Říjen 2008

Apgar skore

5. října 2008 v 10:29 | Maruška =) |  Testy a hodnotící škály
= hodnocení vitálních funkcí a zralosti novorozence
= 1.,5. a 10. minutě života dítěte hodnotíme stav dítěte (viz tabulka)

2
1
0
srdeční akce
100/120
pod 100
0
dýchání
normální
nepravidelné, ojedinělé
0
tonus
dobrý
snížený
žádný
reflexy
přítomny všechny
jenom některé
žádné
barva
růžová
cyanotická
bílá

Maximální počet je 10 bodů = fyziologický novorozenec
Čím méně bodů tím je větší poškození (fyzické, psychické) novorozence.
Nula počet bod = mrtvé.

Otravy

5. října 2008 v 10:17 | Maruška =) |  První pomoc
otrava CO, CO2
 • zajištění přístupu čistého vzduchu, případně umělého dýchání

otrava potravinami včetně hub
 • vyvolat zvracení (prst do krku, teplá slaná voda, velké množství hořčice)
 • podat živočišné uhlí
 • zajistíme zvratky, popř. zbylé potraviny

otravy léky
 • zajistíme léky
 • sledujeme FF

otrava alkoholem
 • ve velkém množství - hypnotikum
 • nechat na boku, zajistit FF
 • pokud je při vědomí a jeví známky otravy, vyvolat zvracenípoleptání, jiné otravy
 • smrtelná dávka Fridexu je 100ml !!!
H2SO4 je 20ml !!!

 • při intoxikaci fridexem (etylenglykolem) podáváme protijed - antidota asi 100-200ml tvrdého alkoholu (40% a více)
(fridex= nemrznoucí směs do chladičů automobilů)

poleptání rohovky a spojivek: hašené vápno - suchým hadrem stírat ne vodou!
 • S člověkem se těžko domluvíme, má křečovitě zavřené oči

Překotný porod

5. října 2008 v 10:15 | Maruška =) |  První pomoc

 • příznaky: křečovité bolesti, odtéká krvavý hlen, popř. plodová voda

PP:
 • uklidnění rodičky, umístění na klidné a teplé místo
 • připravit potřebné improvizující pomůcky: improvizovaná postýlka, nádoby s horkou vodou, proužky tkanin a nůžek, sterilní krytí pupečníku, misku a plastikový vak na odpadky
 • v první době porodní sledujeme krevní tlak, puls a dech, eventuelně i ozvy plodu
 • v druhé době porodní s rodičkou nehýbeme, poradíme jí předklod hlavy, uchopení se za kolena, zadržení dechu a tlačení
 • jakmile se objeví hlavička, ihned jí přidržujeme
 • dítěti vyčistíme dutinu ústní, teple a měkce jej zabalíme
 • zdravé dítě má sice namodralou barvu, ale spontání dýchání nastupuje do několika sekund po porodu a projeví se křikem
 • pokud dítě nezačne spontánně dýchat do 90 s, provádí se resuscitace
 • 1.,5. a 10. minutě života dítěte hodnotíme stav dítěte dle tvz. Apgar skóre
 • v třetí době porodní se z rodidel odlupuje placenta s lůžkem, za placentu nesmíme tahat, vypuzená placenta se uloží do igellitového vaku a předá se lékaři (pro kontrolu, je-li celá)
 • rodičku očistíme, rodidla přikryjeme
 • pupečník můžeme nechat s dítětem až do příjezdu ZZS, je-li velmi krátký nebo nedorazí-li ZZS v dohledné době, přerušíme jej, nejdříve však 10 minut po porodu; pupečník pevně podvážeme připravenými kousky tkaniny ve vzdálenosti asi 15 a 20 cm od bříška dítěte; po přetětí mezi těmito dvěma místy konec pupečníku sterilně překryjeme; kontorlujeme zda-li pupečník nekrvácí

Zlomeniny

5. října 2008 v 10:13 | Maruška =) |  První pomoc
 • zlomeniny = fraktury
 • typy:
1) dle vzniku:
a) neúrazové - patologické - narušena chorobným procesem
b) úrazové
 1. dle vzhledu:
a) zavřená
b) otevřená

HK
 • zlomenina pažní kosti -dlaha nad rameno až k prstům
 • zlomenina předloktí - dlaha do 2/3 paže
 • zlomenina prstů popř.zápěstí - dlaha po loket, popř. Předloktí
PP:
 • použití šátkového obavzu nebo ruku kolmo (pokud ruka není v luxaci)
 • přiložení Kramerovy dlahy - musí přesahovat 2 klouby a musí být podložená
 • přiložená vakuované dlahy - ne u otevřených zlomenin!

DK
 • zlomenina stehenní kosti - zevní dlaha - nad pánevnad kyčel ve tvaru písmene I
- vnitřní dlaha - od třísel po patu, ve tvaru písmene U
 • zlomeniny bérce - zevní dlaha do 2/3 stehna
- vnitřní dlaha - od třísel po patu, ve tvaru písmene U
 • zlomeniny kotníku - dlaha pod koleno

 • při zlomeninách je poraněný ohrožen šokem → zvedneme nohy a překryjeme


 • otevřená zlomenina - ošetříme jako ránu, kolem dva obvazyPP:
 • šátkový obvaz
 • Kramerova dlaha - viz přiložení výše
 • u otevřených zlomenin nepřikládáme vakuovou dlahu!
 • dáváme zdravou nohu k nemocné!

Poranění břicha

5. října 2008 v 10:05 | Maruška =) |  První pomoc

 • dělení:
 1. zavřená poranění - část spojena s poraněním orgánů a vedou k šoku. S tímto člověkm neuděláme nic, jenom přikrýt, zvednout nohy a kontrolovat FF!
 1. otevřená poranění - mohou být spojena s vyhřeznutím některých orgánů (např. střevních kliček)

Poranění hrudníku

5. října 2008 v 10:04 | Maruška =) |  První pomoc
typy:
 1. zavřená poranění - není porušená citlivost kůže
 2. otevřená poranění - vedou k PNO → pneumotorax = nahromadění vzduchu v pohrudniční dutině

 • příznaky: cyanoza - modravé zbarvení kůže, dušnost, ztráta vědomí

PP:
 • přiložení prodyšného obyvzu - náplast ze tří stran
 • zvýšená poloha - tzv. polosed, nebo na bok - na postiženou stranu.

Poranění páteře

5. října 2008 v 10:02 | Maruška =) |  První pomoc
 • dělení:
 1. poranění páteře bez poškození míchy:
a) zlomenina obratlového těla
b) zlomenina obratlových výběžků
c) zlomenina obratlových výběžků
 1. poranění páteře s poškozením míchy:

 • příznaky:
 • poruchy hybnosti a citlivosti
 • poruchy vitálních fukncí
 • příznaky se mohou vyvíjet!

PP:
 • PP má být poskytována v klidu ( poranění většinou neohrožuje na životě a nehrozívá tak velké nezpečí z prodlení), vždy s pacientem zacházíme šetrně - s pacientem nehýbáme, nejedná-li se o zajištění základních životních fukncí nebo např. nebezpečí výbuchu.
 • Musíme-li s pacinetem manipulovat, tak alespoň ve 3-5 zachráncích.
 • Transport vždy na tvrdé podložce (nejlépe vakuová matrace), ke které je připoután.

Poranění hlavy

5. října 2008 v 10:01 | Maruška =) |  První pomoc
 • otřes mozku - comotio cerebri
 • při velké ráně, při tlačení na bradu a nebo spadnutí na končetiny → přechodná fuknční porucha, na mozkové tkání nejsou příznaky

 • příznaky: nevolnost - nauzea, zvracení, bolest hlavy, krátkodobé bezvědomí, ztráta paměti, závrať

PP:
 • ošetření poranění, studený obklad, kontrola a zjíštění FF a transport

Popáleniny

5. října 2008 v 9:58 | Maruška =) |  První pomoc
  • poškození teplem
  • klasifikace popálenin
  1. podle hloubky:
 • 1.stupeň - zčervenání
  2.stupeň - tvorba puchýřků, dělíme na 2a a 2b
  2a) popálenina sahá po zárodečnou vrstvu kůže
  2b) popálenina sáhá pod zárodečnou vrstvu kůže
  3. stupeň - vznik nekróz, kůže odumře v celé šířce, popálené plochy mají hnědou
  barvu, jsou tvrdé a křehké
  4.stupeň - zuhelnatění kůže je poškozená v celé své šírce + další orgány (kosti,
  šlachy, svaly, vnitřní orgány)
  1. podle rozsahu:
  používáme pravidlo devíti
  hlava a krk 9%
  1HK → 9%
  trup zepředu → 9%
  trup zezadu → 9%
  1DK → 9%
  genitálie → 9%

  • pro popálení menšího rozsahu používáme dlaňové pravidlo
  dlaň s nataženými prsty = 1% (u dospělého člověka)
  pěst = 1% ( u dětí)

  PP:
  - uhašení - VODOU!
  • chlazení - chladíme ne ledujeme! (např. pod tekoucí vodou)
  - pouze popálené plochy!
  - nechladíme novorozence a kojence
  • odstraníme prstýnky, hodinky, řetízky,...
  • překryjeme sterilním krytím a u rozsáhlých popálenin protišoková opatření

Rány

5. října 2008 v 9:56 | Maruška =) |  První pomoc
 • porušení celistvosti kůže a sliznic
- dělení ran:
 1. řezná - vzniká tahem ostrým předmětem, např. nůž, skalpel, okraje rány jsou hladké
 2. sečná - vznika dopadem ostrého předmětu, je hlubší
 3. bodná - vzniká působením předmětu na povrch těla, např. Špendlíkem, jehlou, tyčka od
plotu,...
 • nebezpečí: zanesení infekce, poškození i vzdálenějších orgánů

4) střelná - vzniká účinkem projektylu při umělé síle, např. Broky, granát
 • nebezpečí - zanesené infekce, poškození i vzdálenějších orgánů

5) tržná rána - vzniká tahem předmětu (těla)
6) zhmožděná - vzniká úderem tupého předmětu
7) tržnězhmožděná - např. Autonehoda
8) rána způsobená kousnutím - vzniká infekce, špatné hojení

PP:
 • dezinfekce okolí, sterilizace rány, sterilní krytí, cizí předmět z rány nevytahujeme!!!

Šok

5. října 2008 v 9:55 | Maruška =) |  První pomoc

 • tj. oběhová porucham jejíž důsledkem je nedostatečné prokrvení a okysličení orgánů a tkání, důsledkem je nedostatek kyslíku a živin v orgánech a tkání → změny v buňkách a tkáních, porucha org. funkcí.
 • příčinou je postižení některé ze 3 části krevního oběhu (srdce, cévy a krev)

 • stádia šoku:
 1. fáze kompenzace - na počátku šoku se do krevního oběhu uvolní adrenalín → způsobí zrychlení srdeční činnosti, přechodné zvýšení TK a zúžení průsvit cév → vlivem těchto změn dochází k:

 1. poruchy v makrocirkulaci = adrenalín zúži svalovinu cév → přerozdělení krve k životně důležitým orgánům na úkor "méně důležitých" (ledviny, kůže, svaly, plíce, zažívací trakt) → nedokrvenost = ISCHEMIE → orgánů a tkání → odumírání a poruchy funkce.
 2. poruchy v mikrocirkulaci - ve vlásečnicovém řečišti neprotéká krev v plném rozsahu, ale uniká z tepének přímo do žil. V tkáních nedochází k výměně O2 a CO2.
- příznaky: bledost, zrychlený tep, pocit žízně, studený (lepkavý) pot, nízký TK

2. fáze dekompenzace - v tkáních a orgánech dochází k

a) poruchám látkové přeměny - zdůvodů nedostatečného prokrvení a přívodu kyslíku,
postižené tkáně pracují na kyslíkový dluh. V orgánech se hromadí CO2 a kyselé
produkty (acidóza). Postupně začíná paralýza (ochrunutí) svalů, které ovlivňují průsvit
cév
b) porušení cévní stěny = propustnosti → úniku tekutiny do mezibuněčných prostor
zvyšuje se hustota krve → možnost vzniku trombů, snížení srdečního výdeje a snížení
TK
 • příznaky: šedé zabarvení kůže, pokles TK, špatně hmatný puls, ještě je zrychlený, ale přechází v bradykardii (snížení tepové frekvence), apatie - somnolence až kóma
 1. fáze nevratná - dochází k poškození funkcí orgánů

- typy šoku:
 1. Šoky při postižení náplně krevního oběhu:
 1. šok hemoragický - vzniká při krvácení z neúrazových příčin
 1. šok hemoragicko-traumatický - při krvácení z úrazových příčin
 1. šok popáleninový
 2. šok dehydratační - vzniká při průjmech, při nadměrném pocení, při zvracení
 1. Šoky s porušení cévní stěny:
 1. šok anafilaktický - jeho příčinou je alergická reakce → potká se antigen s protilátkou, nastupuje velmi rychle, za 2-3 minuty, a pak nastává ryhlá zástava srdce!
 2. Šok neurogenní - vzniká připoranění mozku a míchy → porušení inervace cévní stěny
 3. šok septický - vzniká jako následek těžké infekce → toxiny poškodí cévní stěnu a otevřou arteriovenózní zkraty. Tento šok se léčí nejhůře!
 1. Šok pro poruše srdce:
 1. šok kardiogenní - Vzniká pro zástavě sedce → infakrt myokardu

PP:
protišoková opatření:
 • nepodáváme tekutiny ani jídlo (nic per os!)
 • teplo → přikryjeme
 • poloha - protišoková opatření → zvednuté obě DK
 • sledování - sledujeme FF a vědomí
 • snažíme se odstranit příčinu, která šok vyvolala

Krvácení

5. října 2008 v 9:52 | Maruška =) |  První pomoc

 • dělení:
a) dle původu:
tepenné (krev tryská, stříká na velkou vzdálenost)
žilní (krev teče)
vlásečnicové
krvácení smíšené
krvácení parenchymatózní ( v orgánech, např. Srdce, ledviny, mozek, játra,...)
b) dle směru toku:
zevní
vnitřní

 1. dle času:
akutní
chronické - nosu, konečníku - hemeroidy

 1. dle rozsahy (ztráty):
malé - do 500ml
střední od 500-1500ml člověk je ohrožen na životě
velké nad 1500ml

A Zevní krvácení:
- tepenné
- možnosti zástavy:
a) v místě rány
b) tlakový bod
c) tlakový obvaz - několikavrstvý
d) použití škrtidla

 • Použití škrtidla:
a) traumatické amputace
b) když selžou všechny ostatní způsoby
c) otevřená zlomenina s krvácením (tepenným!)

 • Škrtidlo přikládáme max. na hodinu! Po té na 20 minut povolit a dát výš.
 • Po ošetření provádíme protišková opatření (poloha,teplo,znehybnění,...)
 • žilní
 • použití tlakového obvazu
 • krvácení z nosu
Pacienta posadíme do mírného předkonu; nosní křídla stiskneme na dobu 3-5 minut a přiložíme studený obklad na kořen nosu; zakážeme mu smrkat
 • krvácení z ucha
→ dát nějakou sací vrstvu, zavázat a položit na postiženou stranu

 • zvracení krve
→ postiženého dát do polosedu a přiložit studený obklad na břicho

 • vykašlávání krve
→ polosed a na hrudník mu dáme studený obklad

 • krvácení z konečníku, popř. z genitálii
uložit do tzv. gynekologické polohy a dát sací vrstvu