se naznačí jako letadlo, kterak odlétá pryč. Kdybyste to zkoušeli překládat zvlášť jako "letět" + "letadlem" + "do", také vám nebudou rozumět.
Jiný druh zkrácení znaků: Můžeme říct "prší málo", "prší normálně" nebo "prší hodně". Všechno se ukáže jediným znakem "prší", ale rozdíl bude ve způsobu ukazování. U "prší málo" se tváříme klidně a jen tak zlehka decentně máváme rukama, kdežto u "prší hodně" se mračíme a máváme zuřivě. Člověk, který ukazuje "příšernej slejvák, prší úplně hrozně strašlivě moc" vypadá sice zábavně, ale celou větu ukázal jedním jediným znakem!
Z podobných důvodů se nepoužívají různé spojky a zájmena ("se", "že", "ani".. atd). Sice pro ně znaky existují, ale jenom "pro úplnost" a aby měli slyšící radost.

Pomocí znakového jazyka se dají výborně popsat věci nebo postupy práce. Vzpomeňte si, co dokáží herci pantomimy! Když vám neslyšící popíše, jak to vypadá u něj v pokoji, budete tam. Uvidíte přesně kde jsou dveře, okno a postel, jak vypadá lustr v mistnosti, váza na květiny.. prostě všechno.

Základním kamenem znakové řeči jsou tzv. pozice rukou. Je to jakýsi výsledný tvar celé ruky - její ohnutí, naklonění, způsob držení prstů. Pozic není mnoho (nejčastěji se používá asi 20) a jde o to, abyste jediným letmým pohledem na ruku poznali, v jaké pozici ruka je.
Z jednotlivých pozic jsou složeny všechny znaky. Většinou tak, že ruka v nějaké pozici mírně mávne nějakým směrem. Když mávnete stejně, ale s jinou pozicí ruky, ukážete většinou úplně jiný znak. V lepším případě to neslyšící nepochopí, v horším případě ukážete nějakou sprostou nadávku.
Znakovka také nepoužívá jinotaje. Všechno se v ní říká naplno a bez obalu. Jeden slyšící člověk, co se naučil znakovku, chtěl potěšit svojí neslyšící kamarádku a řekl jí, jaká je to kočka. Urazila se. Dlouho jí potom musel vysvětlovat, že to nebyla nadávka. Nebrala to jako lichotku a myslela si, že je to stejné jako slepice, kráva, husa nebo opice..
Takže pozor :-)

Při znakování je vždy jedna ruka "hlavní" a ta druhá "pomocná". Praváci mají většinou "hlavní" pravou ruku, leváci levou. Jakmile si jednu ruku vyberete jako hlavní, měli byste jí tak používat po celou dobu řeči. Když během řeči neustále měníte hlavní a pomocnou ruku, jste na zabití a vašeho kolegu silně matete.
Popis znaků je ve slovníku vždy uváděn z pozice praváka, tedy pravá se bere jako hlavní. Jste-li leváci, buď se všechno naučíte jako byste byli praváci, nebo si význam rukou prohodíte.

Učit se znakovku není těžké, ale chce to hodně vytrvalosti. Ve výsledku to vyjde nastejno, jako učit se kterýkoliv jiný jazyk. Chcete-li do toho skočit po hlavě, přihlašte se rovnou na nějaký kurz znakovky. Další možnost je nestydět se, navštívit klub, kde se neslyšící scházejí, sednout si a dívat se, případně se i zapojit. Na karty, šachy nebo šipky znakovku stejně nepotřebujete :-)


Historie Českého znakového jazyka

28. prosince 2008 v 15:58 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Neslyšící v každé zemi mají svůj vlastní jazyk. Český znakový jazyk tudíž není mezinárodním jazykem. Český znakový jazyk je podobný slovenskému znakovému jazyku a v některých případech i rakouskému znakovému jazyku (znakové jazyky mají hodně společných gramatických rysů, slovní (znaková) zásoba je více či méně odlišná).
Český znakový jazyk se vyvíjel zejména v centrech, kde se setkávali neslyšící - ve školách pro sluchově postižené. Mezi nejstarší školská zařízení pro neslyšící ve světě patří i škola v Praze na Smíchově (od r.1786 do dnes). Nezanikl i přesto, že bylo jeho používání při vyučování většinou zakázáno. Poslední desetiletí bylo pro Českou republiku v mnoha ohledech přelomové, na neslyšící se začínáme dívat jinak. Hluchotu postupně přestáváme považovat za "postižení", které musíme napravit a dosáhnout tak toho, aby neslyšící mluvili a odezírali. Učíme se respektu ke kulturní a jazykové jinakosti Neslyšících a jde nám o vzájemné porozumění a dorozumění se. Zákon o znakové řeči, který byl přijat v roce 1998 zaručuje neslyšícím právo na používání znakové řeči (znakového jazyka a znakované češtiny), vzdělávání s využitím znakové řeči a výuku znakové řeči.
Český znakový jazyk je plnohodnotný přirozený jazyk, který nemá s češtinou nic společného (není z ní nijak odvozený), má vlastní gramatiku, které nic nechybí a která zaručuje, že ukázaná věta bude jednoznačně pochopena. Má i vlastní neverbální, nebo spíše "neznakovou" složku, která se obvykle vyjadřuje mimikou, nedá se při něm současně vyslovovat česká věta. Znakový jazyk má stejně jako všechny mluvené jazyky svou historii a jako všechny mluvené jazyky se vyvíjí a to často přejímáním slov z cizích jazyků.
Ve spojení s komunikací neslyšících se dlouho užívalo (a stále užívá) výrazu "znaková řeč". Z hlediska lingvistického toto nedává smysl: řečí totiž lingvistika rozumí individuální a neopakovatelné akty lidských promluv, konkrétní projevy jazyka. Zatímco jazyk je vymezován jako systém jednotek a pravidel jejich spojování, který je sdílen členy nějakého společenství.
Český znakový jazyk je přirozený jazyk Neslyšících, má vlastní slovník a vlastní gramatiku. Není nijak odvozený z mluveného českého jazyka a je s ním funkčně souměřitelný (oba plní úplně stejné funkce). Tyto dva jazyky se liší pouze způsobem své existence: český jazyk je jazyk audio-orální ("slyší se a mluví se") a český znakový jazyk je jazyk vizuálně-motorický ("vidí se a ukazuje se"). Znakový jazyk má dvě důležíté složky: manuální (tvary, pohyby, pozice rukou) a nemanuální (mimika, pohyby a pozice hlavy a horní části trupu). Obě tyto složky jsou nositeli gramatických a lexikálních významů a jsou nedílnou součástí znakového jazyka.
Český jazyk i český znakový jazyk nesou všechny rysy přirozených jazyků: historičnost (vyvíjí se paralelně s vývojem společnosti i jedince), dvojí členění (jednotky jazyka, které nesou význam (morfémy) můžeme rozdělit na menší jednotky (fonémy), které mohou význam rozlišit), produktivnost (existuje omezené množství fonémů, z kterých můžeme vytvářet nekonečné množství výpovědí), svébytnost (můžeme sdělovat to, co je, bylo, bude, bylo by atd.), znakovost (jazyk je systém znaků), systémovost (jazyk je celek s jasně definovanými vnitřními vztahy mezi jednotkami).

zdroj: ruce.cz

Historie znakového jazyka ve světě

28. prosince 2008 v 15:58 | Maruška =) |  Znakový jazyk
Nejstarší zmínka o sluchovém postižení pochází z r. 400 před naším letopočtem, když Aristoteles prohlásil, ze osoba hluchá je nevzdělavatelná.
První zmínka o prstové abecedě byla již od anglosaského mnicha Beda Venerabilima, který žil v letech 672-735 po Kr. Další mnich Bonaventura (1221-1274) popsal prstovou abecedu, která nebyla určena neslyšícím, ale pro styk mnichů mezi sebou, neboť tito. se zavázali trvalým mlčením. Povinnost mlčení byla některým klášterům přikázána už v 10.století. Dodnes je v tomto směru znám např. mužský mnišský řád trpistů. Mezi mlčícími mnichy se tak začala používat jednoduchá znaková řeč. Písemná zmínka o použití prstové abecedy pro neslyšící se objevila mezi spisy španělského mnicha Melchora de Yebra (1526-1586). Za prvního učitele neslyšících lze pokládat Španěla Pedra de León (1508-1584), který měl 12 neslyšících žáků v klášteře San Salvador de Ona a využíval zkušeností se znakovou řečí mezi mnichy k vyučování neslyšících. Mezi nimi byly také dvě šlechtické neslyšící děti Pedra a Francosa de Valasco. Potvrdil tím, že neslyšící dokáží číst, psát, myslet i mluvit. K výuce používal prstovou abecedu, znaky a psaní.
Na základě svých zkušeností napsal v roce 1629 knihu učitel neslyšících Manuel Ramirez de Carrion (1579-1652), který vyučoval neslyšícího hraběte el Mude, syna španělského místokrále. Svou metodu však nepopsal podrobně, neboť ji pokládal za svoje tajemství (prstová abeceda na jednu ruku). Toto tajemství vyzradil Juan Martin Pablo Bonet (1579-1633), který v roce 1620 napsal knihu o vyučování neslyšících, v níž vysvětlil také učební metody a postupy Carrionovy. Jako první totiž popsal a nakreslil jedno-ruční prstovou abecedu. Ve stejné době vytvořil také Němec Hans Werner dílo s názvem Dějiny problémů hluchoněmých až do konce 17.století, v němž podrobněji popsal Carrionovu metodu. Angličan John Bulwer pak k dosavadním prostředkům připojil metodu odezírání.
Tyto zkušenosti s vyučováním neslyšících dospěly tak daleko, že se jimi na širokém zákadě začal zabývat francouzský kněz Abbé l'Epée (1712-1789), který je dodnes pokládán za Otce neslyšících. Vypracoval metodu vyučování neslyšících a v roce 1776 vydal první knihu o znacích a prstové abecedě. Zabýval se také výchovou učitelů a neslyšících. Tito učitelé brzy začali zakládat vlastní školy pro neslyšící. Způsobu vyučování podle Abbé l'Epée se začalo říkat francouzská metoda. Jeho žák Clerc pak přenesl tento způsob použití znakového jazyka do USA, kde se používá dodnes.
Další osobou, která přispěla k výuce a šíření znakového jazyka, byl Francouz J.Rodriguez Pereira, který učil svoji neslyšící sestru artikulaci a odezírání řeči s použitím znaků. Rozlišoval různé stupně hluchoty (absolutní, slyšení hřmotů, některých dalších zvuků, hlasu). Nabyté zkušenosti předložil francouzské akademii. Francouzské metodě výuky se však dostalo kritiky z německy mluvících zemí. Johann Konrad Amman (1669-1724), německý lékař s pedagogickým nadáním, odmítal znaky a propagoval spíše orální metodu. Artikulaci převzal od Španělů a odezírání od Angličana Bulwera. Ve výuce nejprve používal artikulaci pak teprve písmo. K artikulaci navrhl používat zrcadlo. Jeho metoda byla následující: nácvik slabik, nácvik významových slov, pasivní čtení vět, kontrola a odezírání diktátem.
Další Němec Ferdinand Arnoldi (1737-1783) vycházející z Ammana připojil k artikulaci a odezírání také psaní. Vyučoval mateřský jazyk (němčinu), počty a náboženství. Doporučoval začínat péči o dítě mezi 4.-5. rokem. V roce 1880 se sešel v italském Miláně kongres učitelů neslyšících, který se postavil proti znakům a doporučil to, co se později nazvalo německou metodou, tj. oralismus.

zdroj: ruce.cz

MMSE - Mini Mental State Examination - test kognitivních funkcí

28. prosince 2008 v 15:54 | Maruška =) |  Testy a hodnotící škály
VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MMSE
1. Před použitím se pokuste posadit vyšetřovaného tak, aby seděl proti vám. Prověřte jeho schopnost slyšet a porozumět velmi jednoduché konverzaci, např. "Jak se jmenujete?". Pokud vyšetřovaný používá brýle nebo naslouchací přístroj, zajistěte, aby je měl ještě před začátkem vyšetření.
2. Představte se a pokuste se získat důvěru vyšetřovaného. Před vyšetřením ho požádejte, zda mu můžete klást otázky, např. "Mohu se vás zeptat na několik otázek, týkajících se vaší paměti ?". Pomáhá to vyhnout se katastrofickým reakcím.
3. Položte každou otázku nanejvýš třikrát. Když vyšetřovaný neodpovídá, skórujte "0".
4. Když vyšetřovaný odpoví nesprávně, skórujte "0". Nenaznačujte (nepomáhejte), ani neklaďte otázku znovu. Např. "Jaký je nyní rok ?" - "1952." Akceptujte tuto odpověď, neklaďte tuto otázku znovu, nenaznačujte, neposkytujte žádný neverbální "klíč" jako jsou např. pohyby hlavou apod.
5. K používání MMSE je zapotřebí následující vybavení: hodinky, tužka a čistý papír.
6. Když vyšetřovaný odpovídá "Co jste říkal ?", nevysvětlujte ani se nepouštějte do diskuse - jen zopakujte stejné otázky ("Jaký je nyní rok ?"), maximálně třikrát.
7. Když vás vyšetřovaný přeruší, např. "K čemu je to zapotřebí ? ", odpovězte jen "Vysvětlím vám to za několik minut (za chvíli), až skončíme. Nyní bychom mohli pokračovat prosím … už jsme téměř na konci."Glasgow coma scale / score - GCS

28. prosince 2008 v 15:50 | Maruška =) |  Testy a hodnotící škály
Test se provádí k vyšetření stavu vědomí. Nejvíc bodů 15- nejméně 3 body- čím více tím lepší stav pacienta GLASGOW COMA SCALE. Tato forma testu se provádí u dospělých. U malých dětí se taktéž provádí GCS, ale je rozdílné, upravené pr malé děti. Toto GCS bohužel se ve škole moc neprobírá a tak se ho pokusím najít na netu někde... =)
Zapomněla byc dodat, že tento test se provádí i v případě, že pacient je v bezvědomí, je to tzv. měřítko, kdy lékař může objektivně posoudit, jak na tom pacient v bezvědomí je. GCS se provádí většinou co hodinu popř. co dvě, pokud není uvedeno jinak.


Otevření očí :


Spontánně - 4 body
Na slovní výzvu - 3 body
Na boleslestivý podnět - 2 body
Žadná odpověď - 1 bod

Nejlepší motorická odpověď:
(pohybová odpověď)

Předvede žádaný pohyb - 6 bodů
Lokalizuje bolestivý podnět - 5 bodů
Reaguje flexí s odtažením na bolest - 4 body
Reaguje flecí na bolest - 3 bdy
Reafuje extenzí na bolest - 2 body
Žádná odpověď - 1 bod


Nejlepší slovní odpověď:

Orientován a konverzuje - 5 bodů
Dezorientován a konverzuje - 4 body
Neadekvátní výrazy a slova - 3 body
Nesrozumitelné zvuky - 2 body
Žádná odpověď - 1 bod